Neočekávaná akce jednotlivce

(Verze 1.1)

     Pokud chce někdo něco utajit před Tajnou Službou, nejprve si musí být vědom následujících faktů: Tajných donašečů je obrovský počet. Je to menšina populace (konkrétně každý šestý člověk), která tajně hlídá tu většinu. A pravidelně se stávají členy našich rodin. V té naší to byl třeba dědeček, co si ho vzala babička, i její nejlepší celoživotní kamarádka. A u otce jeho nejlepší kamarád z mládí, přítel ze zahraničí i nejoblíbenější kolega z práce.
     Kromě toho, že jsou tajní spolupracovníci členy našich rodin i našimi přáteli (pro zajímavost, když jsem byl chlapec, tak jsem odhalil, že si jeden spolužák nahrává naší konverzaci), má jejich Služba skryté kamery a odposlechy všude možně: V domácnostech normálních lidí, v jejich chatách, autech, výjimečně i přímo na těle sledovaného člověka (proto se ví, co lidé mluví ze spaní nebo co si povídají sami pro sebe, trpí-li samomluvou). Také na lesních cestách i posezeních v přírodě a různých odlehlých místech. A v každé partě lidí (a to i včetně zlodějů, feťáků, homosexuálů a teroristů) má tato Služba svého informátora.
     Proto hlavním, v mnoha případech dokonce i jediným způsobem, jak překvapit Tajnou Službu, je takzvaná "neočekávaná akce jednotlivce". A to takového, který ví nejen to, co již bylo zmíněno, ale i mnoho dalšího. A jestli se chcete stát takovým člověkem, musíte dodržovat nejen následující pravidla:
    - Nikdy s nikým nemluvte o tom, k čemu se tajně chystáte, a podezřele se neprojevujte v případě, že narazíte na něco, co se týká této vaší tajné přípravy nebo skrývané sexuální deviace (v mém případě Tajná Služba poslala lidi, aby se přede mnou zmínili o výprasku žen i mužů nebo mi ho ukázali, a tajně mě pozorovala, jak na to budu reagovat, aby prozkoumala mé skryté masochistické nebo sadistické vlohy).
    - Neobracet ani větší ani menší pozornost, než je normální, na zobrazení nebo slova, která se týkají vaší tajné práce. Může se stát například to, že na místě, kolem kterého procházíte, se objeví plakát se slovy, týkajícími se tématu reportáže, kterou potají připravujete. A i když v okolí nikdo není, skrytá kamera vidí, jak mnoho pozornosti tomu plakátu věnujete. Nebo před vás v zaměstnání váš spolupracovník položí na stůl časopis s fotografií toho, co je pro vaší tajnou práci důležité, a čeká, jak moc o tom budete mluvit. Také místo toho může odejít a skrytá kamera bude sledovat, jestli vezmete ten časopis do rukou a pokud ano, s jak velkým zájmem si ho budete prohlížet. Nebo se váš nejlepší přítel při rozhovoru s vámi letmo zmíní o tématu vaší reportáže, ale přitom bude mluvit hlavně o jiných věcech. A čeká, jestli se vrátíte k tomu, co řekl o tom tématu, nebo to necháte bez povšimnutí, věnujíce pozornost jenom ostatním řečeným informacím. A tak dále.
    - Nikdy nepoužívejte online backup vaší tajné práce, nikdy se v Internetu nedívejte na informace k ní se vztahující, nikdy si v knihovně nepůjčujte žádnou související knihu. Váš počítač, obsahující soukromá data, nesmí být připojený k Internetu, proto je lepší mít dva počítače, z nichž Internetové připojení má jenom jeden. Nejlepší je nikdy nepoužívat žádné favorites (ani jinou dohledatelnou historii) ani záložky v knihách, což platí také pro váš domov (nyní mám na mysli nebezpečí spolupracujícího příbuzného).
    - Nebudete kupovat písemnosti a věci, vztahující se k vaší tajné práci, nebudete si s vaší kamerou natáčet nebo fotit věci k ní se vztahující.

     Vezměte na vědomí: Tajná Služba předstírá, že neví to či ono, ale ve skutečnosti ví a chytře zachází s informacemi, které získala.
     Jestliže se dozvěděla obsah vaší reportáže dříve, než byla dokončená, je více možností, co s tím udělat. Pokud ta reportáž obsahuje nějakou překvapující změnu & odhalení & vylepšení v nějakém oboru, Tajná Služba bude jednat moudře, a to třeba tímto způsobem:
     Nepoužije přesnou kopii vaší reportáže, protože by vyšlo najevo, že její obsah ukradla. Proto udělá Tajná Služba všechno jinak. Nejprve řekne svým tajným spolupracovníkům v daném oboru, aby předem počítali s tím, že se vaše reportáž objeví, nebo se jí trochu adaptovali, popřípadě i použili nějaký její modifikovaný kousek (i kdyby to bylo jenom ve formě nějaké jednoduché inovativní myšlenky nebo malého nápadu).
     Mimochodem, jeden z tajných spolupracovníků předstíral, že Tajná Služba ukradla jeho vynález, ačkoli byl sám jedním z nich a nikdy se to nestalo. Tyto krysy se často snaží vypadat jako oběti, aby zvýšily důvěřivost normálních lidí.

     Jestliže má vaše práce rozšířit nějakou neobvyklou informaci, musí dosáhnout co nejvíce lidí. A proto ji také musíte distribuovat více způsoby zároveň. Pošlete ji na Internet (ale Tajná Služba ji tam může zastavit) a kromě toho dáte její vytištěnou kopii mnoha lidem. Ve většině případů se snažíte zůstat anonymní, takže jednáte v přestrojení, se změněným hlasem a zakrytými otisky prstů.
     Pokud jste udělali něco, kvůli čemu se mohou pracovníci Tajné Služby mstít, a váš život i vaší osobnost rozložit, což je horší, než smrt, máte jen dvě možnosti: 1. Vaše identita jim nesmí být známá, nebo 2. V průběhu vaší akce nebo krátce po ní, ještě než vás dostanou, musíte zemřít.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.