e-Knihy ke stažení

Vzhledem k problematičnosti mých článků a knih jsem zde většinu přestal vystavovat. Autorita má přístup k nim všem a sama nejlépe pozná, často dokonce lépe než já sám, co z toho všeho je či není pro lidi vhodné. A bude-li chtít, tak jim něco z toho ukáže.

Tady je pár článků ke čtení online: Má odhalení, Moje dvě knihy, Některé nové názory a Má selhání.

Zde je několik básniček: Královna krásy, Kavkazský ovčák, Akorát, Nejkrásnější a Jenom tam u nás.

Jestli se zajímáte o psy, můžete vidět jejich fotografie.


     Ještě sem dám několik starých spisů: Moudrost (Prof. Dr. Josef Velenovský), Nekonečný příběh a Reportáž (něco k zasmání).

     Text prvního spisu si můžete prohlédnout zde: O historii člověka, Příklady ze živé přírody, 1) Přirozený výběr (a boj o život), 2) Princip organické harmonie, 3) Princip přímého přizpůsobení se poměrům životním, 4) Princip rudimentů, 5) Princip dědičnosti, 6) Princip hybridace, 7) Princip pokrevenství, 8) Princip pudu pohlavního, 9) Princip křížení, 10) Princip organického socialismu, 11) Princip dělení práce dle pohlaví, 12) Princip variace podmínek biologických, 13) Princip vyžití plemenného, 14) Princip mutace, 15) Princip latentních idejí, 16) Princip atavismu, 17) Princip zdokonalení, 18) Princip ornamentalismu, 19) Princip ztělesňování vnitřních stavů psychických, 20) Princip nemožnosti zpětné evoluce, 21) Princip délky života, 22) Princip článkování a 23) Princip kosmické organické evoluce.

Rozcestník      I      Kontaktní email