Boj proti zločinu

Prosím Vás, dejte mi radu. Chci bojovat proti několika druhům zločinnosti, jmenovaných níže. Ale jak to mám udělat?

1. ZLOČINY ‟VYŠŠÍ POLICIE”

Nejhoršími zločiny jsou ty, co jsou páchány jednou organizací typu vyšší policie, ale neznám její oficiální jméno. Naštěstí mám ale nějaké důkazy, použitelné před jakýmkoli soudem, o zlých věcech, kterých se někteří členové té organizace dopouštěli.

Morálka některých jejích členů je velmi nízká. Například, na jedné straně testují jiné lidi, jak mají rádi děti, na druhé straně skrytě oslavují, když jsou nevinné děti zraněny nebo mučeny. Nebo používají “trest sebezmrzačení” na ty, čí chyby a špatné chování sami způsobili, ale silnějšími prostředky, než které byly povoleny zákonem a oficiálně ohlášeny.
Ti členové také používají mnoho aranžování a podvodů, aby vytvořili dojem, že má někdo nějakou specifickou vadu nebo mentální nemoc, za kterou ho veřejnost odsoudí a/nebo mu tu vadu či mentální odchylku sami vytvoří, předstírajíce, že u něj vznikla přirozeně. A konečně, týrání lidí preferují před pomáháním lidem. Například když jejich oběť vynalezne lepší léčbu nějaké nemoci, skryjí tuto léčbu před lidstvem a tím poškodí všechny nemocné, tu lepší léčbu potřebující, protože by dále nemohli tu oběť mučit, kdyby bylo veřejně známo, že tu lepší léčbu vynalezla. Atd.

Jsou tři možnosti. Jedna je jemná, druhá polojemná a třetí tvrdá:

a) “Trest sebezmrzačení” a “úmyslné zhoršování chování lidí” učiníme ilegálními, ale “vinné členy Vyšší Policie” nebudeme trestat.

b) “Trest sebezmrzačení” a “úmyslné zhoršování chování lidí” učiníme ilegálními, a “vinné členy Vyšší Policie” trochu potrestáme. Budou částečně poškozeni až do bodu, ve kterém budou cítit silné úzkosti, bolesti ve svalech a neustále budou muset potlačovat myšlenky na sebezmrzačení, takže začnou litovat toho, že ten “trest sebezmrzačení” vymysleli a používali na druhé. Intenzita jejich lítosti musí být alespoň o jeden bod větší, než jak velká byla jejich sadistická radost z nespravedlivého utrpení jejich obětí. Po této lítosti se použije léčebná kapačka na obnovení zdraví těch “vinných členů Vyšší Policie”.

c) “Trest sebezmrzačení” a “úmyslné zhoršování chování lidí” učiníme ilegálními, a “vinné členy Vyšší Policie” tvrdě potrestáme. Budou donuceni zmrzačit sami sebe (vyndat si oči, odstranit si penis, otevřít si břicho a vyndat střeva, vypáčit si klouby, zlomit si vaz, přeříznout si Achillovu šlachu, ohlušit se úderem dlaněmi přes uši nebo zasunutím nějakého předmětu do nich, a mnoho dalších věcí; někdy se tomu říká “A tak dále”).
Součástí tohoto trestu bude i zošklivení vztahu trestaného viníka k lidem a všemu ostatnímu, co měl rád (např. krásné ženy mu budou naznačovat, že si má vykloubit prsty nebo vypíchnout oko, pouštět před ním do vzduchu kousky škodlivých plynů apod.). Také mu budou dělány naschvály (např. zubní lékař mu ulomí zub, místo aby mu ho vytrhnul; operaci udělají nevalně; zboží bude mít skrytou vadu apod.), různá provokování (např. na volné cestě někdo projde příliš těsně kolem něj; nějaký jiný muž začne sahat pro nějakou věc k jeho rozkroku a až poté řekne “s dovolením”; někdo si před ním bude příliš často sahat na obličej a k očím apod.), vytvoří se v něm podvědomá vazby mezi aktem sebeublížení a prakticky čímkoli jiným (např. podvědomé spojení mléka, tvarohu, rýže, smetany, zmrzliny a různých dalších bílých věcí s očním bělmem, které si dotyčný má poškodit apod.), budou kaženy jeho požitky (např. drobné škodliviny v jídle a pití, rušení při vykonávání oblíbené činnosti, pokažení zvukové stopy v písních apod.), způsobení nezdravého myšlení na různé věci (např. na počet mrknutí očními víčky; na dýchání; na počet kroků na určitém místě; na počet patníků na nějaké silnici apod.) a jiné. Prostě trápení dotyčného a kažení jeho životního štěstí.
A tak dříve, než se tento trest stane ilegálním, naposledy by se použil na ty, kteří s ním přišli a sami ho používali na své určitým způsobem nevinné oběti. Jak se říká: „Kdo s čím zachází, tím také schází“, což znamená, že to, co někteří lidé udělali těm ostatním, může někdo udělat i jim.
Pokud jde o můj možný souhlas s použitím tohoto trestu ve větším rozsahu na “vinné členy Vyšší Policie”, momentálně jsem na přesné hranici mezi ‟Ano” a ‟Ne”. Ale souhlasil bych s aplikováním určité nevelké části toho trestu, zaslouží si to.
Proč ne plné a jasné ‟Ano”? Důvod je ten, že utrpení v průběhu tohoto trestu v celém jeho rozsahu je tak velké, že není nikdo, kdo by si ho zasloužil, což platí také pro “vinné členy Vyšší Policie”. Při prožívání tohoto trestu se každý změní v někoho jiného, prostě už to úplně není on, a proto je svým způsobem trestaný za činy někoho jiného, protože už není tím, kdo je spáchal.

Závěrem řeknu, že na prvním místě je postavení “trestu sebezmrzačení” a “úmyslné zhoršování chování lidí” mimo zákon, a potrestání “vinných členů Vyšší Policie” je až na druhém. Takže to postavení mimo zákon je nutností, kdežto to potrestání pouze možností.
Pokud k tomu trestu ale dojde, jsem přesvědčen, že po tom, co “vinní členové Vyšší Policie” udělali, nemají právo ani na sdělení obvinění, ani na možnost se nějak obhajovat. Rovnou do plynu, škodlivé injekce na mozek a jeden naschvál od lidí za druhým.

2. KRUTOST V SAÚDSKÉ ARÁBII

Četl jsem, že jsou v Saúdské Arábii (mladé krásné) ženy krutě trestány rákoskou. Obecně s fyzickými tresty jako takovými nesouhlasím (u obou pohlaví), ale v případě mladých krásných žen je to tím vážnější! Prosím o učinění tohoto trestu ilegálním.

3. LEGALIZACE EUTANAZIE

Držet eutanazii mimo zákon je zločin. Přeji si, aby každý, kdo příliš mnoho trpí a nemůže mu být dostatečně pomoženo, měl právo zemřít milosrdnou smrtí.

4. BOJE SE ZMRZAČENÝMI ŠELMAMI

Před léty jsem četl o zmrzačeném medvědovi, který bojoval se psy (možná v Pákistánu) nebo o pumě, co jí odstranili drápy a rovněž pak bojovala se psy (možná někde v Americe). Prosím, aby bylo takovéto mrzačení šelem za účelem jejich boje se psy všude na světě postaveno mimo zákon.

5. ILEGÁLNÍ OBSAH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Divím se, jak je možné, že mnoho webových stránek má ilegální obsah. Třeba torrentové stránky s filmy a hudbou (např. ru*******.***/*****/*****.***), webové stránky umožňující bezplatné stažení autorsky chráněného materiálu (např. u***.**), stránky s ilegálním bezplatným sledováním filmů (např. video sekce v*.***). Zdá se mi, že můj internet s těmito stránkami je modifikovanou verzí toho pravého, co takové stránky nemá. Na každý pád, jestli takové “ilegálně se chovající” stránky jsou, jejich majitelé by měli být donuceni k tomu, aby přerušili jejich ilegální činnost.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.