Několik hlavních věcí

Dostatečnost i nedostatečnost světových náboženství – Většina z nich je dostatečná k jednoduchému, normálnímu způsobu života, podporuje základní lidské hodnoty (práce, rodina, poslouchání autority, naděje v posmrtnou odměnu za správný způsob života, úcta a láska k Bohu, a další). Tato náboženství byla udělána v jednoduchém psychologickém rámci a jejich věřící jsou davem, který mohou vládci světa dost dobře ovládat.
Já jsem přišel s něčím trochu větším, částečně správným a částečně chybným, a neudělal jsem dobře, když jsem chtěl, aby to všechno věděla veřejnost. Informace typu “když má rodina příbuzných duší prožít pět zlomenin kosti a kromě jejího posledního člena si žádný jiný žádnou kost nezlomí, ten poslední si nějakou bude muset zlomit pětkrát” opravdu nebyly vítané a pro veřejnost vlastně ani vhodné.

Kombinace chybných a správných názorů – Od dětství jsem dostával chybné informace o tom, jací lidé doopravdy jsou; mnoho lidí mi vyprávělo “své životní příběhy”, co se nikdy nestaly (často si vymýšleli konflikt s autoritou, zmlácení někoho druhého nebo nějaký duševní zážitek); některé mé zdroje informací byly modifikovány; byly mi ukazovány různé falešné zázraky, co mě zmátly; a podobně.
Na jedné straně jsem měl vadu, díky které jsem se mohl dovědět něco více, než druzí, ale na druhé straně jsem byl neustále obelháván. Výsledkem obojího – nadpozemských vjemů i vsugerovaných nepravdivých informací – byla směs chybných názorů s kusy ryzí pravdy.
Při svých duševních prožitcích jsem pak měl třeba kus halucinace díky nesprávnému předsudku a poškozenému mozku (který si tu halucinaci vyprodukoval pod vlivem toho předsudku a vlastní nedostatečnosti), a k tomu kousek nějaké přesné informace. Výsledkem pak byl mix lži s pravdou.
To znamená, že když jsem si na “Mýtině Božího připomenutí” vzpomněl na ten “Kruh Hvězd”, co mě v dětství navštívil, a ten kruh by byl poslán “Vyšší Policií”, přesto jsem se mohl při tom vzpomínání napojit na “Boží Proud” a uvidět, jak vypadá “Boží Prstenec”.

Objevení tajných indikací – Poté, co jsem si uvědomil, že mi lidé dávají lživé informace, že mám falešné zprávy a že jsou mé časopisy, filmy i knihy modifikovány, jsem dostal nápad, jak přes to všechno přejít. Opřel jsem se o tzv. “důvěryhodné zdroje”, například o tolik známý anglický jazyk. Pokud jsou následující informace o tomto jazyku chybné, prosím, odpusťte mi to, já často pracuji s chybnými daty a nemohu za to:
English, tedy angličtina, nejrespektovanější z jazyků Země (ta se anglicky řekne Earth), pochází z kontinentu jménem Evropa (anglicky Europe) a země Anglie (anglicky England). Všechna čtyři jména – English, Earth, Europe i England – začínají písmenem “E”, majícím tři stejné čárky a znamenajícím “být třikrát”.
Další stopou jsou jména některých “zlých věcí”, obsahující jedno písmeno dvakrát: Attack (= útok), Battle (= bitva), Defeat (= porazit), Hell (= Peklo), Kill (= zabít), Terror (= teror), Torture (= mučit), War (= válka) a Win (= vyhrát).
Na druhou stranu ale také nezapomeňme, že Nebe i Peklo, tedy “Heaven” i “Hell”, začínají stejným písmenem. A slova léčit a zdraví (i zdravotnictví), tedy “Heal” a “Health” (i “Health Service”) obsahují první tři písmena slov “Heaven” i “Hell”. To připomene, že svět včetně zdravotnictví rozvinuli ti, co jsou dvakrát – Nebe i Peklo.
Zdravíme s použitím slova “Hello”, což je “Hell” + “o” (tedy Peklo + písmeno, připomínající kruh, fungující jako “faktor zmatení”; kruh se anglicky řekne “circle” a písmeno “c”, co je “částečným kruhem”, má dvakrát).
Písmenem, opticky připomínajícím hada, je “S”, a had se anglicky řekne “Snake”. Slavný Internet se svým “www” nám připomene, že ti, co jsou dvakrát, jsou celkem třikrát. “Fight” jsou “dva v jednom” a “combat” obsahuje netopýra. Mimochodem, víte, co mají písmena B, F, M a W společného?
A nakonec se podívejme na jména kontinentů Země. Ty na jihu, což je, obrazně řečeno, “dolů k Peklu”, konkrétně Antarctica a Australia, mají tři “a”, kdežto Africa, America a Asia mají jen dvě.

“Pekelní lidé” – Několikrát jsem viděl čerty a démony. Například jsem míjel bezdomovce, jdoucího po ulici, a náhle jsem uviděl čerty, jak ho obklopují. Napadlo mě, že se ti čerti živí jeho utrpením. Nebo jsem zahlédl velkého čerta, o kterém jsem si pomyslel, že spolupracuje s jedním členem “Vyšší Policie”, který občas silnou negativní energií zabíjel lidi, co jí překáželi. Musím ale říct, že vzhledem k tomu, že byl můj mozek ozařován, mohly být mé vidiny čertů a démonů pouhými halucinacemi.
Před léty na mě “Vyšší Policie” poslala toho člověka, co zabíjel tou negativní energií. Myslel jsem si, že je “Pekelná” a poté jsem začal tvrdit, že jsou lidé, spolupracující s Peklem, kteří dokonce loví lidské duše. Pak “Vyšší Policie” udělala mnoho triků. Možná i to, jak mi “něco zavadilo o loket” a já jsem tvrdil, že to byla energie z očí jednoho muže v autě za mnou. Třeba bylo v mé košili něco, co vyvolalo ten můj pocit v lokti, a já jsem to přičetl pohledu toho muže. Ta Policie poslala mnoho normálních lidí, aby přede mnou předstírali, že jsou “Pekelní”. Začal jsem pak všechny ty normální lidi považovat za “Pekelné” a ta “Vyšší Policie” to ukázala v televizi.

Podpis – Takzvaní “Pekelní lidé”, dnes vedoucí “Vyšší Policii”, od pradávna používají tajné indikace. Avšak udělali tu chybu, že si jejich pomocí prokazatelným způsobem podepsali mnoho zla, které v naší historii zaranžovali. Jakého zásadního překročení zákona se při tom dopustili, to tady nebudu rozebírat.
Nabízím omezené znalosti o těchto indikacích, o té “tajné řeči”, jakémukoli soudu nebo speciální komisi, která se bude zabývat zločiny “Vyšší Policie” a usvědčí tu organizaci z porušení zákona.

Podvodný přístup při natáčení – Díky němu na mě měla mít veřejnost negativní názor. Před lety jsem viděl pár podvodů při natáčení, příklady:
Někdo v mé blízkosti začal kašlat, pak u mě byl vypuštěn kašlavý plyn a já jsem začal kašlat také. Potom to vypadalo, jako že napodobuji kašlání toho člověka. Nebo jsem občas přešel jednu ulici na červenou. Byla přede mě poslaná blondýna a pak to vypadalo, jako kdybych přecházel na červenou, protože jsem následoval blond barvu jejích vlasů. Nebo dvě ženy, bruneta a blondýna, se mě ptali na cestu k nádraží. Doprovodil jsem je skoro až na to nádraží, ale ne kvůli blonďaté barvě vlasů jedné z nich. Ve skutečnosti jsem se ten den chystal jít směrem za to nádraží. Den či dva předtím jsem se dokonce díval do online map na to místo.

Podvody z mého dětství a mládí – Bylo jich mnoho. Dnes vím, že by ta “Vyšší Policie” dokázala zařídit jak ty pohybující se hračky, co jsem viděl jako dítě, tak ten “Kruh Hvězd”, co ke mně v dětství jednou v noci přiletěl. To, že zařídili záblesky ve sklepě, otevření dveří půdy po vyslovení zaklínadla a další, už mě dnes moc nezajímá. A to proto, že mým hlavním zážitkem bylo to, že se na podzim roku 2013 mé vědomí na okamžik spojilo s přeneseným kouskem osobnosti nejvyššího Boha – Superboha – a bylo mi v tomto údobí ukázáno několik různých velkých tajemství (viz níže).

Sebeublížení – Podívejme se nyní na něj jako na nehumánní a nevhodný trest. Vzhledem nejen k tomu, že se jedná až o příliš velké utrpení, účelově způsobováno i některým lidem, jejichž míra viny je přece jen menší, než se může zdát, je to nespravedlivá věc. Kromě toho, když někdo intenzivně trpí, může to pomoci negativním mikro či paralelním světům, kterým tím vznikne energie, jíž mohou zužitkovat ke svému prospěchu. A navíc, kdo trpí velmi až maximálně intenzivně, ten se přitom pozmění a už není sebou, ale někým jiným. A tak je nakonec trestán za činy někoho jiného, protože už není tím, kdo je spáchal.
Další věcí je to, že když nevinné dítě zdědí po svých předcích jistou mentální chorobu, tak je k sebeublížení někdy posunováno také. Přitom ale vůbec nemůže za to, co zdědilo!
Je také hrozné, že členové “Vyšší Policie”, tedy ti, kdo vynalezli takovéto utýrání lidí, se sami dopouštěli činů, za jejichž spáchání by se mohl dát takto krutý trest. Jim ale ten trest za jejich zločinné jednání nikdo nedává.
Já žádám, aby se tento trest na lidi přestal používat a aby byly zničeny všechny chemikálie, které člověka přimějí k tomu, aby ublížil sám sobě.
Je jasné, že na světě musí být organizace, která kontroluje lidi. Stejně tak je jasné, že tato organizace musí mít tajné informátory, občas používat odposlechy a podobně. Ale když taková organizace týrá lidi, o kterých v některých případech dokonce přímo ví, že jsou vinní jen málo nebo dokonce i nevinní, tak páchá zločin, který by správně páchat vůbec neměla. Proto by její práva měla být snížena, a mělo by dojít k její nápravě a ozdravení.

Sociální systémy na Zemi – Z níže umístěného textu vyplývá, že tento Vesmír má či měl hmotné jádro, jehož část byla navržena tak, aby byla transformována životem všech lidí. Vzhledem k tomu, co zobrazuje “Obraz využití lidské části jádra našeho vesmíru” (také viz níže), bych byl rád, kdyby 35 % moci nad světem mohly mít dnešní vlády, 35 % čistá civilizace spolupracující s Nebeskými bytostmi a 30 % má sociálně orientovaná forma feudalizmu.

Ty nejlepší výsledky díky vadě – Stará videa prokazují, že jsem se byl schopen napojit na některé energetické kanály (levitoval jsem, energie se mnou mávaly jako s hračkou). Mám odchylku, kterou jen tak hned někdo nemá. Avšak mít ji není jenom špatné, ale i dobré.
Díky mé poruše (a také díky tomu, že se mi v důsledku chemického útoku odpojil kousek duše od mého mozku, jehož povrch jsem pak tou svojí duší uviděl) jsem mohl prožít určité “spojení myslí s nejvyšším Bohem”. Stalo se tak na podzim roku 2013, kdy jsem byl ještě tzv. “čistý”, neboť první ejakulaci za bdělého stavu jsem měl až koncem roku 2013 po svém zážitku se Superbohem. Tak jsem dostal některé informace, které nemohl dostat nikdo jiný:
Náš vesmír se nachází v obrovské Kouli, snad vyrobené v nějaké továrně, a hlavní Bůh (= Superbůh) se regeneruje prostřednictvím všech dějů, které se v té Kouli odehrávají. Všechny tyto děje byly vypočítané na počítači a ten výpočet je uchován v objektu, který jsem nazval “Malá Hora”. Ta Koule má hmotné jádro, z něhož vedou větve až do naší dimenze a v těch větvích jsou stavební kameny, popsané mně neznámou řečí. Zevnitř to celé vypadá jako obří skládanka, jenom pozice a čísla, zatímco nám to tu připadá jako pohyb.
Kousek hmoty jádra té Koule představuje i dávné hmotné jádro našeho vesmíru, jehož část byla navržena tak, aby byla transformována životem všech lidí, kteří v tom našem vesmíru budou žít. Vše, co prožijí lidé za celou dobu jejich existence, vyjadřuje “Obraz využití lidské části jádra našeho vesmíru”, mající tři různé třetiny – 35 % (pozitivní), 35 % (negativní) a 30 % (smíšenou). A předpokládám, že poměr štěstí a neštěstí i lepšího a horšího zdravotního stavu jednotlivých lidí, se nebude od toho, co nám ten Obraz ukazuje, mnoho lišit.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.