Proč nesmíte vědět

     Jedním z důvodů, proč je veřejnost, čímž myslím vás, normální lidi, udržovaná v neznalosti určitých věcí, je zajímavý psychologický mechanizmus, který jsem sám objevil:
     Když se nějaká bytost vyvine nad rámec společenství, do něhož patří a ve kterém existuje (což v našem případě znamená člověka, převyšujícího mantinely, uznávané lidskou společností), automaticky získává své vlastní a zcela jedinečné představy o tom, jak by chtěla žít, a tyto své nově se objevivší potřeby a touhy chce (za každou cenu) realizovat. No a pak se začne snažit měnit věci ve svém okolí a přizpůsobovat je těmto svým novým potřebám a přáním.
     Jenže jsou-li tyto v rozporu se směrem, kterým její společenství kráčí a jakým se vyvíjí, nastává tu velký problém. Daná bytost se totiž dostává do konfliktu se svým vlastním (druhem a jeho) společenstvím, a to se jí pravděpodobně bude chtít odpovídajícím způsobem zbavit (popřípadě ji alespoň pozměnit, omezit její nežádoucí činnost a podobně).
     Proto je snahou zejména Pekelných lidí, ale svým způsobem vlastně i celého vedení naší lidské společnosti, vyhnout se existenci nadmíru vyspělých a zároveň i příliš samostatných jedinců, schopných jednat v nesouladu se zaměřením lidské společnosti (třeba jako jsem já). Ta potřebuje převážně omezené a přizpůsobivé jedince, poslouchající oficiální autoritu, neschopné "kořenových vynálezů", za to však hojně uplatňující "logickou improvizaci" (viz můj článek "The Development of Human Thinking") v rámci těch pravidel a toho poznání, které pro ně připravila. Skutečných vynálezců je málo a představují jenom zlomek populace, přičemž žádoucí jsou jen ti z nich, co vynalézají v souladu se zaměřením lidské společnosti.
     To je také jedním z hlavních důvodů, proč se normální veřejnost udržuje informovaná jenom o některých věcech (které podpoří učení se žádoucích informací zpaměti a schopnost logicky improvizovat při jejich používání) a o jiných ne (které by odhalily zásadní nedostatky lidské společnosti, Pekelné lidi, podpořily schopnost "vynalézat bez omezení" a vedly k většímu duševnímu vývoji).

     Příklad rozdílu mezi nižší úrovní (= omezenec v rámci naší lidské společnosti) a vyšší úrovní (= svobodná, nezmrzačená mysl, pracující za hranicemi tohoto rámce): Člověk na nižší úrovni se podívá na světová náboženství a bojová umění, a od obojího si jedno vybere (a to bez ohledu na to, jestli mu plně vyhovuje). Kdežto člověk na vyšší úrovni si sám utvoří svojí vlastní kvalitní víru (na základě vědění, které odhalí) a sám si vymyslí takové bojové umění, co jeho povaze a tělu vyhovuje nejvíce (a to včetně takových životních podmínek, ve kterých by mu fungovalo nejlépe).

     Závěr: Kdybyste byli komplexněji rozvíjeni, brzy byste se vyvinuli v jiné lidi, než jakými jste, a Pekelní lidé, většinově vedoucí naší lidskou společnost, by ztratili jeden ze svých hlavních zdrojů. Chtějí vás udržovat omezené a vynikat nad vámi. Na jedné straně vás uznávají, na druhé straně se vám za zády smějí a tajně si vychutnávají pocit nadřazenosti, což jim dává větší soudržnost i radost z jejich vlastní existence.

S nimi to nepůjde

     Pokud se má člověk duševně dobře rozvinout, musí svoje pozitivní pocity a emoce prožívat nejen mezi povrchem a středem svého lidského vědomí a duše, ale i mezi středem a jádrem. Toho však není možné plně docílit společným životem s Pekelnými lidmi, což platí zejména pro s nimi prožívané falešné přátelství.
     Ale není to jenom o nekvalitních mezilidských vztazích. Modlitby a meditace, soustředění se na myšlenkově náročnou práci a další - to všechno jde buď o malinko, nebo v některých případech dokonce i o hodně hůře, když se na vás při tom dívá někdo nedobrý, neřku-li pak přímo Pekelný.
     Proto se také musíme zbavit drtivé většiny skrytých kamer a odposlechů! A spolu s nimi musí zmizet i síť, na kterou jsou tato zařízení napojena. Její vibrace prochází vším tady i námi všemi, a mně se to nelíbí!
     Faktem zůstává, že když člověk správně neprožije jádro svého vědomí i duše, mentálně se vyvine neúplně a zůstává svým způsobem duševním mrzákem, jakých je tady všude okolo plno.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.