Některé velké věci

Náš vesmír – Nachází se v obrovské Kouli (jejíž vnější stěna je částečně černá a částečně tmavě šedá a její okolí má barvu blízkou #f69a75). Náš hlavní Bůh (říkám mu Superbůh) se regeneruje a udržuje v ideálním věku i zdravotním stavu pomocí všech dějů, co se v té Kouli – regenerační buňce – odehrávají.

Štěstí a neštěstí lidí v našem vesmíru – Život všech lidí, žijících v našem vesmíru v průběhu celé doby jeho existence, je vyjádřen obrazem, majícím tři třetiny: pozitivní (světlou), negativní (tmavou) a smíšenou (polosvětlou), do níž patří naše dnešní civilizace.

Zlo naší civilizace – “Polosvětlá třetina”, ve které existujeme, obsahuje problematické místo, představující určité skryté zlo. Tímto zlem může být například vytváření “výjimečných obětí” a aranžování některých dalších zlých věcí. Toto zlo je pravděpodobně jedním z důvodů, proč bude v budoucnosti velká válka, při níž bude vláda tohoto světa poražena a nastolen nový sociální systém, ještě lepší než ten náš dnešní.

Jak oddálit válku – Aby mohla být válka odložena, výše zmíněné 'problematické místo' by muselo být z “Polosvětlé Třetiny” odstraněno a nahrazeno kouskem kvality “Světlé Třetiny”. Pak by se celková hodnota “Polosvětlé Třetiny” změnila z jejího malého mínusu do malého plusu. V praxi to znamená dvě věci:
1. Skoncovat s vytvářením “výjimečných obětí” a aranžováním dalších zlých věcí.
2. Povolit v naší lidské společnosti existenci lidí, co jsou na vyšší duševní úrovni a prožívají vyšší formu lásky.

Lásky – Jsou dvě oblasti, sexuální a nesexuální. V obou z nich působí mužský i ženský element. Tyto dva elementy svojí součinností aktivují takzvané “erotické částice”, které zvyšují a zdokonalují činnost všech ostatních částic. A když se tyto “erotické částice” stanou aktivnějšími v nesexuální oblasti, dotyčný člověk může prožít vřelejší vztah k přátelům, domácím zvířatům, rostlinám, krajinám a podobně.

Sexuální vztah mezi milenci – Jsou tři spektra, která rozhodují o tom, co k sobě milenci cítí: Osnovní, neosnovní a duševní. A také záleží na tom, jak ta láska těch milenců jednoho k druhému ladí se všemi ostatními láskami, které mají, i jakou roli má sehrát v jejich životě.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.