Selhání všech českých křesťanů

     Ježíš Kristus a desatero přikázání jsou nad všemi zákony lidské společnosti, které když křesťanovi nařídí udělat něco, co podle křesťanství udělat nemá, správně by neměl uposlechnout a neměl by to udělat.
     V mém případu všichni čeští křesťané zklamali a porušili křesťanství. Zde jsou některé z jejich zločinů:
     Pomáhali Pekelným lidem; předstírali přede mnou, že jsou Pekelní, abych se pletl a psal nesmysly do svých knih; tolerovali nepřirozenou až i směšnou pozici Ježíše Krista i svatých na vyobrazeních a sochách; lhali, jako když tiskne; pomáhali dávat mě škodliviny, co mi poškodí mozek; dělali věci, co mi připomenou akt sebeublížení; dělali přede mnou patologické pohyby s rukama a nohama a více si sahali na obličej a oči, což zvyšuje pravděpodobnost, že si ublížím; a podobně. Předtím přísahali při Kristu, že by nic takového neudělali.
     Není větší ubohosti, než celý život věřit v křesťanství a při prvním hrozícím problému tu víru zradit. Jestliže za vás dal Ježíš Kristus svůj život a ještě pro vás připravil život věčný, a přitom vám ani nestojí za to, abyste nesplnili svojí občanskou povinnost zachovat se proti jeho nařízením a dostali za to nějakou pokutu, tak jste úplní ubožáci.
     Ježíš pro vás, vy smradi, všechno udělal, a vy pro něj neuděláte nic? To vám nestojí ani za tak malou oběť, jakou je drobná nepříjemnost kvůli neudělání něčeho, co se podle něj dělat nemá?
     Ne všechno v Bibli je napsáno správně (Pekelní lidé ji kdysi upravili) a Ježíš Kristus je ve skutečnosti jednou z velkých humanoidních Bytostí, kterých je několik a jsou jako on. Přebývají v krajích nedaleko Boha a sám jsem je viděl jak ve Svatyni Boží (Bytosti v ní mají lásku a dobro jako Ježíš), tak v místě, které odpovídá křesťanským "Starcům u Trůnu Hospodina" (Bytosti tam mají stejnou moc, jako Ježíš), kam mě odnesl Kruh Hvězd a kde mi také ukázali Boha.
     Jan, kapitola 16, verš 12: "Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy."

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.