Některé zločiny Pekelných lidí

     Jejich druh ve starověku zabránil vytvoření společenského systému bez teroru a válek a zabral to tu místo jiné, pozitivnější moci, co chtěla vést lidstvo bez takových zlých věcí. Přičemž mezi nemravné činy těchto zločinců patří i mnoho jiného:
     Vyrobili náboženství, která víceméně chybně vysvětlují lidskou existenci; modifikovali záznamy o naší historii a zakryli část pravdy o ní; neřekli nám, že většinu technických vymožeností lidské kultury (takže dnes jak vyspělé zdravotnictví, tak i naopak zbraně hromadného ničení) vynalezli právě oni; vezmou, i když nepřímo, peníze na pomoc chudým zemím, a udělají si za ně nějaký svůj vrtoch; dávali si do filmů skrytou oslavu Pekelných věcí, a občasnou podporu pro nežádoucí emoce a chování lidí; velmi nenápadným způsobem snižují životní štěstí mnoha lidí; prostřednictvím skrytých zásahů do života normálních lidí s nimi dělají ilegální psychologické pokusy (kažení štěstí i tyto pokusy jsou popsány v mém článku "Černý puntík"); potajmu si rozdávají peníze (někteří jejich informátoři vypadají chudí a toto "tajné kapesné" před vámi nikdy nepřiznají) a skrývají to před normálními lidmi; pomocí techniky, neznámé veřejnosti, si již desítky let nahrávají domácnosti lidí i místa v přírodě, jako jsou lesní cesty a posezení (veřejně známé prostředky na odhalování odposlechů v tomto případě asi nestačí); do šatů a postelí některých lidí, což se týká i dětí, umisťují škodlivé mikrozářiče, které velmi nepatrně zvýší možnost toho, že dojde k nežádoucímu výkyvu myšlení a/nebo negativnímu činu, vzácně dokonce i k šílenství; dopustili se výjimečných vražd tak mistrně provedených, že jsou evidovány jako přirozená smrt; mají neúctu ke "svatým hodnotám", například nechali zkřivit některá vyobrazení s Ježíšem Kristem nebo přinutili křesťany lhát a podílet se na zhoršování zdravotního stavu Bohem vyvoleného člověka; přiměli lékaře porušovat Hippokratovu přísahu a nepomoci některým trpícím lidem, kteří si pomoc zasloužili; vyrábějí filmy a televizní pořady, které divákovi předkládají zkreslený obraz skutečnosti (do toho patří i podvodné televizní vysílání o mé osobě nebo tajení toho, že UFO mají i oni a nejen nějací mimozemšťané); skrývají existenci vyspělejší zdravotnické techniky, která by účinněji léčila některé nemoci, urychlovala regeneraci organizmu a prodlužovala život; tají před námi mnoho důležitých informací, zejména z oblasti duševna (například je nevložili do oficiální psychiatrie, kterou založili, přitom podle jejích kritérií jsou sami těžce duševně nemocní, když jsou rozpolcení, mají vidiny bytostí z jiného světa a zdá se jim, že jsou několikrát), a zbavují se těch, kdo to chtějí napravit; klamali světovou veřejnost mnoha způsoby, třeba i tak, že jejich tajný počítač napsal knihy nejen pro některé nejvyšší církevní autority a složil melodie řady nejkrásnějších písní pro některé nejslavnější hudební skupiny, a ony to pak vydávaly za vlastní dílo; podvádějí normální lidi i tím, že mnoho tajných informátorů (je jich mnohem více, než veřejnost ví) se stává, mnohdy i celoživotně, falešnými přáteli normálních lidí, a tajně na ně donášejí a nahrávají si některé rozhovory s nimi; na mnoho vysokých postů a důležitých pozic v lidské společnosti pravidelně dostanou své vlastní příslušníky, kteří vypadají jako nezávislí lidé, ovšem často používají nějakou indikaci toho, že patří mezi ty, co jsou dvakrát a nakonec ještě i potřetí (třeba "cesta do Pekla" ve filmu "Odcházení" od prezidenta Václava Havla: úder kulatou pánví do kulaté hlavy a hození pánve na zem [= indikace víru a zdůraznění směru dolů k Peklu], slovo "čert" a setmění [= Pekelné okolnosti], jinak po tom čertovi dva stojí vedle sebe a třetí jde napřed …, prosím prostudujte si mé články "Připomenutí Pekla", "Skrytá Pravda" a "Tajná znamení – Dvě tváře", všechny tři podzim 2017); a další.
     Když jsem na tohle všechno začal přicházet, Češi mně "vrazili nůž do zad", abych to nemohl správně dokončit a aby nade mnou Pekelní lidé vyhráli. V současné době, kéž by se to změnilo, Češi stojí jako překážka mezi mnou a Internetem, abych na něj nemohl poslat soubory s novým poznáním, co by Pekelné lidi ohrozily, takže je asi znovu nechají vyhrát.

Dokonalé společenské zřízení

     Každá dokonalá lidská společnost se na prvním místě musí postarat o dvě věci:
     1. Poskytnutí účinné pomoci lidem, kteří příliš intenzivně trpí. Není-li možno jim pomoci, milosrdně zemřou (= euthanasie).
     2. Poskytnutí průměrného množství subjektivního štěstí každému člověku (přibližnou míru šťastnosti lze diagnostikovat pomocí zobrazení "vnitřní aury"). Docílit toho úplně samozřejmě není v praxi možné, ale lze se vyhnout většině extrémů, co mají vliv na štěstí.
     Našemu vesmíru je přiděleno určité množství energetického a duchovního potenciálu (tím pádem je mu také přiděleno celkové množství subjektivního štěstí všech bytostí, které v něm existují), jehož část se uskutečňuje prostřednictvím života všech lidí.
     Z toho vyplývá, že každé lidské společnosti je dáno určité množství subjektivního štěstí všech lidí, kteří v ní mají žít. A když ho někteří z nich dostanou nadprůměrné množství, zbytek dostane jen podprůměrné (podobně jako v jednotlivých vesmírech: v některých žijí méně šťastně, protože v jiných šťastněji, přičemž všechny vesmíry fungují jako buňky gigantického organizmu, existujícího uvnitř obrovské koule).
     Každý, kdo je šťastný, dluží ostatním, kteří jsou méně šťastní, než on. Například poctivě pracující člověk dluží bezdomovci, který vůbec nepracuje, ale jen pokud je množství subjektivního štěstí toho pracujícího větší, než toho bezdomovce.
     Konstrukce a vláda naší lidské společnosti zabraňuje tomu, aby byli všichni lidé přiměřeně šťastní, a objasnění důvodu toho, proč tomu tak je, překračuje rámec tohoto krátkého článku.
     Nejlepší společenský systém, zvaný "Vlažná Harmonie", a řešení nadměrného utrpení lidí, byly vynalezeny a popsány Pavlem Kastlem.

Zachránce a vrah jménem přizpůsobivost

     Čím výše bytost stojí, tím více přizpůsobuje všechno kolem svým osobním potřebám (například Bůh). A naopak, čím nižší je úroveň bytosti, tím více se přizpůsobuje všemu kolem sebe (například opice), což platí také pro lidi.
     Čím nižší a čím více bezpáteřní jste, tím více se přizpůsobujete společnosti, ve které žijete, a tím více adoptujete názory, které uznává, bez ohledu na to, zdali dělá ta společnost všechno dobře a zdali jsou tyto názory správné.
     Velké procento normálních lidí je velmi přizpůsobivé a poslouchá oficiální autoritu. Když je umístíte mezi komunisty, stanou se komunisty; když je dáte mezi fašisty, jsou z nich fašisté; mezi Křesťany budou Křesťané, a v řadách bojovníků Islámského Státu budou dělat třeba i sebevražedné útoky.
     Příklad "vyšší individuality": Někdo je ve své zemi nadšeným hráčem golfu a oni tuto jeho oblíbenou hru zakážou. On se ale nepřizpůsobí, nepřestane být golfovým hráčem a bude tuto hru hrát dál. Buď ilegálně, nebo se přestěhuje do jiné země, kde se hrát smí.
     A kromě golfisty je tento člověk ještě i přesvědčeným vyznavačem kultu bohyně Kali a jeho blízcí lidé, Křesťané, tuto jeho víru více a více odsuzují, a chtějí, aby se stal také Křesťanem. A on buď bude vyšším tvorem, a zůstane služebníkem bohyně Kali, nebo bude nižším tvorem, a stane se Křesťanem, jako oni.
     Poučení: Ačkoli je přizpůsobivost nezbytnou výbavou živých tvorů a umožňuje jim přežít, ještě to neznamená, že čím je jí více, tím lépe. Kdo se totiž přizpůsobuje až moc, ten se nakonec stane někým jiným, a ten původní člověk, kterým byl, svým způsobem umírá.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.