Stará a nová moudrost

(Verze 2.0)

     Cítím potřebu vytvoření komentáře, který by alespoň trochu dokázal spojit mé "staré vědění" (zejména z knih "Mozaika moudrosti", "Tajemství lásky" a "Amen") s tím novým (z knih "Supergod", "Další Tajemství lásky" a článků o "Pekelných lidech").
     Jedním z nedostatků mých starých knih (kromě "Amen") je až příliš velké upnutí se k reinkarnaci. Na jedné straně jsem měl vize podporující její existenci (i když leckteré z nich lze vysvětlit i jinak, třeba "zděděnými vzpomínkami předků", halucinacemi, vyvoláním těchto vjemů nějakou bytostí či jejich zachycením z duchovních světů, ve kterých jsou zaznamenány), na druhé straně jsem viděl lhaní Pekelných lidí o minulých životech jejich duší, dokonce i společných s tou mojí, na což jsem neměl žádné vzpomínky.
     Ale vždycky jsem je měl na některé momenty z minulých životů mé duše (opakovaně se mi vracely, když jsem byl dítě, ale tehdy jsem ještě nevěděl, o co se vlastně jedná). O reinkarnaci jsem napsal to, co jsem cítil uvnitř. Muselo to být alespoň částečně pravdivé, ale musely tam rovněž být nějaké nepřesnosti.
     Dalším nedostatkem "starých knih" je to, že neberou v úvahu Pekelné lidi ani jejich umělá zasahování do života těch normálních, díky nimž má popisovaná "životní filozofie" o něco menší platnost.
     A pak je tu další problém: Všeorganizmus není tím jediným, co existuje, jak jsem tehdy v knihách mylně psal. On je pouze na naše poměry obrovskou Koulí. A Prastvořitel je ve skutečnosti Superbůh, který se v ní regeneruje (ale věděl jsem, že je tu všechno 100% předurčené a že každá buňka je svým způsobem vesmírem).
     Samozřejmě jsou tu ještě i další nepřesnosti a o některých z nich jsem psal ve svém starém komentáři, například: "Centrální Kosmická Duše není žádná konkrétní, samostatně a odděleně existující bytost. Je to pouze souhrn potenciálu vesmíru, v němž má svoje místo i jeho lidská část".
     Pokud jde o ostatní nejasnosti, zmíním se ještě o "vyrovnání protikladů" a "nule jako výsledku všeho". Uvnitř této Koule se protiklady nevyrovnávají vždycky tak, aby daly součet nula. Někde k ní výsledkem svého působení mají blízko a výjimečně jí i dosahují, ale většinou je výsledkem jejich činnosti nějaká pozitivní nebo negativní hodnota.
     "Nula jako výsledek všeho" ve smyslu "perpetuum mobile", je pravdivou a v knihách správně popsanou myšlenkou, avšak nikoli jedinou na tomto poli. Tato Koule je schopná fungovat nejen beze ztráty, ale dokonce ještě i dosahovat zisku, tedy "být v plusu". Může být nastavena jak "na nulu", tak i "na plus" (viz "udržovací" a "regenerační" cykly).
     Navzdory tomu, že duchovní výklady v mých starých knihách potřebují více podobných vysvětlení, podstatná část jejich obsahu je čímsi naprosto fenomenálním a v době jejich psaní snad i bezkonkurenčním.
     No a pokud jde o nové knihy, ty snad žádné velké vysvětlení nepotřebují, ale články o Pekelných lidech určitě ano a to nejenom jedno :-)
     Díky podvodům Pekelných lidí jsem se dopustil dvou hlavních chyb v tom, že jsem si začal myslet, že je jich ještě více, než kolik jich ve skutečnosti je, a že jsem některé jimi nastrčené falešné Pekelné indikace bral jako ty pravé. Ale to už vlastně je, spolu s některými dalšími věcmi, v mých novějších článcích vysvětleno.
     Pekelné lidi až zase tolik moc neznám, takže mé představy o nich mohou být v různých ohledech nepřesné až chybné, ale ty nejpodstatnější by měly mít k pravdě blízko.

Home

     Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.