Neoficiální trestní oznámení

     Následující zpráva obsahuje informace o možné trestné činnosti Organizace, kvůli které je v Plzni a dalších místech ČR to, čemu říkám "zvláštní stav" (ještě jsem se nikoho z lidí nezeptal, jak se tato Organizace jmenuje a o co se vlastně jedná, takže to nevím; otec mi to doma neřekl, tak předpokládám, že se to má přede mnou asi tajit a že to nemám vědět; jinak od roku 2000, kdy se mně dělají určité zlé věci, mi ještě nikdo nepodal žádné vysvětlení, což bude v budoucnu, doufám, potrestáno).
     Protože předpokládám, že mám snížená práva a že by členové výše uvedené Organizace zastavili mé oficiální trestní oznámení, nepodávám ho. Možná ho ale místo mě jednou podá někdo jiný, kdo, na rozdíl ode mě, má plná lidská práva. Anebo ho nepodá nikdo a nějak se to vyřídí bez něj.

     Podle mého názoru se tato Organizace dopouští nejenom následujících trestných činů:

     1. Zneužívání informací z odposlechů a tajného sledování lidí k úmyslnému poškozování jejich životního štěstí (a to i v případě, že nijak neporušili zákon) a/nebo k jejich uvedení v omyl (viz článek "Černý puntík").

     2. Pravděpodobně ilegální pokusy o mojí vraždu v letech 2000 – 2004 (zasvěcení lidé se tenkrát divili, že mi nic není a dále žiji; mám odchylky v energetické konstituci, viz dokument "Odhalení Pekelných lidí", držel jsem ochranné bloky, a také mě chránila trvalá lehká bolest v očích a hlavě od krční páteře, skrze kterou se útočná energie hůře dostává k mozku a duši).

     3. Poškození mého zdraví s různými následky včetně neurologické zátěže, ze které by se průměrně odolný člověk již dávno zhroutil, a která měla vést k halucinacím, obrácení impulsů, sebezničení a dalšímu.
     Mám podezření, že i chemický útok na mě byl ilegálně, tedy příliš, silný (například zasvěcená osoba se tenkrát bála jediného nadechnutí chemického výparu z mého vařiče, kdežto se nebála vdechovat kousky slabých škodlivin, které se přede mě do vzduchu v posledních letech vypouštějí na veřejnosti).

     4. Nepřímé způsobení týrání mých blízkých, zejména matky a psů, prostřednictvím zhoršení našich vztahů a okolností.

     5. Poškození či narušení mých osobních věcí včetně knih a soukromých videoklipů se psy.

     6. Podpora paralelního Pekelného světa, konkrétně zařizování pravidelného výskytu některých zlých věcí v lidské společnosti a výjimečné lovení lidských duší, hlavně pro uspokojení potřeb některých démonů (viz dokumenty "Jejich skryté zlo", "Odhalení Pekelných lidí" a "Způsob, jakým vládnou světu").

     7. Zneužití (zrádnosti a nízké úrovně) české veřejnosti za účelem vytvoření klamného dojmu, že Pekelní lidé a lovení duší nejsou (vedení té Organizace tenkrát vědělo, že jsem tuto věc, kterou nejpřísněji tají, správně poznal, avšak pomocí mého zmrzačení a podvodů vytvořilo dojem, že to tak není).

     8. Zneužití televizního vysílání za účelem chybného informování veřejnosti o mé osobě (dokonalý způsob výroby podvodných videí včetně použití psychologických prvků je uveden například v článcích "Pár podvodů" a "Simple Strategy" [jestliže na mě bude mít veřejnost špatný názor, pak také bude souhlasit s mým potrestáním]).

     9. Zneužívání entertainment, konkrétně tvorby filmů a písní (i s hudebními videoklipy k nim patřícími) k oslavě některých Pekelných věcí (tajná znamení ve filmech s Pekelným významem jsou popsána v některých mých článcích a videích), někdy i k nedobrému podvědomému ovlivňování diváků a jejich nesprávnému informování (či neinformování) o některých věcech.

     10. Skrývání některých zásadních informací o vzniku a smyslu existence člověka (a tím pádem i lidstva) před celou světovou veřejností.

     Na rovinu říkám, že pokud by mi to zákony a zároveň i mé možnosti dovolovaly, členům této Organizace bych bez jakéhokoli sdělení obvinění i bez jediného slova vysvětlení rovnou pustil plyn (stejný, jaký oni mě na počátku roku 2009) a na jejich budovy bych vyslal dálkově řízené střely. A zároveň bych nedovolil, aby jejich geny, obsahující extrémní vlohy k přetvářce a zlu, pokračovaly prostřednictvím jejich potomků.

Pavel Kastl, v Plzni dne 14. března 2017          

Home

     Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.