Překročení zákona v mém případě

Předpokládám, že v průběhu omezování práv a poškozování mé osoby došlo k několika překročením zákona ze strany “vyšší policie”, která se toho dopustila.
Domnívám se, že určité negativní ovlivňování mého chování v mém dětství a mládí bylo legální. A to konkrétně modifikace mých filmů s některými hodnotami posunutými do horšího, a kontakt s lidmi, co mi lhali (vymýšleli si historky ze svého života, které se nestaly) a předstírali, že dělají něco ilegálního (že kradou, fetují, perou se a mlátí druhé, a mají různé konflikty se zákonem a autoritou).
Uvedu tedy jenom to, o čem si myslím, že to v mém případě bylo, ať již více nebo méně, ilegální:

1. V mládí byli občas posíláni lidé, aby mi udělali něco zlého. Příklady:
Učedníci hodili něco trochu dusivého do ohniště v boudě, ve které jsem byl, a zachránil jsem se útěkem střechou; jeden kluk mi pravděpodobně na povel “vyšší policie” nafackoval; jiný mě trochu zmlátil, a později mě jednou opil silnějším pivem a tvrdým alkoholem, který mi trochu vnucoval; jiný předstíral, že mě chce provrtat vrtačkou; poté, co jsem se trochu naučil bojovat, jsem se dostal celkem do tří nesvárů právě v době, kdy jsem byl handicapovaný, protože jsem měl nemocnou ruku.

2. Když jsem v minulém století vymyslel teorii o léčbě smrtelných infekcí bez léků (tedy i bez antivirotik), mnou odeslané materiály o tom nešly dohledat. Sice mi přišel nějaký katalog, ale myslím, že se nejednalo o žádnou odbornou odpověď, bylo to jako když moji teorii nikdo neviděl. Přitom když je ta teorie špatná, jejímu autorovi obvykle odpoví a napíšou mu, v čem je špatná.
Věřím, že pokud by má teorie byla funkční, bylo by ilegální nechat mnoho lidí zemřít bez mnou vynalezené léčby jenom proto, že jsem ji vynalezl já.

3. V minulém století jsem žádal o legalizaci eutanazie, což by pomohlo těm nejvíce trpícím.

4. Byl jsem odsuzován za texty svých duchovně zaměřených knih, jenže chyby v nich byly do značné míry uměle zařízené. Blízcí lidé mi byli posíláni lhát o duchovních věcech a vymýšlet si o nich; při studiu astrologie mi byla dávána jiná doba narození některých zkoumaných lidí, než ta skutečná; byly mi ukazovány podvodné simulace různých zázraků, které jsem přičítal Božím silám, a tak dále. Rovněž mi byl předložen chybný obraz toho, jací lidé doopravdy jsou. A proto za chyby v mých knihách mohu jenom málo.
Část obsahu těchto knih je ale dobře, protože jsem byl v raném dětství zkontaktován skutečnou Boží mocí a na základní škole jsem si vzpomněl na něco konkrétního, co mi kdysi ta moc zřejmě ukázala, ale stalo se to až v mém středním věku. Kromě toho v roce 2013 došlo k dalšímu spojení s Boží mocí a dozvěděl jsem se, že se náš vesmír nachází v obrovské Kouli a že se hlavní Bůh, co mu říkám Superbůh, udržuje věčně mladý a zdravý prostřednictvím všeho, co se v té Kouli – regenerační buňce – odehrává.
Mám poruchu, která mi občas umožňuje napojit se na některé energeticko-informační zdroje, na které se normální lidé napojit nemohou, a proto je část informací v mých knihách dobře.
“Vyšší policie” dobře věděla, že jsou některé informace v mých knihách užitečné i povznášející, ale nechtěla je publikovat proto, že udržuje veřejnost na nízkém stupni duchovního vědění. Omezila duševní vývoj lidí, aby toho moc nevěděli a aby s nimi šlo lehčeji manipulovat.

5. Nejsem si jistý legalitou záření v mé posteli v letech 2001 a dále. Probouzel jsem se ochrnutý, měl jsem halucinace, a další.

6. K mému psovi poslali na krytí člověka s nemocnou fenou. Možná právě od ní, kdo ví, jsem chytnul infekci, dráždící rozkrok i oči.

7. V roce 2002 na mě byl poslán vrah, co v předešlých letech zabil jednu ženu a několik mužů, asi jsou oficiálně hlášeni jako přirozená smrt, snad mozková příhoda. Použil energii, která účinkovala podobně, jako ta, co mě ozařovala v mé posteli, ale byla mnohanásobně silnější (kolem toho vraha jsem zahlédl dva sloupy kouře a pak vír temné energie, co se roztočil těsně kolem jeho těla, a pak šla energie od něj do mé hlavy). Nevím, jestli ta energie byla z negativního paralelního světa, nebo z nějakých energetických vesmírných kanálů. Nerozumím tomu.

8. Myslel jsem si, že lidé, jako byl ten vrah, jsou ve spojení s Peklem a chtějí mi ukrást duši, čemuž přispěly i mé halucinace o čertech a démonech z ozáření mého mozku v té době. Začal jsem se toho bát a mluvit o tom. A “vyšší policie” okamžitě poslala mnoho normálních lidí, aby se na mě divně dívali a přetvařovali se přede mnou. Nedivte se, že s mým negativně ovlivněným mozkem a bez jediné pravdivé informace o těchto věcech, jsem začal lidi kolem sebe podezřívat ze “spojení s Peklem”. Pak jsem byl v televizi jako cvok, kterému se zdá, že jsou skoro všichni lidé kolem něj “Pekelní”.

9. V roce 2009 byla má kamna potírána škodlivou látkou s vysokými koncentracemi. Nejprve toho bylo málo, a pak více a více. V místnosti byl po zatopení v kamnech silný nepřirozený zápach. Mé prádlo i po opakovaném vyprání v pračce vydávalo při sušení chemický smrad a nakonec jsme ho zahodili do popelnice. Pak byl také něčím potřený můj vařič, po výparech z něj mi těžkly svaly a cítil jsem se špatně. Bylo mi podezřelé to, že se jeden člověk, co věděl, co na tom vařiči bylo, bál jednoho jediného nadechnutí výparů z něj, jako kdyby to bylo něco silného.

10. Před léty jsem si nemohl normálně vyvětrat, protože krátce po otevření okna jsem ve většině případů ucítil nepřirozený zápach zvenčí. A drogy v cigaretách a některé silnější koncentrace plynů, foukaných mi do cesty, možná také nebyly zcela v normě.

11. Před asi tak dvaceti léty přišla “vyšší policie” na to, že mentální chorobu, ze které mě vždycky obviňovala, víceméně nemám, ale začala to tajit. Místo toho podvodně vyráběla důkazy o tom, že jí mám.
Ta policie asi udělala o něco větší nápor na můj mozek, než bylo legální. Kdybych si už před léty vyndal oči nebo usekl penis, řekla by, že na mě použila jenom část zatížení, vedoucí k takovýmto aktům, a že část byla způsobena mým přirozeným mentálním stavem. Nápor na mě byl ale tak silný, že má nakonec zlomit i tu nejsilnější psychiku, abych měl projevy té mentální choroby i já – nadprůměrná mentální kondice (kdysi jsem měl měřené “mentální dráhy” a bylo mi řečeno zhruba to, že je má mentální kondice výrazně nadprůměrná).

12. Zvětšení míry mé viny v očích veřejnosti, zamlčení dobrých věcí, které jsem udělal, a zveličování rysů mé “mentální choroby”, bylo po léta děláno různými podvody a triky. A to platí i pro výrobu podvodných videí o mé osobě, na jejichž základě mě veřejnost před léty odsoudila.

13. Tablety a zejména injekce, škodlivé na mozek, dané mi v roce 2020, mohly být překročením zákona.

14. Vynalezl jsem mnoho užitečných věcí a systémů, jsoucích jedničkou ve svém oboru, ale všechno je tajené před veřejností. “Vyšší policie” dokonce tají i to, že jsem našel určité důkazy o její vlastní trestné činnosti, a nechce, aby je lidé viděli.

Závěr:

1. Žádám o ukončení poškozování mého zdravotního stavu, konkrétně správné činnosti mozku, tzv. “vyšší policií”.

2. Žádám o snížení práv “vyšší policie”, aby nemohla upravovat chování občanů tím způsobem, aby byli povinni pomáhat při mrzačení a poškozování jiných občanů.

Děkuji za případné vyhovění mé žádosti.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.