Prosba o přerušení pravděpodobně ilegálního zhoršování činnosti mého mozku

Nyní uvedu několik důvodů toho, proč mé posouvání směrem k poruše sebekontroly a/nebo sebezmrzačení může být ilegální. Níže uvedené informace slouží jako moje obrana, vylepšují moji pozici a zhoršují pozici těch mocných, kteří jsou neprávem proti mně.

1. V minulém století jsem žádal o legalizaci eutanazie a možná vynalezl něco, co by mohlo nepatrně pomoci při léčbě řady virových infekcí včetně smrtelných bez antivirotik a/nebo ke zlepšení imunity populace. Zdá se mi ale, že to někdo před veřejností zatajil (související záznamy chybí).
Má otázka: Jestliže vynaleznu léčbu smrtelné nemoci, je v pořádku, když o tom “Vyšší Police” smaže důkazy a nechá všechny nemocné zemřít? Jenom proto, že by o mě mohla přijít, kdyby se veřejnost dověděla o mém dobrém vynálezu, co pomáhá lidem?

2. Věřím, že jsem byl již v dětství vystaven nějakému lehce škodlivému vlivu na můj mozek.

3. Lidé mi od dětství lhali. Vymýšleli si příběhy, jaké se nestaly, přičemž často se jednalo o konflikt s autoritou, zmlácení někoho nebo různé lži, související s duchovním věděním.

4. Byly mi zařizovány falešné zázraky, abych získal chybnou představu o duchovních věcech. Možná i hýbající se hračky a kruh hvězd z mého dětství, dále otevírání dveří, záblesky, odemknutí zámku ve dveřích a jiné. Vyvodil jsem si z nich chybné poučení, což afektovalo, spolu se všemi těmi lži od lidí z minulého bodu, mé duchovní poznání, a následně i obsah mých duchovně zaměřených knih.

5. V mém starém bydlišti mi byl nejméně od roku 2001 ozařován mozek v mé posteli. Probouzel jsem se ochrnutý, měl jsme vidiny zlých lidí a démonů, pocity, že na mě sahají, a podobně.

6. Vrah, co zabil jednu ženu a tři nebo čtyři muže (už si přesně nevzpomínám) energií pramenící z paralelního světa, který jsem nazýval Peklem, byl poslán i na mě a měl výraz překvapení, že mi nic není. Pak bylo uděláno mnoho triků, aby to vypadalo, že se mi to jenom zdálo a že na mě nikdo nikoho takového neposlal. Lidé se přede mnou přetvařovali a já jsem si vsugeroval, že jsou “Pekelní”, a napsal jsem o tom do své knihy “Amen” nepravdivé informace, za což nemohu.

7. Negativních působení na mě mohlo být víc. Například v jednom údobí jsem měl ve svém starém bydlišti divnou úzkost, též brnění nohou a vidiny dalšího démona, ale zase to rychle zmizelo.

8. V mém starém bydlišti mi byly začátkem roku 2009 dány škodlivé látky na kamna a vařič. Pračka nebyla schopna odstranit výpary ze všech mých načichlých šatů a některé se musely vyhodit do popelnice. Někdo, kdo věděl, co mi bylo dáno na můj vařič, se bál jednoho jediného nadechnutí výparů z něj. Asi to bylo něco silného.

9. Snad v roce 2010 mi byly prodávány cigarety s drogami. Mě, chudákovi po otravě. Byly též pouštěny plyny přede mě na cesty venku a mé nádoby doma, které jsem používal na vaření, obsahovaly kousky škodlivin, asi aby se zhoršilo prokrvení cévek v mém mozku.

10. Mnoho videí v minulých letech, na kterých projevuji příznaky mentální choroby, bylo vytvořeno plnými podvody a prezentováno jako důkaz mé povahy.
Má otázka: Bylo v pořádku, že mě ve starých letech veřejnost odsoudila také na základě videí, která byla vyrobena plným podvodem?

Domnívám se, že sebezmrzačení, k němuž jsem cíleně posunován desítky let, není zcela legálním cílem těch lidí, co ho pořád tolik chtějí a co zaranžovali výše uvedené.

Prosba o zneplatnění televizního vysílání o mé osobě

Vzhledem k mému desítky let trvajícímu zatížení, které zahrnuje intenzitu, na kterou jiní lidé zemřeli nebo z ní alespoň zešíleli, po které i matky vezmou svoje dítě a mrští s ním o zeď nebo ho rovnou vyhodí z okna, by televizní vysílání o mé povaze nemělo mít žádnou platnost.
Vím, že situace, na které reaguji, jsou zaranžované kvůli televiznímu natáčení o mé osobě. Můj mozek je poškozen a jsem negativně ovlivňován desítky let. Na videích se nechovám přirozeně, mé chování řídí také různé předsudky i obavy ze zaranžovaných situací. Někdy reaguji na to, na co bych normálně nereagoval, a nereaguji na to, na co bych normálně reagoval (např. dívám se jinam; odcházím; otáčím se zády k našemu domu, než do něj vstoupím – to bych normálně nikdy nedělal).
Kromě toho se organizace, která za tím natáčením stojí, sama dopustila těžké trestné činnosti. Například mám důkazy o tolerování až i zaranžování mnoho zla v naší historii, spojeného se skrytou oslavou toho, že kvůli němu trpí nevinné oběti. Je přítomna dokonce i sadistická radost nad zmrzačenými a zabitými dětmi.
Protože jsem v určitých ohledech užitečný člověk, neboť jsem udělal řadu odhalení a vynálezů, jež mohou být lidstvu nějak ku prospěchu, nechtěl bych být dále ukazován v televizi jako něco špatného. Prosím o prostudování dokumentů “Má odhalení”, “Několik hlavních věcí” a “Pár podvodů”.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.