Kolekce článků "Pekelní lidé"

(Poslední update stránky: 4.5.2017)

Tato kolekce je součástí obsáhlého souboru, který je ke stažení z hlavní stránky.


     Představte si mocnou organizaci, která skrývá strašné zlo. Normální lidé jsou úplně blbí a nikdy jí na to nepřijdou. A najednou se objeví jeden jediný normální člověk, který není blbý úplně, ale jenom částečně (= já). A ten na to skryté zlo začne přicházet, a kromě toho ještě vysvětlí některé duchovní věci lépe, než všechna dosavadní, veřejnosti známá náboženská učení. A tak ho ta organizace před těmi úplně blbými normálními lidmi zesměšní a zlomí, a přesvědčí je, že žádné takové zlo neskrývá a že ten člověk tvrdí nesmysly. A i když ten člověk všechen ten strašný přetlak vydrží o léta déle, než se původně čekalo, a pracuje dál, přesto selže, a to kvůli tomu poslednímu, co nikdy nečekal, a co si ani nikdy neuměl představit: Kvůli 100% zradě normálních lidí, kterým věřil, a kteří byli nejenom úplně blbí, ale ještě k tomu navíc i úplně zrádní.

Omlouvám se za to, že jsem řekl, že jsou normální lidé úplně blbí. Všeobecně vzato nejsou, ale z určitých úhlů pohledu a v určitých věcech ano.


     V článku Některé zajímavé skutečnosti je na jeho závěr "Bonus" a k němu dodám ještě jeden případ, tedy sedmý, pokusu o zjištění, jak jsem na tom "se sexem".
     Kdysi ke mně v jedné hospodě přistoupila mladá žena a požádala mě buď o cigaretu nebo abych jí připálil, a při tom se mi podívala do očí. Pak jsem jí potkal několikrát po sobě. Nastupovala do trolejbusu, kterým jsem jel; byla za dveřmi na úřadě, které jsem otevíral... Jako když mi jí někdo schválně posílá do cesty.
     Musel jsem se ovládat, abych jí neoslovil, protože jsem k ní cítil magnetickou přitažlivost. Zastavilo mě zejména to vědomí, že mám po zhoršení zdraví nízkou bojeschopnost a tím pádem nemám ani právo na kontakt s krásnou ženou.

**********

     Když jsem před léty bydlel "na samotě", kromě problémů se "zářením v posteli" (a "krční páteří") bylo ještě několik menších a na čtyři z nich jsem si nedávno vzpomněl:
     a) Cítil jsem se nějak jinak, šel jsem se projít na kraj lesa a zapálil jsem si. Zařval ve mně nějaký neznámý démon, měl do mě přístup. Divil jsem se, jak je to možné. Ale aniž jsem pro to cokoliv udělal, během dvou až tří dnů to připojení toho démona zcela zmizelo a už se nikdy neobjevilo. Mohla být jeho příčinou nějaká látka v cigaretách?
     b) Jeden krátký čas (bylo to v zimě, kdy se topilo) jsem tam cítil podivnou úzkost, ale pak zmizela.
     c) Několik dnů mi divně brněly nohy, ale zmizelo to (nedávno, když mi sem nasadili to záření, po kterém mozek slyší nějaký zvuk, mně nohy trochu brněly také, možná to bylo něco podobného).
     d) V jedno údobí se mi spontánně stávalo, že jsem řekl nahlas to, co jsem si v tu chvíli právě pomyslel, a to třeba i v trolejbuse mezi lidmi. Ale trvalo to jenom několik dní a pak to zmizelo.

**********

     Musím říci pár slov ohledně "The Other Kind", ze kterého často cituji. Jeho disclaimer říká: This "ebook" was not completely "proofread", part of the text consists of old notes and there are some errors in it.
     Ale já jsem tuto "knihu" nikomu neukázal. Rozumějte, jsou to mé soukromé zápisy a mohu si do nich psát klidně i nesmysly, pokud chci, protože jsou tyto texty jenom u mě doma (i když jsem si, ale až nedávno, udělal jejich online zálohu v zaheslovaném souboru).
     Každopádně tato "kniha" byla ukradena tajnou službou. Bylo mi podezřelé, že se pravidelně, když do ní něco zapíšu, začnou věci měnit, jako kdyby někdo věděl, co jsem si o nich do svých soukromých dokumentů zapsal. Také věřím, že malé kousky některých mých "vynalézavých myšlenek" byly ve světě použité, dříve než jsem je publikoval.
     Vzpomeňte si na můj článek "Privacy of Your Secret Work". Ti zvědaví parchanti vůbec nesmí vědět, na čem pracujete! Je velmi zlou situací psát knihy a zároveň mít pravidelnou kontrolu toho, jak se vyvíjejí!
     Při prohlížení spisů "The Other Kind" si na některých místech ani nemohu vzpomenout, že bych tam napsal, co tam je. Tajná služba měla léta přístup jak do mého PC, tak k mým DVD. Checksum dokumentů jsem dělal až za delší dobu po jejich napsání a i kdyby ne, tajná služba je tak šikovná, že je schopná vytvořit napodobeninu těchto dokumentů dokonce tak, že by měly stejný size i checksum jako ty, co jsem skutečně napsal já.
     Tak či onak, jestli by cokoliv ze spisů náležících k "The Other Kind" mělo být publikováno, musím to nejprve zkontrolovat.

Omluvy:

     Omlouvám se paní Marii Rottrové za chybu, které jsem se dopustil v popisu magického významu jejích písní na albu "Všechno nejlepší". Na stránce, ze které pravidelně čerpám informace, bylo chybně uvedeno, že píseň s číslem 13 je "Zřejmě letos nejsou kytky", což jsem opsal, místo 13 "Bouda Na hororu". Zapomněl jsem si názvy písní zkontrolovat z oficiálních zdrojů. Promiňte.
     Ovšem 13 "Bouda Na hororu" obsahuje slova "slepý", "lump" a "čaroděj", má "factor of confusion" a předchozí píseň s číslem 12 "Déšť" se dotýká očí. Podle mého názoru se podvědomý vliv písně 13 kombinuje s vlivem písně 16 "To nic" (kousek zlata v oku + pták).

     Omlouvám se hudební skupině "Kabát", že jsem napsal chybnou informaci o textu jejich písní ve staré verzi "Reversed Meaning ", avšak během jednoho dne jsem si to uvědomil a napravil to v novější verzi 2.9. Promiňte.


     Zde je pár starých ukázek textu, které tu nechávám hlavně kvůli internetovým vyhledávačům: Odposlouchávání telefonních hovorů, Hledání obětí, Kamarádství, Chození s Láskou, Nikdy nikdo nic, Soukromí, Tajemství ukryté v obraze, Poražení Pekelných lidí, Vepřo-knedlo-zelo, Přátelství, Zlaté pravidlo, Paranoia, Některé zajímavé skutečnosti a Duch Pravdy.

Videoklipy ve formátu WebM nebo MP4, ve kterých hovořím o několika skutečnostech, týkajících se tématu této kolekce článků. V době jejich natáčení jsem ale ještě nevěděl to, co vím teď.

     Bezpečné umírání, Cigarety, Povídání, Pekelní lékaři, Dvě nejdůležitější věci, Zvědavost, Černý puntík, Zevní dojem a Války, Pár starých příhod, Pán Bůh a Obraz lidských duší, Prastvořitel, Tajemství života [subjekty uzavřené reality "Všeorganizmu"], Vlastní představa o Božích věcech, Štěstí, matematika a morálka z pohledu Superboha, Oslabení mé teorie, Ubohost, Vyhazování peněz daňových poplatníků, Už v roce 2003 a V mé knihy se asi nemá moc věřit.

     Chtěl bych se omluvit za to, že se v těch videích tu a tam vyjádřím poněkud neohrabaně. Nemohu za to. Fyzický stav mého mozku je horší, než zamlada, což ale na druhé straně byl jeden z faktorů, který umožnil můj prožitek, popsaný v čísle "Prastvořitel".

Home

     Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.