Zneužití a urážka všech českých křesťanů i Ježíše Krista

     Ježíš Kristus je vrcholem milosrdenství a odpuštění. Nejen, že nechce to, aby lidé ubližovali jeden druhému, ale nechce ani to, aby lidé ubližovali sami sobě.
     Zkřivení jeho vyobrazení za účelem zvýšení možnosti toho, že si člověk s poškozeným mozkem (v důsledku pohledu na to) ublíží, je něčím, s čím by Ježíš Kristus sám nesouhlasil a odsoudil by to. Je to zneužitím jeho láskyplné osobnosti pro zlé účely, i jeho urážkou.
     Kdo jsou ti magoři, kteří nechali zkřivit Ježíše a ještě mají tu opovážlivost rozhodovat za něj, že někomu nemá dát svoje milosrdenství a Spasení? Ježíš Kristus je svojí mocí nad celou lidskou společností a je tím pádem ještě větší autoritou, než největší autorita lidské společnosti, která tu za něj drze rozhoduje.
     Organizace vedená Pekelnými lidmi, jejíž jméno přede mnou dokonce i vy křesťané tajíte a možná mi ho nikdy nikdo neřekne, vás, české křesťany, zneužila, okradla i urazila zároveň. Kdysi jste byli krásní a čistí, nezkažení, ale ona vás nutila chodit na školení, na kterém musíte rozvíjet citový chlad k trpícímu bližnímu, což je vlastnost neslučitelná se skutečným křesťanstvím, které naopak vede lidi k rozvíjení soucitu a lásky.
     Ježíš Kristus a desatero přikázání jsou nad všemi zákony lidské společnosti, a ty když vám jako křesťanovi nařídí udělat něco, co se podle křesťanství udělat nemá, správně byste neměl(a) uposlechnout a neměl(a) byste to udělat. V mém případě jste vy všichni zklamali a porušili křesťanství. Zde jsou některé z činů, ke kterým jste byli dotlačeni:
     Pomáhali jste Pekelným lidem; předstírali jste přede mnou, že jste Pekelní, abych se pletl a psal nesmysly do svých knih; tolerovali jste nepřirozenou pozici Ježíše Krista i svatých na různých vyobrazeních; lhali jste, jako když tiskne; pomáhali jste dávat mě škodliviny, co mi poškodí mozek; dělali jste věci, co mi připomenou akt sebeublížení; dělali jste přede mnou patologické pohyby s rukama a nohama a více si sahali na obličej a oči, což zvyšuje pravděpodobnost, že si ublížím; a podobně. Něco z toho jste byli přinuceni dělat dokonce i přímo v kostelech, chrámech Páně!
     Kdyby tohle Pekelní lidé udělali ve středověku, byla by kvůli tomu válka, a rozsekali by je meči a sekerami na kusy. Dnes se zdá, že je tu za jejich zlé jednání asi nikdo nijak nepotrestá. Nebo ano?
     Zamyslete se ale nyní sami nad sebou: Vaše víra byla postavena pod zkoušku a neobstála. Byla příliš mělká.
     Není větší ubohosti, než celý život věřit v křesťanství a při prvním hrozícím problému tu víru zradit. Jestliže za vás dal Ježíš Kristus svůj život a ještě pro vás připravil život věčný, a přitom vám nestojí ani za to, abyste kvůli němu nesplnili svojí občanskou povinnost zachovat se proti jeho nařízením. Ježíš pro vás všechno udělal a vy pro něj neuděláte nic? To vám nestojí ani za tak malou oběť, jakou je drobná nepříjemnost kvůli neudělání něčeho, co se podle něj dělat nemá?
     Ne všechno v Bibli je napsáno správně (Pekelní lidé zasáhli do jejího vývoje), a Ježíš Kristus je ve skutečnosti nepřímým Božím Synem a nikoli přímým, protože Bůh vyzařuje tak silnou energii, že jeho bezprostřední blízkost by zabila jak duše, co byly v lidských tělech (a to včetně té Ježíšovy), tak i svatou Pannu Marii. Kromě toho Bůh přímého lidského potomka mít nemůže a ani ho mít nechce.
     Ježíš Kristus je jednou z velkých humanoidních Bytostí, kterých je několik a jsou jako on. A když se modlíte k němu, ta modlitba se může automaticky přepojit k nim, jako se to kdysi stalo mně. Přebývají v krajích nedaleko Boha a sám jsem je viděl jak ve Svatyni Boží (Bytosti v ní mají lásku a dobro jako Ježíš), tak v místě, které odpovídá křesťanským "Starcům u Trůnu Hospodina" (Bytosti tam mají stejnou moudrost i moc, jako Ježíš), kam mě odnesl Kruh Hvězd a kde mi také ukázali Boha.
     Jan, kapitola 16, verš 12 a 13: "Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy."

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.