Válka v budoucnosti

Mé úvahy o válce, ke které může jednou dojít.

V roce 2003 jsem měl zážitek s “Boží Svatyní” a sám nevím, byl-li skutečný, nebo zda ho v mém mozku, ve kterém pravděpodobně mám namontované nějaké elektronické zařízení, vyvolali členové “Vyšší Policie”. Tehdy jsem ten zážitek vyložil na videu z pohledu Křesťanství a neudělal jsem dobře. Faktem je, že byl ten zážitek velmi krátký, během sekundy mi přišlo několik důležitých informací.
Zahlédl jsem přitom několik Bytostí a ta, jíž jsem viděl lépe, než ty ostatní, se nechtěla podívat na naší lidskou společnost. Řekla, že tady je to špatně a že zasáhnou po nějakém datu, až zazní všechna volání „Přijď!“ (podle mého názoru od těch modlících se lidí, co si přejí “Druhý Příchod Ježíše Krista”, “Příchod Boha” a podobně). Věřím tomu, že poté, co “Svaté Bytosti” v “Boží Svatyní” obdrží všechna volání, otevřou kanál ke “Svaté Radě” (centrum vlády našeho vesmíru v “Božím Prstenci”) a požádají o provedení zákroku proti vládě našeho světa. Ta Rada jejich žádost prozkoumá, zkontroluje úroveň transformace lidské části jádra našeho vesmíru a přihlédne i k mému případu, který může být jedním z jejích osobních důvodů, proč se rozhodne žádosti těch “Svatých Bytostí” vyhovět. Pak ta “Rada” pošle nějaký mocný druh z jiné části vesmíru, aby přiměl vládu našeho světa, buď po dobrém, nebo po zlém, k přeměně jejího společenského zřízení na jiné.
V zimě roku 2011/2012 jsem měl další vidinu, ve které mi někdo ukazoval události z budoucnosti. A nevím, zda byla ta má vidina reálná, nebo produktem “Vyšší Policie”. Bylo mi ukázáno, že se situace nakonec vyvine asi tak na 85 % jinak, než si ta “Policie” původně naplánovala.
Byla tam vidět nějaká válka. Ukázané události ale byly popsány mně neznámým způsobem. Automaticky jsem si tenkrát myslel, že se jedná o útok na paralelní svět. Ale možná to byl tento. V tom světě byla dvě údobí, jedno kratší (vyvíjelo se od současné situace až po jinou) a pak jedno delší. Později mě napadlo, že to první údobí může trvat 60 a druhé 200 let, díky čemuž by k té válce mohlo dojít po roce 2270. Ale i kdyby to druhé údobí bylo dlouhé 2000 let, asi bych to nepoznal. Prostě řekněme, že k té válce dojde pravděpodobně někdy mezi rokem 2100 a 5000.
Bylo vidět “mikromatematické schéma” toho napadeného světa, který někdo částečně rozbořil svým útokem, ale pak odstoupil, asi aby čekal na reakci vlády toho světa. V tom světě byly dvě “signatures”, což byly znaky dvou druhů bytostí, jeden možná “ozbrojené složky s vládou” a druhý “civilní obyvatelstvo”. Zároveň zde ale nemohu zcela vyloučit to, že se jednalo o dva různé druhy - lidi a ne-lidi.
Ten první mi trochu připomínal dnešní “Vyšší Policii”, ale tehdy jsem věřil v “Pekelné lidi” a myslel jsem si, že se jedná o jejich duše v paralelním světě, i když to tak nevypadalo. Ten druh se nechtěl vzdát a odevzdat svůj svět útočníkovi. A znovu se pokusil nějak se ubránit. Přebudoval nějaké pozice, něco jinak nastavil a jinak zapojil, ale brzy vyšlo najevo, že to bylo zase špatně.
Přišla druhá fáze války, v této ani v té první jsem nesměl vidět toho, kdo zaútočil, ani jakým způsobem. Asi abych to nikomu nemohl říct. Po druhém útoku byl ten svět ještě rozbořenější a obě “signatures” zmizely. Někdo buď dokonale rozložil jejich těla, nebo je unesl. Předpokládám, že větší počet zraněných těl by v tom zobrazení asi byl vidět, takže obyvatelé toho světa byli buď dokonale rozloženi, nebo uneseni. Pokud se jednalo o náš svět, při takovém zobrazení by z něj po tom útoku musela zmizet velkoměsta, a vládní i vojenské struktury a základny. Dodatečně jsem si ještě vzpomněl, že zde musím zmínit svůj pocit, že někde “na krajích toho světa”, prostě mimo jeho osnovní část, byli nějací válku přeživší jedinci, ale asi se jednalo o nejméně obydlená místa.
Je zde mnoho otázek, na které neznám odpověď: Pokud se jednalo o náš svět, bylo civilní obyvatelstvo, nebo alespoň malé děti, evakuováno před začátkem první či druhé fáze té války, nebo bylo naopak tou válkou zničeno společně s armádou a vládou naší planety? Byli někteří členové našich ozbrojených složek a/nebo vlády uneseni a případně i týráni za některá svá provinění, třeba za to, že ublížili nějakým nevinným lidem, nebo že tento svět použili k jinému účelu, než k tomu správnému, a že z něj vyňali tu pravou, nejvyšší lásku? Nebo byli naopak rychle a milosrdně usmrceni a ten, kdo je zabil, je nijak netrápil?
Nemám tušení. Pravdou je, že to ze všeho nejhorší nepřeji vůbec nikomu. Na druhé straně, úplně rychlou smrt bych takovým lidem, jako jsou ti pracovníci dnešní “Vyšší Policie”, co příliš přísně soudí a trestají ostatní, nepřál. Byl bych rád, aby než v důsledku té války v budoucnosti zajdou, pocítili kousek skutečné hrůzy a prožili určité utrpení i lítost nad tím, že týrali nevinné, vyžívali se v jejich trápení a tento svět trochu nesprávně nastavili. Pokud ale v době té války už nikoho příliš přísně trestat nebudou, pak sami nesmějí být příliš přísně trestáni a mají právo na rychlou smrt.
Později jsem měl ještě několik dalších, menších vidin. Například vidinu tabulky s mým jménem, napsaným ve čtvrtině či třetině její nejvyšší řady, možná znamenající míru nepravosti, spáchanou na nevinném. Také jsem viděl to, že před tím, než výše zmíněná válka začala, někdo, asi zástupce našich “ozbrojených složek” či “vlády světa”, mluvil sebevědomě a řekl: „Tohle by nemělo hrozit. Měli bychom být zajištěni. Sem by se na nás neměli dostat.“ Pak udělal nějaký plán, vydal rozkaz a všichni ten rozkaz poslechli. A on byl špatný.
Normálním lidem radím to, aby se nesnažili bojovat proti tomu, koho sem “Svatá Rada” pošle. Radím naopak to, aby se mu poddali, neboť se za jeho příchodem skrývá velká láska. Rozumné bude být v době té války na nejméně obydlených místech, co nejdál od jakýchkoli měst, vojenských základen i vojensky zajištěných míst, majících lidem poskytnout “bezpečné útočiště”.
“Vyšší Policie” ví, které představy mi vložila do hlavy zařízením, jež mi do ní namontovala. A tak pokud bude chtít, může vám všem povědět, co z toho, co jsem napsal, byla její práce, a co naopak mohlo být skutečnou duchovní inspirací.
Ale i kdyby se jednalo o opravdovou duchovní inspiraci, ta mně ukázaná válka nemusí být pevně daným dějem, který se v budoucnosti nutně musí odehrát. Třeba se jedná jen o jednu z možností toho, co se může stát.
Vy, lidé, musíte být rozumní, a i kdyby ta válka skutečně hrozila, musíte se k té její hrozbě postavit tím správným způsobem. Jestliže má ten mocný druh, co přijde, připravit půdu pro nastolení dokonalejšího systému, než v té době bude ten váš, s prožíváním lásky na vyšší úrovni, než jak ji v té době budete umět prožívat vy, je nesmysl s tím druhem válčit. Ta válka by v první řadě utýrala mnoho malých, čistých, nevinných a životem ještě nezkažených dětí, a ve druhé řadě by zničila řadu dobrých dospělých lidí i bezpočet domácích zvířat včetně psů, a tak dále. Proto, prosím, pokud ten druh přijde, neválčete s ním a vyhovějte jeho požadavkům.

Home

Právní prohlášení: Tento dokument zobrazuje pouze subjektivní pocity, fantastické představy a osobní úhel pohledu jednotlivce.