Víte vy vůbec, komu Češi pomohli zradou Pavla Kastla?

     Nedobrým lidem, jejichž druh ve starověku zabránil vytvoření společenského systému bez teroru a válek a zabral to tu místo jiné, pozitivnější moci, co chtěla vést lidstvo bez takových zlých věcí. Přičemž mezi nemravné činy těchto zločinců patří i mnoho jiného:
     Vyrobili náboženství, která víceméně chybně vysvětlují lidskou existenci; modifikovali záznamy o naší historii a zakryli část pravdy o ní; neřekli nám, že většinu technických vymožeností lidské kultury (takže dnes jak vyspělé zdravotnictví, tak i naopak zbraně hromadného ničení) vynalezli právě oni; vezmou, i když nepřímo, peníze na pomoc chudým zemím, a udělají si za ně nějaký svůj vrtoch; dávali si do filmů skrytou oslavu Pekelných věcí, a občasnou podporu pro nežádoucí emoce a chování lidí; velmi nenápadným způsobem snižují životní štěstí mnoha lidí; prostřednictvím skrytých zásahů do života normálních lidí s nimi dělají ilegální psychologické pokusy (kažení štěstí i tyto pokusy jsou popsány v mém článku "Černý puntík"); potajmu si rozdávají peníze (někteří jejich informátoři vypadají chudí a toto "tajné kapesné" před vámi nikdy nepřiznají) a skrývají to před normálními lidmi; pomocí techniky, neznámé veřejnosti, si již desítky let nahrávají domácnosti lidí i místa v přírodě, jako jsou lesní cesty a posezení (veřejně známé prostředky na odhalování odposlechů v tomto případě asi nestačí); do šatů a postelí některých lidí, což se týká i dětí, umisťují škodlivé mikrozářiče, které velmi nepatrně zvýší možnost toho, že dojde k nežádoucímu výkyvu myšlení a/nebo negativnímu činu, vzácně dokonce i k šílenství; dopustili se výjimečných vražd tak mistrně provedených, že jsou evidovány jako přirozená smrt; mají neúctu ke "svatým hodnotám", například nechali zkřivit sochy s Ježíšem Kristem v kostelech nebo přinutili křesťany lhát a podílet se na zhoršování zdravotního stavu Bohem vyvoleného člověka; přiměli lékaře porušovat Hippokratovu přísahu a nepomoci některým trpícím lidem, kteří si pomoc zasloužili; vyrábějí filmy a televizní pořady, které divákovi předkládají zkreslený obraz skutečnosti (do toho patří i podvodné televizní vysílání o mé osobě nebo tajení toho, že UFO mají i oni a nejen nějací mimozemšťané); skrývají existenci vyspělejší zdravotnické techniky, která by účinněji léčila některé nemoci, urychlovala regeneraci organizmu a prodlužovala život; tají před námi mnoho důležitých informací, zejména z oblasti duševna (například je nevložili do oficiální psychiatrie, kterou založili, přitom podle jejích kritérií jsou sami těžce duševně nemocní, když jsou rozpolcení, mají vidiny bytostí z jiného světa a zdá se jim, že jsou několikrát), a zbavují se těch, kdo to chtějí napravit; podvádějí normální lidi i tím, že mnoho tajných informátorů (je jich mnohem více, než veřejnost ví) se stává, mnohdy i celoživotně, falešnými přáteli normálních lidí, a tajně na ně donášejí a nahrávají si některé rozhovory s nimi; na mnoho vysokých postů a důležitých pozic v lidské společnosti pravidelně dostanou své vlastní příslušníky, kteří vypadají jako nezávislí lidé, ovšem často používají nějakou indikaci toho, že patří mezi ty, co jsou dvakrát a nakonec ještě i potřetí (třeba "cesta do Pekla" ve filmu "Odcházení" od prezidenta Václava Havla: úder kulatou pánví do kulaté hlavy a hození pánve na zem [= indikace víru a zdůraznění směru dolů k Peklu], slovo "čert" a setmění [= Pekelné okolnosti], jinak po tom čertovi dva stojí vedle sebe a třetí jde napřed …, prosím prostudujte si mé články "Připomenutí Pekla", "Skrytá Pravda" a "Tajná znamení – Dvě tváře", všechny tři podzim 2017); a další.
     Když jsem na tohle všechno začal přicházet, Češi mně "vrazili nůž do zad", abych to nemohl správně dokončit a aby ta "organizace nedobrých lidí", co to tu vede, vyhrála. V současné době, kéž by se to změnilo, Češi stojí jako překážka mezi mnou a Internetem, abych na něj nemohl poslat soubory s novým poznáním, co by tu organizaci ohrozili, takže jí asi znovu nechají vyhrát.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.