Příběh jednoho jména

     Příběh jednoho jména: (ukázka z "Degenerace psího rodu")

     Byl jeden starý muž, který kdysi míval velkého a velmi nebezpečného psa, jež byl schopen sejmout jakéhokoli člověka během několika vteřin. Roky ubíhaly, moderní doba i moderní lidé chtěli hodné psy a nakonec i tento muž, stejně jako mnoho ostatních, se hloupě přizpůsobil této ještě hloupější módě a začal chovat společenské psy. Vše se s nimi zdálo být v pořádku a hladce fungující. Vše až do dne, kdy si pro toho muže přišlo pár zlých chlápků, a malá síla a měkké srdce jeho společenských psů je nedokázalo zastavit. A tak dříve, než ten muž zemřel, jeho vzpomínka patřila jedinému tvoru na světě, který by ho mohl spasit a jeho ústa mumlala jedno jediné jméno. Bylo to jméno toho strašného psa, kterého tenkrát měl, když byl mlád, té jediné nezastavitelné bestie, které by přemohla všechny ty chlápky a zachránila ubohý život svého pána.
     Chcete také být jako tento muž? Chcete také umírat bez dostatečné ochrany? Prosím posuďte, koho si zvolíte za svého ochránce i jak ho budete cvičit. Mělo by to být jedno z vyvolených plemen, které jsem zde vyjmenoval, a trénované způsobem, jaký jsem zde popsal. Někteří z vás mohou říci, že si nemohou dovolit žádné problémy s příliš ostrým psem. Avšak když si pro vás přijde skutečný nepřítel, můžete si dovolit zemřít?

**********

     Opět náš slavný "Trocha do mlýna: "Tak jako se ateista při přepadení cikány začne modlit, tak je vznešená myšlenka, že si člověk v úzkých vzpomene na tu největší sílu, jenž se mu stane brněním i kopím. Každý si říká: to se mi nemůže stát. Spousta lidí dokonce věří, že se to nestává. Ale pak přijde chvíle, kdy je nejhůř a nemá kdo pomoci. A ten, kdo chce pomoci, nemá sílu (myšleni slabí či společenští psi - poznámka). Jsme zrnko v písku, které si uvědomuje cennost starých plemen, jejich věrnost a loajalitu. Proto jsme my dva přáteli.
     Stará pastevecká plemena nezkažená civilizační chorobou jménem polidšťování jsou směrem ne zpět, jak si mnozí lidé myslí, avšak ani vpřed. Jsou rovnováhou naší situace, jsou bodem, o který se můžou slabí opřít. Jsou vlastně vrcholem. Není pravdou, že musíme stále někam jít, už se můžeme zastavit a začít vnímat a vychutnávat."
Důvodem je to, že jsme už našli ty, kteří jsou ze všech nejlepší!

**********

     Jsou vážné psychologické důvody, proč má být pes komplexně agresivní na cizí lidi. Představte si muže, který vidí svojí družku, jak se líbá s jiným mužem. No a víte, jak moc ho to může bolet, jak jsou jeho city lásky zraněny a jak zrazený se cítí? A podobné negativní pocity může mít i majitel psa, když vidí, jak se nechá hladit a krmit od nepřítele. Ale když na něj ten pes za všech okolností zaútočí, teprve pak je pravým přítelem, který je věrný jenom svému pánu a stojí jenom na jeho straně. Proto ať jsou tihle psi co nejagresivnější vůči všem cizím lidem a za všech okolností!

**********

     Věřte, že někteří nepřátelé mohou takový psychologický útok použít na majitele psa, když se pokusí jeho psa dotknout, pohladit ho a/nebo mu dát nějaký pamlsek. Mohou dělat pomalé pohyby, mít s sebou háravou fenu, malého pejska nebo to může být ve shluku lidí. Stručně řečeno, psa vůbec nedráždí a když se chová normálně a je normálně vycvičený, pravděpodobně k těmto nepřátelům nebude agresivní a tím svého pána svým způsobem zradí.
     Zkušený Pekelný muž mluvil, jako kdyby normálně trénovaní služební psi včetně normálně se chovajících volkodavů neznamenaly žádnou velkou překážku. Psi mají sociální cítění a slabá místa a kdo je dobře zná, může je zneužít, aby psa oklamal.
     Příklad: Jeden člověk viděl, jak je můj pes ostražitý na mnoha místech a jak chce napadat cizí. Ale bylo místo, kde kolem nás byl hlouček lidí a kde jsem agresivitu svého psa pravidelně trochu omezoval. Ten muž ke mě přišel na tom jediném místě, kde můj pes nebyl tak ostražitý a když udělal větší pohyb rukama, můj pes ho tam nenapadl, ačkoli na jiných místech by to udělal.
     Proto se moudří nepřátelé snaží najít takové slabé místo, aby psa oklamali. Je jediné řešení: Absolutní agresivita psa vůči všem cizím lidem v jakémkoli typu situace!

Home

     Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.