Válka v budoucnosti

Mé úvahy o válce, ke které má jednou dojít.

V roce 2003 jsem měl zážitek s “Boží Svatyní” a sám nevím, byl-li skutečný, nebo zda ho v mém mozku, ve kterém pravděpodobně mám namontované nějaké elektronické zařízení, vyvolali členové “Vyšší Policie”. Tehdy jsem ten zážitek vyložil na videu z pohledu Křesťanství a neudělal jsem dobře. Faktem je, že byl ten zážitek velmi krátký, během sekundy mi přišlo několik důležitých informací.
Zahlédl jsem přitom několik Bytostí a ta, jíž jsem viděl lépe, než ty ostatní, se nechtěla podívat na naší lidskou společnost. Řekla, že tady je to špatně a že zasáhnou po nějakém datumu, až zazní všechna volání „Přijď!“ (podle mého názoru od těch modlících se lidí, co si přejí “Druhý Příchod Ježíše Krista”, “Příchod Boha” a podobně). Přímo o útoku na paralelní Pekelný svět ta Bytost nemluvila, spíše to vyznělo jako útok na svět tento.
Věřím tomu, že poté, co “Svaté Bytosti” v “Boží Svatyní” obdrží všechna volání, otevřou kanál ke “Svaté Radě” (centrum vlády našeho vesmíru v “Božím Prstenci”) a požádají o zákrok proti vládě našeho světa. Ta Rada jejich žádost prozkoumá, zkontroluje úroveň transformace lidské části jádra našeho vesmíru a přihlédne i k mému případu, který může být jedním z jejích osobních důvodů, proč se rozhodne žádosti těch “Svatých Bytostí” vyhovět. Pak ta Rada pošle nějaký mocný druh z jiné části vesmíru, aby zaútočil na vládu našeho světa, a aby vyhrál.
V zimě roku 2011/2012 jsem měl další vidinu, ve které mi někdo ukazoval události z budoucnosti. A nevím, zda byla ta má vidina reálná, nebo produktem “Vyšší Policie”. Bylo mi ukázáno, že se situace nakonec vyvine asi tak na 85 % jinak, než si ta Policie původně naplánovala.
Byla tam vidět nějaká válka. Ukázané události ale byly popsány mně neznámým způsobem. Automaticky jsem si tenkrát myslel, že se jedná o útok na paralelní svět. Ale dost možná to byl tento. V tom světě byla dvě údobí, jedno kratší (vyvíjelo se od současné situace až po jinou) a pak jedno delší. Později mě napadlo, že první údobí může trvat 60 a druhé 200 let, díky čemuž by k té válce mohlo dojít po roce 2270. Ale i kdyby to druhé údobí bylo dlouhé 2000 let, asi bych to nepoznal. Prostě řekněme, že k té válce dojde pravděpodobně někdy mezi rokem 2100 a 5000.
Bylo vidět “mikromatematické schéma” toho světa, který někdo částečně rozbořil svým útokem, ale pak odstoupil, asi aby čekal na reakci vlády toho světa. V tom světě byly dvě “signatures”, což byly znaky dvou druhů bytostí, jeden možná “ozbrojené složky s vládou” a druhý “civilní obyvatelstvo”. Ten první mi trochu připomínal dnešní “Vyšší Policii”, ale tehdy jsem věřil v “Pekelné lidi” a myslel jsem si, že se jedná o jejich duše v paralelním světě. Onen druh se nechtěl vzdát a odevzdat svůj svět útočníkovi. A znovu se pokusil nějak se ubránit. Přebudoval nějaké pozice, něco jinak nastavil a jinak zapojil. A to bylo zase špatně.
Poté přišla druhá fáze války, v této ani v té první jsem nesměl vidět toho, kdo zaútočil, ani jakým způsobem. Asi abych to nikomu nemohl říct. Po druhém útoku byl ten svět ještě rozbořenější a obě “signatures” zmizely. Někdo buď dokonale rozložil jejich těla, nebo je unesl. Předpokládám, že větší počet zraněných těl by v tom zobrazení asi byl vidět, takže byli ti lidé buď dokonale rozloženi, nebo uneseni. Dodatečně jsem si ještě vzpomněl, že zde musím zmínit svůj pocit, že někde na “krajích toho světa” byli nějací válku přeživší jedinci, asi na nejméně obydlených místech.
Je zde mnoho otázek, na které neznám odpověď: Bylo civilní obyvatelstvo, nebo alespoň malé děti, evakuováno před začátkem první či druhé části té války, nebo bylo naopak tou válkou zničeno společně s armádou a vládou naší planety? Byli členové našich ozbrojených složek a/nebo vlády uneseni a utýráni jejich vlastními metodami včetně sebezmrzačení za to, že tyto metody aplikovali na nevinné a za to, že tento svět použili k jinému účelu, než k tomu správnému, a že z něj vyňali tu pravou, nejvyšší lásku? Nebo byli naopak rychle a milosrdně usmrceni a ten, kdo je zabil, je nijak netrápil?
Nemám tušení. Pravdou je, že to ze všeho nejhorší nepřeji vůbec nikomu. Na druhé straně, úplně rychlou smrt bych takovým lidem, jako jsou ti pracovníci dnešní “Vyšší Policie”, co příliš přísně soudí a trestají ostatní, nepřál. Byl bych rád, aby než v důsledku té války v budoucnosti zajdou, pocítili kousek skutečné hrůzy a prožili určité utrpení i lítost nad tím, že týrali nevinné, vyžívali se v jejich trápení a tento svět trochu nesprávně nastavili.
Později jsem měl ještě několik dalších, menších vidin. Například vidinu tabulky s mým jménem, napsaným ve čtvrtině či třetině rozsahu nejvyšší řady té tabulky, možná znamenající míru nepravosti, spáchanou na nevinném. Také jsem viděl to, že před tím, než výše zmíněná válka začala, někdo, asi zástupce našich “ozbrojených složek” či “vlády světa”, mluvil sebevědomě a řekl: „Tohle by nemělo hrozit. Měli bychom být zajištěni. Sem by se na nás neměli dostat.“ Pak udělal nějaký plán, vydal rozkaz a všichni ten rozkaz poslechli. A to bylo to špatně.
Normálním lidem radím to, aby se nesnažili bojovat proti tomu, koho sem “Svatá Rada” pošle. Radím naopak to, aby se mu poddali, neboť se za jeho příchodem skrývá velká láska. Rozumné bude vyhnout se vojensky zajištěným místům, majícím lidem poskytnout bezpečné útočiště, a místo toho se raději přemístit do neobydlených oblastí.
“Vyšší Policie” ví, které představy mi vložila do hlavy zařízením, jež mi do ní namontovala. A tak pokud bude chtít, může vám všem povědět, co z toho, co jsem napsal, byla její práce, a co naopak mohlo být skutečnou duchovní inspirací.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.