Nedostatky mých knih

     Mé knihy mají více nedostatků, ale já vám tu povím jen o dvou z nich, které považuji za hlavní. V mládí jsem napsal zejména následující tři knihy. Navzdory některým chybám byly v mnohém bezkonkurenční.

                    

     Nedostatek 1: Tehdy jsem ještě nevěděl, že se náš vesmír nachází v obrovské kouli a že se náš hlavní Bůh regeneruje prostřednictvím všech dějů, které se v ní odehrávají.

     Nedostatek 2: Dopustil jsem se některých přehnaných tvrzení o Pekelných lidech, za což ale úplně nemohu. Nejprve bylo posláno několik lidí, majících spojení s Peklem, aby mně uškodili, ale pak bylo posláno více normálních lidí, aby přede mnou předstírali, že jsou také Pekelní. A já jsem se tím nechal zmást a začal jsem vidět Pekelné lidi všude kolem, což se promítlo zejména do mé další knihy, která je tím pokažená.

     Výraz "Pekelní lidé" jsem si navykl pravidelně používat a najdete ho i v mých nových knihách. Ty jsou jiné, než mé staré knihy, a v některých aspektech velmi přínosné.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.