Zrušení nadmíru krutého trestu

Píšu Vám s prosbou o zákaz nadmíru krutého trestu, při kterém člověk musí zmrzačit sám sebe a/nebo mít projevy neurologické poruchy se sníženou sebekontrolou. Pokud vím, tento trest používá jakási “vyšší policie”, která se podle mých informací sama dopouští těžké trestné činnosti.
V případě tohoto “trestu sebezmrzačení”, budeme-li ho tak nazývat, se jedná až o příliš velké utrpení, účelově způsobované i některým lidem, jejichž míra viny je přece jen menší, než se na první pohled může zdát. A navíc, kdo trpí extrémně či přímo maximálně intenzivně, ten se přitom pozmění a už není sebou, ale někým jiným. A tak je nakonec trestán za činy někoho druhého, protože už není tím, kdo je spáchal.
Není nikdo, kdo by se měl takhle trestat. Dokonce i ti, co tento trest vymysleli a používali na druhé, si ho sami úplně nezaslouží, pouze částečně. V celé lidské společnosti totiž neexistuje ani jeden jediný člověk, který by si tento trest zasloužil úplně.
Další věcí je to, že když nevinné dítě zdědí po svých předcích jistou mentální chorobu, tak je k sebeublížení někdy posunováno také. Přitom ale vůbec nemůže za to, co zdědilo!
Já žádám, aby se tento trest na lidi přestal používat a aby byly zničeny všechny chemikálie, které člověka přimějí k tomu, aby ublížil sám sobě a/nebo u něj způsobí neurologickou poruchu se sníženou sebekontrolou.

Snaha nalézt toho, kdo si něco zlého udělá, existuje od pradávna. Například v angličtině – nejdůležitějším světovém jazyku – se vyskytuje také.
Zdravíme s použitím slova “Hello”, což je “Hell” + “o” (to je Peklo + písmeno, připomínající kruh, fungující jako “faktor zmatení”; kruh se anglicky řekne “circle” a písmeno “c”, co je “částečným kruhem”, má dvakrát).
Již samotné “Hello” nám připomene, že určití mocní lidé dlouhé věky hledají někoho se vzácnou mentální poruchou, kdo si například udělá z jedné věci na svém těle dvě. A když nikoho s touto vzácnou mentální poruchou nenajdou, tak ho vyrobí. Ovšem tady už končí legalita.
Použijí toho, kdo je buď něčím trochu vinen, nebo toho, kdo má kousek mentální poruchy. Tu vinu v očích veřejnosti zveličí (někdy stačí jen vynechat polehčující okolnosti) a tu mentální poruchu zhorší (třeba poškozením mozku a/nebo špatným psychologickým ovlivňováním). A jak má někdo v očích veřejnosti větší vinu nebo těžší mentální poruchu, už je možné posunovat ho k sebezmrzačení, protože s tím bude veřejnost souhlasit.
Tyto nadmíru trpící oběti se vyrábějí z několika důvodů. Jedním z nich je ten, že při nadměrném a nezvyklém utrpení těch obětí vzniká zvláštní energie, kterou dokáže zužitkovat nejméně jeden paralelní svět, ne-li pak více těchto světů. Kromě toho, tato energie má vliv na tvorbu nebo činnost některých mikrovesmírů. A konečně posledním důvodem je sadistické potěšení pracovníků “Vyšší policie” při pohledu na extrémně trpící oběť, o které leckdy tajně vědí, že je do značné míry nevinná.

Závěr:

Žádám o zákaz “trestu sebezmrzačení a/nebo snížené neurologické sebekontroly”, jež “Vyšší policie” aplikuje na některé ze svých obětí.

Děkuji za případné vyhovění mé žádosti.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.