Skrytá Pravda

     Pravda o některých věcech se před veřejností skrývá a ti, co vládnou světu, ji nemohou otevřeně říci. Místo toho si ji ale pro své pobavení naznačovali v některých filmech a jedním z nich je i ruská "Legenda ostrova DVID" (v originále "Легенда острова ДВИД"), odehrávající se ve dvou paralelních světech, na Zemi a fantastickém ostrově. Jeho jméno má jedno písmeno dvakrát, což připomíná podstatu Pekelných lidí, kteří jsou také "dvakrát" (a svojí podstatou patří do dvou paralelních světů – Země a Pekla).
     Na začátku filmu je pohled na auto s Pekelnými čísly na jeho poznávací značce. Číslo 2 znamená dva v jednom, tedy Pekelného člověka, a číslo 3 je jeho Pekelná humanoidní duše, která se po smrti navrací zpátky do Pekla.
     Na obrazech slavných lidí, stejně tak jako na obličejích nejmocnějších osobností na ostrově, je vidět jedna a tatáž tvář, a to dokonce i na zdánlivém "nepříteli" panovníka!
     Tím je naznačeno, že všechno důležité na Zemi řídí jedni a ti samí lidé, co si ze svých řad vybírali prezidenty nejmocnějších zemí, papeže i dalajlámu.
     Ve filmu můžeme vidět i oslavu "Cesty do Pekla" ve scéně, která se odlišuje od těch ostatních (aby vynikla), když mladý hrdina sestupuje dolů (což je směr k Peklu) do jakéhosi údolí, kde jeden stařec kreslí víry. Pak jsou zdůrazněné boty a ruka k zemi (= dolů) a hmyz (což je negativní či Pekelná okolnost, která spolu se zdůrazněním směru dolů k Peklu a vírem indikuje "Cestu do Pekla").
     Ruka starce ukazuje vír a pak jsou slova "смотри под ноги" s pozvedlým prstem a pak i rukama (vír s očima a směrem dolů znamená cestu do Pekla prostřednictvím pohledu očí, třeba při lovení duše, a ten prst s rukama je tam na oslavu).
     Dále je ve filmu skrytý kousek z naší skutečné historie, kterou si vyprávějí děti u ohně: Byli dva mocní, jeden lepší a druhý horší, a ten horší se zbavil toho lepšího a začal vládnout sám.
     Podobně i na Zemi byly dvě mocnosti, jedna více dobrá a druhá více zlá, a ta zlejší jsou dnešní Pekelní lidé. Ta první byla zdravotnictví beze zbraní, ta druhá je zdravotnictví společně se zbraněmi hromadného ničení; ta první byla o lásce bez ubližování, no a ta druhá je sice také o lásce, ale zároveň i o ubližování.
     Je zajímavé, že zatímco Pekelní lidé pravidelně trestají narušování řádu a fungování lidské společnosti, sami se dopustili těchto trestných činů (za které v některých případech člověk musí dokonce i poškodit a zmrzačit sám sebe), a to hned v tom největším rozsahu!

"Dva v jednom" a "ten třetí"

     Pekelný význam čísel 2 a 3 se indikuje všude možně. Dvojka je "dva v jednom", tedy Pekelný člověk s "dvěma tvářemi", a trojka je "ten třetí", čímž je myšlena jeho Pekelná humanoidní duše, která se po jeho smrti navrací zpátky do Pekla. Několik příkladů:
     Jistě znáte "Rumburaka" z "Arabely", který je v seriálu nejprve dvakrát a nakonec i potřetí, přičemž samotná princezna Arabela (má tělo Jany Nagyové, ale hlas Libuše Šafránkové, takže je dva v jednom) jsou dvě samohlásky "a" po sobě, pak je "e" (podobné zavináči, připomínajícímu vír) a třetí "a" je zvlášť. Nebo poslední díl seriálu "Star Trek: Voyager" s názvem "Endgame", ve kterém se kapitán vesmírné lodi objeví ve třech verzích, dvakrát fyzicky a potřetí jako počítačová projekce (u obou seriálů se jedná o dva paralelní světy, v prvním případě o "Říši lidí" a "Říši pohádek", a ve druhém o svět z budoucnosti, koexistující se světem z minulosti; paralelní světy ve filmech připomínají Pekelným lidem to, že patří do dvou různých najednou – Země i Pekla).
     Pro změnu v seriálu "Černí baroni", díl 2, poručík Hamáček mluví s Marcelou, sestrou Jaruš, kterou si právě bere. Je vysloveno číslo 23, řeč je o znásilnění a Marcela, oblečená v červeném s červenými rty a červeným vínem (= Pekelná barva) řekne "ponožky" (= dolů k Peklu) a pak zvedne jeden prst (= jsme jedničky nebo zajedno). Slova "My totiž držíme pohromadě", která zazní potom, připomenou soudržnost Pekelných lidí, když jde o jejich hlavní věci. Pak je ještě řečeno "To je největší podraz, o jakém jsem kdy slyšel" (to připomíná, jak Pekelní lidé podvádějí ty normální, například tím, že vám neřekli, že mají jinou duši, než vy, a své lidi na mnoha důležitých místech). A v posledním dílu seriálu, po pádu dolů a zdůraznění nohy (= dolů k Peklu) a kruhové kamenné zídky (= indikace víru) je třikrát slyšet jméno "poručík Troník" (nejprve dvakrát a pak potřetí, přičemž nemusím připomínat, že slovo Peklo začíná od "P").
     Anebo si pro změnu vzpomeňte třeba na zpěváka Daniela Landu a jeho "Prolog" s textem "..krok, třináctá deska není druhá, třináctá deska není druhá...", přičemž "krok" je dolů k Peklu ("deska" je kulatý předmět, indikující vír) a "text s dvojkou a trojkou" je tam dvakrát. Anebo píseň "Třista z místa" se slovy "Ultrarychlý kola, Ultrarychlý kola... Dvěstě v městě, třista z místa, přímou čarou do náruče antikrista, semafor má barvu jako komunista..." Nejprve jsou ta samá slova dvakrát (kromě toho kola jsou kulatá), pak je "text s dvojkou a trojkou", antikristem je Ďábel v Pekle a barvou komunisty je červená (to jest Pekelná). Též píseň "Táta" naznačuje to samé, protože "táta" má 2 "a" a "ratata" má 3 "a", a po nich je první slovo písně "Černej", což je něco negativního jako Pekelná okolnost (později se tam vyskytne i zapadající Slunce, něco kulového a had).
     Podle stejných pravidel jsou ta čísla používaná všude možně. Třeba album "Pohádkový příběh" (= obě slova v názvu alba začínají na stejné písmeno, jako Peklo) od skupiny "Holki", na kterém je píseň číslo 20 "Láska je Ďábel" (= ti, co jsou dva v jednom nebo prostě dvakrát, jsou Pekelní) před písní 21 "Tři oříšky" (= ti, co jsou dvakrát, jsou nakonec i potřetí a/nebo celkem třikrát).
     Tajná Pekelná řeč je všude. Například film "Noah" z roku 2014 (česky "Noe") o biblické potopě končí pohledem na dvojice divokých zvířat (být dvakrát připomene Pekelné lidi), "cestou do Pekla" se zdůrazněním směru dolů k Peklu a indikací víru (hrabání v hlíně s následným objetím, kruhové pohyby kolem ruky, a vodopád v rokli se zatočením obrazu kolem něj). "Raised and/or celebrating component" je zdůrazněná ruka a duha (též je zde nepatrné zdůraznění očí a úst). Požehnána jsou dvojčata, co se narodila mladé ženě na Arše. Ta v daném případě indikují množení těch, co jsou dvakrát a ve vztahu k Peklu.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.