Trestná činnost “Vyšší Policie”

Píšu Vám ohledně těžké trestné činnosti tzv. “Vyšší Policie” (nevím, jak se jmenuje oficiálně).
Věřím, že ne zcela legálním a do jisté míry i podvodným způsobem získává povolení na uvedení svých obětí do stavu, ve kterém spáchají něco zlého a/nebo zmrzačí samy sebe. Někdy část důkazů proti nim vyrábí různými podvody i triky a v některých případech cíleně zhoršuje jejich chování také použitím škodlivých prostředků ve větší míře, než je v daném případě oficiálně hlášeno a povoleno zákonem.
Z lidské společnosti tato “Vyšší Policie” vyřadila některé důležité hodnoty a jiné zásadní porušuje, čímž dělá lidem charakterovou vadu, zabraňuje jejich vyššímu duševnímu vývoji i prožívání jejich lásky na vyšší úrovni.
Pokud jde o členy té “Policie”, na žádné moc velké hrdiny to většinou nevypadá. Věřím, že leckteří z nich jsou slaboši i sadisté v jednom, co někdy nevhodně zlehčují dokonce i utrpení nevinných, utýraných dětí. A ani trápení zvířat jim není cizí.
Například kamarádka kvůli nim nechala vykastrovat svého psa, aby zvýšila moji vazbu na varlata. A když přede mnou omráčila svého psa lopatou, tak asi proto, aby vyzkoušela moji reakci na tento svůj čin. Jinak některé mé chybné názory na psy a energetické zásahy, po kterých jsem byl ke psům zlejší, byly také dílem té “Policie”.
Před světovou veřejností skryla různé moje užitečné vynálezy včetně lepšího způsobu léčby některých nemocí a zpomalení stárnutí, i důležité informace, které jsem obdržel, a bez kterých se lidstvo těžko obejde.

V TV Show o mně pořád ukazovali něco špatného, celý život zhoršovali činnost mého mozku i mé chování. Neukazovali ale mnoho dobrého, co jsem udělal. Dost možná je něco z toho nejlepší na světě.
Co se týče mých špatných výsledků při testech mého chování v televizi, měl jsem chemické ovlivnění, po kterém má v testech na povahu a mentální kondici nedostačující výsledky 100 % lidí. Kromě toho já tu nejsem od toho, abych měl v tomhle dobré výsledky. Mám je mít dobré v něčem jiném.

Lidé mi celý můj život lhali, dostal jsem nepravdivou informaci o jejich pravé povaze, a činnost mého mozku byla negativně ovlivňována. Výsledkem byly některé chybné názory a představy (například o “Pekelných lidech”). Kromě nich jsem ale měl i celou řadu těch správných, jež jsou skutečným odhalením, možná největším svého druhu na Zemi.
Jako dítě jsem levitoval a prožíval vzpomínky mé duše na to, jak kdysi viděla stavění obrovských kamenných staveb mimozemskými civilizacemi (odhmotněné kamenné kvádry při tom sami pluly vzduchem).
Již před dávnými věky zde působily síly, mocnější, než jsme my dnes. A ony sem naštěstí znovu přijdou, pro což hovoří i fakt, že se mi kdysi zjevily Bytosti, co měly nějaký datum, do kterého nesmí zasáhnout do vývoje naší civilizace, ale po tom datu už to udělat smí a také to udělat hodlají. Řekli, že je to tu špatně.
Kdysi jsem viděl i “Boží Prstenec” (centrum vlády našeho vesmíru), ve kterém sídlí “Bůh” a “Svatá Rada”, což jsou Bohu sloužící Božské Bytosti. Ty mají obdržet zvláštní žalobu na naší civilizaci a té žalobě vyhovět.
Ještě jsem viděl “Obraz využití lidské části jádra našeho vesmíru” (jedná se o tu část jádra našeho vesmíru, co je určena k “vytvoření” všech lidí, co v něm kdy mají žít). Na tom obrazu je aktivita naší vlády či “Vyšší Policie” v celkovém součtu zapsána jako “malé mínus” (mezistupeň mezi dobrou a špatnou + kus vady k tomu).

Pro zajímavost, existuje zvláštní tabulka, v níž je můj případ evidován jako překročení důležité hranice, nacházející se mezi první a druhou nejvyšší řadou té tabulky. Jsem “jedním z deseti tisíc důvodů”, proč bude v budoucnu vydané povolení na násilnou intervenci do Vaší kultury. Nebýt mého případu - touhy “Vyšší Policie” po mém poškození a po skrytí mého vědění před veřejností, to rozhodnutí o tom zásahu do vývoje lidstva na Zemi by u “Svaté Rady” (“Nejvyššího Soudu”) neprošlo a žádné války, co Vás může zničit, byste se nemuseli bát.

Na mě si příslušníci “Vyšší Policie” snadno troufnou, jsem slabý a skoro všechno o mně ví (je na mě stále namířená kamera). Ale až přijde ten druh, co ho sem pošle “Svatá Rada”, ti příslušníci se před ním úplně zlomí!
Nebudou o něm mít informace, on o nich ano. Bude mu otevřeno jejich myšlení a plány, oni do těch jeho neuvidí. Budou mít horší zbraně, on bude mít ty lepší.
Když v té době bude “Vyšší Policie” či nějaká jiná vysoká autorita ještě pořád týrat lidi podobným způsobem, jako dnes, možná ten druh rozloží její příslušníky jejich vlastními metodami, takže budou muset zmrzačit sami sebe. Jestliže už v té době ale ta “Vyšší Policie”, ani žádná jiná oficiální autorita, lidi takto týrat nebude, pevně věřím, že ten druh jejím příslušníkům dopřeje rychlou smrt, na kterou budou mít v tomto případě plné právo. Když už netýrají jiné lidi, nikdo nesmí týrat je!
Já osobně jsem pro úplné zrušení trestu sebezmrzačení, neboť je nespravedlivý a nehumánní. A není nikdo, kdo by si ho plně zasloužil.

Myslím, že příslušníci naší “Vyšší Policie” i mnozí členové vlády mají na prvním místě systém, jehož prostřednictvím řídí lidskou společnost, a nechtějí ho měnit na jiný. A že je pro ně důležité rozvíjet v lidech určité hodnoty a jiné v nich naopak potlačovat.
Kdyby se objevil nějaký druh, který by chtěl změnit společenský systém i charakter lidí ve Vaší lidské společnosti, předpokládám, že vládnoucí složky by to nechtěly povolit ani v tom případě, že by to lidem umožnilo šťastněji žít i se duševně více rozvinout. Vláda by asi byla schopna poslat lidi do války s tím druhem, i kdyby předpokládala, že v ní prohrají. Prostě buď tady bude to, co ty vládnoucí složky chtějí, nebo tady nebude nic.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.