Štěstí a neštěstí jednotlivých lidí

     Náš vesmír se nachází v gigantické Kouli a její majitel – Superbůh – se regeneruje prostřednictvím všeho, co se v ní odehrává. A to všechno bylo naprogramováno na počítači. Tento výpočet je také naším Osudem, který je na sto procent předurčený a nemůžeme ho změnit.
     Našemu vesmíru je přidělený potenciál, jež bude prožitý všemi tvory (jak vysokými tak nízkými), kteří v tom vesmíru budou žít. Tento potenciál se rozdělí do různých částí: do části Božských bytostí, do lidské části, do zvířecí části a podobně.
     Lidská část se později rozdělí do všech lidí (kteří budou žít v našem vesmíru) a každý z nich prožije její jiný kousek (než ostatní lidé). To znamená, že každý z nich bude šťastný nebo nešťastný do jiné míry (než oni).
     Když je některým dáno více štěstí, jiným musí být dáno méně štěstí. Ale poměr štěstí a neštěstí lidí není 1:1, jak jsem si myslel, když jsem byl mladý. Mnoho protikladů se v naší Kouli vzájemně vyrovnává, ale jen někdy úplně, což není tento případ. Z toho důvodu je štěstí šťastných nějak vyrovnáno neštěstím nešťastných, ale ne úplně.

Pekelní lidé

     Myslel jsem si, že podstatná část populace má Pekelnou humanoidní duši místo normální lidské a už si to nemyslím. Nevím ale, jak to přesně je.
     Co vím je to, že existuje negativní paralelní svět, kterému říkám Peklo, a kromě něj jsou ještě i různé energetické kanály. A také jsou lidé, schopni se s tímto spojit a použít ty energie v našem světě, třeba aby někomu nenápadně ublížili. Tito lidé bývají spolupracovníky mocné organizace, jejíž jméno neznám. Ve světě mají tito "Pekelní lidé" velký vliv a své spojení s Peklem si naznačují všude možně. Ale nejsem si jistý, jaké věci tu zaranžovávají nebo nezaranžovávají, aby uspokojili potřeby temného paralelního světa, se kterým mají vztah.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.