Využití lidské části jádra našeho vesmíru

Na podzim roku 2013 mně byl opakovaně ukazován obraz ‟Využití lidské části jádra našeho vesmíru”. Má tři třetiny, symbolizující tři různé způsoby existence lidí (na Zemi nebo prostě v našem vesmíru). ‟Tmavá třetina” znamená zlé etapy ve vývoji lidí. “Světlá třetina” naopak jejich existenci na nejvyšší úrovni, pod vládou “Nebeských Bytostí”. A “Polosvětlá třetina”, do které patří i naše civilizace, je svojí kvalitou někde mezi zmíněnými dvěma třetinami, jsouce takovým polovičním dobrem. Nedostatek světlé barvy a oválné ztmavlé místo v této třetině znamenají následující chyby:
1. Neschopnost lidí prožívat vyšší formu lásky a spoluprožívat ‟Nejvyššího Boha”. 2. Charakterovou vadu, kvůli které jsou lidé schopni na jediný povel autority zradit své blízké nebo porušit zásady svého přesvědčení či pravidla své víry. 3. Nevhodnou toleranci lidí k některým zlým věcem, třeba že je chování některých jiných lidí cíleně zhoršováno, že někde není legalizována eutanazie, že je zbytečně ubližováno některým lidem i zvířatům, a podobně. 4. Možnost války.
Ve vzdálené budoucnosti sem bude poslán někdo mocný, aby to tu vylepšil. Pokud se mu zdejší vláda vzepře, má povolení zničit jí zbraněmi hromadného ničení společně se všemi lidmi, co jí poslouchali a vzepřeli se mu společně s ní. A má příkaz ušetřit všechny ty, co tu vládu neposlechli a nevzepřeli se mu. Z těchto přeživších lidí pak nechá “Nebeské Bytosti” utvořit novou, dokonalou lidskou společnost, spadající do “Světlé třetiny” výše zmíněného obrazu.

Využití lidské části jádra našeho vesmíru

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.