Ideální Bojové Umění

(Verze 7.5)

     V poslední době se mi objevilo pár nápadů ohledně takového bojového umění, které by bylo z mého úhlu pohledu ideální. A rád bych s jeho koncepcí seznámil všechny, co se o něm chtějí dozvědět něco víc.
     Úvodem připomenu to, že mým cílem není dosáhnout nejvyššího výkonu v boji, ale spojit slušný výkon se správným způsobem života a duchovní moudrostí:

•    Nejsme nejsilnější, ale jsme silní.

•    Nejsme nejmoudřejší, ale jsme moudří.

•    Jsme sice jenom lidé, ale přitom nejsme úplně jenom lidé, i když jsme.

     (Prostřednictvím prožití duchovní moudrosti cvičenec, kromě své lidské reality, v určité velmi malé míře pocítí i tu "Boží", a pak je svým způsobem člověkem i "Bohem" zároveň.)

     Zatímco některým lidem vyhovuje věnovat se nějakému tradičnímu umění a to i s jeho nedostatky (zejména nižší efektivitou boje ve srovnání s moderními MMA), jiným naopak věnovat se univerzálnímu umění, které zahrnuje "podstatné od všeho podstatného". Musí tedy patřit mezi "všestranně vybavená umění", jakými je, kromě MMA, třeba Judo (pouze s atemi-waza), Jiu-Jitsu (zde by byl zapotřebí komentář), Krav Maga, starý Pankration, Sambo nebo Shturmovoy boy.

     (Co se týče zmíněných tradičních umění, tak například některé staré styly Kung Fu mají nenahraditelnou hodnotu [třeba schopnost "vcítit se do zvířete", "stát se jím", a tak se přiblížit Přírodě a jejímu Stvořiteli].
     Postupně jsem ale pochopil, že jako celek nejsou tak úplně v pořádku. Mnoho těchto tradičních stylů má slabiny v těžko použitelných krytech a některých neefektivních technikách. Popřípadě i v bojových sestavách, když se provádějí s příliš živou představou imaginárního soupeře, což může mít škodlivý vliv na mozek. Dříve jsem to spíše doporučoval, ale postupně jsem došel k názoru, že pokud se techniky cvičí do vzduchu, je pro většinu cvičenců vhodnější soustředit se jen na jejich fyzické provedení a nepředstavovat si přitom žádného imaginárního protivníka.
     Jak vyplývá z textu mé knihy "Tajemství boje", bojové sestavy a meditace pomocí bojových technik mají svojí krásu, slouží k hlubšímu duševnímu prožití bojového umění a rozvíjení schopnosti milovat prostřednictvím jeho pohybů.
     Jenže takhle prožívat svojí duši a milovat je ve skutečnosti vhodné jenom pro málo lidí, kteří se bojovému umění oddali cele. Pro většinu lidí je přece jenom vhodnější trénovat praktičtěji, méně mysticky.
     K prožití duše a lásky také není nutné cvičit údery všemi plochami, tedy i dlaní a prsty. Je to nutné pouze v tom případě, že chcete tu duši a lásku prožívat právě prostřednictvím technik vašeho bojového umění.
     Když se někoho, koho miluji, dotknu prsty, proudí jimi láska. A k tomu, aby jimi proudila, těmi prsty vůbec nepotřebuji udeřit. A zvířata také mohu milovat, aniž bych napodoboval jejich styl boje a používal stejné údery, jako ona.
     Prostě když udeřím a kopnu, tak jako člověk. Způsobem, který je pro mé lidské tělo přirozený. A budu-li v době, kdy se cvičím v těchto bojových technikách, prožívat lásku k Přírodě a zvířatům, automaticky se v mém podvědomí nácvik těch technik spojí s tou láskou k těm zvířatům. Rozumíte?
     Na druhou stranu, láska ke zvířatům získává kus zcela unikátního potenciálu, právě když bojujete stejně, jako ta zvířata, a snažíte se cítit to, co cítí ona. Pak se jimi svým způsobem trochu stanete, a to vám umožní je více chápat i milovat.)

     Já osobně sním o menším až středním množství technik (čím je jich méně, tím lépe; jestliže existuje deset technik, jak vyřešit nějakou situaci, stačí se naučit jednu z nich), zautomatizovaných a procvičovaných neustálým opakováním a boji s kontaktem. Cílem je dosažení střední úrovně (tedy pokročilý až kandidát mistra, i když ještě ne mistr) a udržování se na ní.

     Vytvořil jsem systém, pro jehož první, slabší formu, platí má slova o střední úrovni, ovšem silnější forma tohoto systému již může dosahovat skutečného mistrovství, nebo se mu alespoň blížit.

Obsah "mého stylu"

     "Ranking system" by byl velmi jednoduchý. Použil bych normální civilní oděv a na něm pás. U zjednodušené verze stylu by měl začátečník bílou barvu, pokročilý student střídání bílé a světle šedé, a vyučený světle šedou. U plné verze stylu by měl začátečník světle šedou barvu, pokročilý student střídání světle a tmavě šedé, a vyučený tmavě šedou.

     (Černá barva, v daném případě znamenající úplnou ničivost a největší mistrovství, není v šedých páscích "mého stylu" použita, protože technicky není úplně dokonalý a navíc já v neporazitelné mistry nevěřím.
     Jakýkoli ranking s sebou ale vždycky nese jednu velkou nevýhodu: méně pokročilí studenti mohou závidět těm pokročilejším, že mají vyšší rank, což může zhoršovat jejich vzájemný vztah.)

     Pásek by měl na obou koncích čtvereček s nápisem "IBU" (což je zkratka pro "Ideální Bojové Umění") a před ním buď jednu, dvě, tři nebo čtyři frčky (protože má čtyři úrovně). U IBU I. i II.by byly konce světle šedé, a u IBU III. a IV. tmavě šedé.
     Pro mnohé lidi ale nejsou odstíny šedé barvy na páscích tak atraktivní, jako jednotlivé klasické barvy. Ty bych použil jako ekvivalent k šedým páskům a to konkrétně takto: IBU I. by byla žlutá, IBU II. zelená, IBU III. hnědá a IBU IV. černá.

     Pokud bychom dělali soutěže sami mezi sebou, zveřejňovala by se jenom jména vítězů a tajilo by se, kdo se umístil na horších místech, aby neměl ostudu a necítil se pak méněcenný, čímž by trpěl.

     (Teoreticky by mohl vyniknout i nějaký obzvláště talentovaný "světle šedý", který by své techniky ovládal skutečně mistrovsky. Proč, to vysvětluje citát z mé knihy:
     "Není rozhodující výše technického stupně, ale kvalita a razance technik, a umění použít je v praxi. Několik základních bojových technik poctivě a s kontaktem nacvičených udělají více práce, nežli sebevětší množství technik neprováděných dostatečně razantně a bez praxe v boji s kontaktem. Kvalita technik je tedy důležitější, než jejich kvantita."
     Když budete dobře umět jednu jedinou techniku – například rychlý přískok k soupeři a nečekaný direkt do obličeje - a skolíte ho s ní, tak i kdyby uměl tisíc technik, tak mu to v tu chvíli není vůbec nic platné.)

     (Výsledek zápasu by se nepočítal například 1:0, protože je to moc úzkoprsé. Někdo neklade odpor a hned prohraje, zatímco jiný sice také prohraje, ale až po tuhém a dlouhém boji. A dát obojímu stejnou známku je nesprávné. Proto je lepší systém bodování, ve kterém sice vítěz má více bodů, než poražený, ale zároveň se podrobněji vyjádří schopnosti obou bojovníků, třeba 18:15.)

     Mnoho bojovníků trénuje jen boj "1 vs 1", ale jakmile je 2 a více soupeřů, případný delší boj na zemi (a v sevření vůbec) odpadá, a musí se bojovat jinak. Používají se hlavně údery, kopy, rychlé přiskakování k soupeřům a odskakování od nich, a někdy i rychle provedené chvaty. Proto bych věnoval nejméně 2/3 "mého stylu" tomuto způsobu boje, a maximálně 1/3 boji v sevření či na zemi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technické stupně "Ideálního Bojového Umění"

     Světlá polovina:

     IBU I. (= částečné základy, bílo-světle šedý pásek) - Základy boxu, kopy do výše pasu (zejména tři základní: back leg front kick, front leg side kick, a back leg roundhouse kick), uvolnění chycených rukou a škrceného hrdla ve stoje s následnými údery a kopy do soupeře, základní taktika chování (zejména udržování bezpečné vzdálenosti kvůli nečekanému úderu uprostřed rozhovoru a "blind attack"), základy nožového boje, minimum obrany proti holi (uhýbání s krytím a snahou udeřit protivníka), minimum ze zákona (zejména "nutná obrana" a "krajní nouze"), vybrané minimum z mých nábožensko-psychologických prací ("Ideální Bojové Umění", "Tvárnost lidské individuality", "Základní Moudrost", "Černý puntík"), a základní znalosti o psech (mé spisy "Caucasian Ovcharka" a "Volkodavshchik") s obranou psovoda na vodítku.

     IBU II. (= úplné základy, světle šedý pásek) - (Vše předchozí a k tomu navíc) Podraz nohou stojícího soupeře (typu "osoto gari" s chycením za šaty, nebo objetím trupu rukou, když je nemá), chycení kopající nohy soupeře a podmetení té druhé (vše s následnými kopy a údery do jeho těla po pádu na zem), minimum boje na zemi (rychlé uniknutí, údery do soupeře, prevence nasazení páky), obrana proti "single- and double leg takedown", další vyproštění ze sevření (s údery pěstí a lokty při "zápasnickém objetí"), obrana proti některým stržením na zem (viz níže), boj proti dvěma protivníkům najednou, rozšířená taktika chování (viz níže), znalost mých nábožensko-psychologických prací ("Další Tajemství lásky", "Hledání individuality", "Několik tajemství", "Proč nesmíte vědět" a podobně), střelba z pistole, základní obrana proti pistoli, a boj se psem a zbraněmi (konkrétně s pistolí a nožem) proti několika soupeřům.

     (Co se týče výše uvedené obrany proti některým stržením na zem, je jí jednoduchý a v praxi snadno naučitelný způsob pasivně-aktivního chování v základním bojovém postoji. Prostě se nesnažíte manipulovat se soupeřem silou, ani se jím nenecháte silněji vychýlit [a když pod vás padne jako levhart, aby vás strhnul na sebe, tak, pokud je to možné, se nenecháte strhnout]. Ale po celou dobu, co vás drží, se ho snažíte udeřit nebo kopnout.)

     (Do rozšířené taktiky chování patří čelit náhlým překvapením typu 'hození klíčů do obličeje s následným útokem na rozkrok', 'ukázání či udivený pohled někam, vy se tam podíváte, a zezadu vás pak někdo nečekaně praští', 'za domem se v noci ozve slabý zvuk, nevypadá to nebezpečně, tak otevřete, jdete se tam podívat, a najednou na vás někdo skočí' nebo 'v autě, vypadajícím stejně, jako auto přítele, sedí nepřítel'. Také kousky psychologie, například nenechat se ochromit sebevědomým vystupováním nepřítele a sám si u druhých vynutit respekt svým vystupováním).

     (Pokud jde o pistole, používal bych ráže 7,65 mm Browning [například Walther PPK, já sám jsem měl CZ 70] až 9 mm [třeba Makarov]. Jsou dostatečně silné pro zastřelení lidského nepřítele na blízkou vzdálenost, větší ráže nejsou vhodné [často větší váha i velikost zbraně, větší zpětný ráz, též méně pohotová střelba na více cílů].
     Pakliže by student se světle šedým páskem nemohl získat zbrojní průkaz na moderní krátkou kulovou zbraň, stejně musí absolvovat povinné střelby na střelnici, protože k jeho pásku ovládání takové zbraně patří. A místo normální pistole či revolveru může mít perkusní zbraně [jsou-li prodejné bez zbrojního průkazu], nebo luky či kuše [povoluje-li zákon jejich použití k sebeobraně a podobně].)

     (Příklad zaranžované situace: První dva útočníky strhne pes, k dalšímu vleze bojovník bez psa do nějakého objektu a simulovaně na něj střílí, s dalším bojuje nožem a s posledním beze zbraně. Po té se navrátí ke svému psu před objektem.
     K co možná nejlepší připravenosti psa je vhodné, aby si zvykl na to, že se jeho pán pere s jinými lidmi a střílí na ně, a naučil se zasahovat proti nim v průběhu konfliktu. Pes musí pochopit, že když střílí pán, tak to má tolerovat, ale když začne střílet někdo jiný, má na něj zaútočit.
     Je užitečné vědět, že se výjimečně může stát to, že si ve "změti těl" někteří psi mohou splést například končetinu těla jejich pána s končetinou nepřítele, a zakousnou se tak do svého pána místo do jeho nepřítele. Proto je nejlepší, když bojující nejsou v sevření a je mezi nimi odstup.)

     (Přezdívky a motto pro "Světlý systém": Rváč; Menší Království; Někdy méně bývá více.)

     Tmavá polovina:

     IBU III. (= kandidát mistra, světlo-tmavě šedý pásek) - (Celý "Světlý systém" a k tomu navíc) Kopy na hlavu, "spinning back fist", aktivně "single- and double leg takedown", páka na ruku a na nohu při boji na zemi, šerm s kratší holí včetně rozšířené obrany proti ní, "zakázané techniky při obraně" (vyproštění z různých sevření útokem na nejslabší místa), střelba z pušky a energetické očišťování sebe sama.

     IBU IV. (= mistr, tmavě šedý pásek) - (Vše předchozí a k tomu navíc) Šerm s mečem (jednoruční, rovný a s oboustrannou čepelí), další podrazy nohou soupeře s následným napadením citlivých míst po jeho pádu na zem, boj proti třem protivníkům najednou (včetně "zakázaných technik při útoku"), obrana proti různým zbraním holýma rukama (hozený nůž, hozená hvězdice, nunčaka, meč, vržené kopí, letící šíp) a blokování útočných energií (energetické zahuštění a zrcadla).

     (Poznámka: Kdo chce získat stupeň IBU III., musí nejprve projít stupni IBU I. a IBU II. Nelze přeskakovat. Ale i když má bojovník vyšší technický stupeň, měl by stále opakovat základní techniky a také cvičení se psem i duchovní znalosti. To znamená, že i IBU IV. si občas nasadí boxerské rukavice a zaboxuje si s IBU I.)

     (Mezi "zakázané techniky" patří útok na ohryzek, vražení prstů do očí, zmáčknutí pohlavních orgánů nebo úder na ně, zlomení nohy bočním kopem, úder dlaněmi na uši a další. "Tmavý systém" má k boji s nepřítelem ultimátní postoj.)

     (Přezdívky a motto pro "Tmavý systém": Bojovník; Větší Království; Znát větší množství technik má cenu jenom tehdy, když je všechny ovládáte dostatečně dobře.)

     (Jsem si vědom, že skuteční odborníci by výběr technik ve výše popsaných stupních tohoto bojového umění asi nějak zkorigovali či doplnili. Proč ne, mé znalosti o tom jsou nedostatečné. Ale mám přání: "Světlý systém" nesmí kopat výše, než do pasu, a počet technik musí být co nejmenší. A musí se preferovat takové, které lze uplatnit v boji proti několika protivníkům najednou, to znamená, že nejsou určeny k delšímu boji v sevření s jedním protivníkem.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Když budete znát jenom jednu věc a ty ostatní ne, snadno můžete "pohořet". Například budete umět výborně střílet, ale nebudete znát nic jiného, ani zákony. Někoho neoprávněně zastřelíte a zavřou vás. Ale kdybyste neuměli střílet výborně, ale "jenom" dobře, a k tomu znali i zákony a dodržovali je, už byste na tom byli v drtivé většině situací lépe, než ten výborný střelec.
     Ještě jednou: "Podstatné od všeho podstatného." To znamená umět trochu dobře střílet, i se umět trochu dobře prát, znát podstatné ze zákonů, taktiky, psychologie… Prostě základy od toho všeho podstatného, sladěné v jeden dobře fungující celek.

     P.S. Je nutné se zmínit o tom, že když student praktikováním plného kontaktu dosáhne vysoké bojové úrovně, je pro něj nebezpečné dostat se do nějaké rvačky, protože může svého protivníka snadno zmrzačit, a z toho pak kouká malér.
     V mnoha situacích, ve kterých to zákony nedovolují, by tím nejlepším řešením bylo zaútočit jako první (viz "nejlepší obrana je útok"), jenže pokud to uděláte a obzvláště když přitom soupeře ještě zmrzačíte, máte velký problém.
     Je velmi obtížné, mnohdy snad dokonce až i nemožné, najít optimální řešení chování bojovníka v konfliktních situacích, při kterém by se zachoval tak, jak to požaduje situace, a zároveň by přitom dodržel i všechny související paragrafy.

     Moje filozofie je taková, že preferuji střídání útoku s úskoky, úhyby a částečným krytím (konkrétně kombinací úhybu s krytem). Nepoužil bych ani jeden "zdlouhavý kryt" z tradičních bojových umění, co potřebuje nápřah ruky před jeho provedením.
     Mnoho technik, které chytají soupeřovu ruku s nožem a podobně, je sice efektivních, ale když selžou, je konec. Jste při jejich provádění těsně u soupeře a on na vás v tu chvíli snadno může dosáhnout.
     Můj přístup je méně efektivní než tyto efektivní techniky, ale zároveň v něčem o něco méně zranitelný, než ony. Kombinuji v něm přiskakování k soupeři při útoku s odskakováním od něj a uhýbáním. Například na volném prostoru nechá bojovník IBU protivníka několikrát máchnout nožem do vzduchu a pak k němu přiskočí, zasáhne ho a zase odskočí, a postupně ho takhle udělá (u toho se podle potřeby částečně kryje).

     Mé "IBU" obsahuje pochopení smyslu života a podstaty mezilidských vztahů, i duševní rozvoj pomocí "myšlení na vyšší úrovni" (což je náhled na svět, zahrnující duchovní moudrost), meditací (například lásky ke stromům) a modliteb (nejlépe o samotě).
     Pro zajímavost zmíním "Kruh lásky": Studenti budou dělat různá cvičení, aby svoji lásku správně poznali a prožili. Student si třeba stoupne mezi štěně, ženu (tím myslím dívku, která se mu alespoň trochu líbí), strom (který se mu líbí), symbol svého bojového umění, symbol nějakého svého hobby, a obraz milovaných příbuzných. Nejprve přistoupí ke každé(mu) z nich zvlášť a snaží se pocítit & uvědomit si svojí lásku k němu (nebo k ní), pak si stoupne mezi ně všechny a snaží se cítit všechny své lásky k nim všem najednou. To mu pomůže uvědomit si, jakou pro něj všechny mají cenu, a že potřebuje každou z nich.
     Jinak mezi studenty by při "studiích v klášteře" vládla láska a snažili by se pozitivně nahlížet jeden na druhého. Když někdo někomu vadí, ten si řekne třeba toto: "Díky tomu, že mi tenhle vadí a tím snižuje moje štěstí tady, se mi nestane nějaké jiné zlo, třeba neštěstí v lásce nebo nemoc. A když se eroticky zamiluji do toho, kdo prožívá opětovanou erotickou lásku k někomu jinému, než ke mně, také to nevadí: Oba jsou mí druhové jako všichni ostatní tady, takže jsem šťastný či šťastná, že se jim daří v lásce. A já se buď zamiluji do někoho jiného, kdo moji erotickou lásku opětuje, nebo místo toho zvýším potenciál ostatních lásek ve svém "Kruhu lásky"."

     (Pro zajímavost: "Kruh lásky" v lidském nitru funguje takovým způsobem, že "vyrovnává" jakýkoli nadbytek či nedostatek v lásce. To znamená, že například pokud muž miluje nějakou ženu až moc, v tom Kruhu se sníží jeho láska k ostatním komponentům [přátelům, stromům v lese, domácím zvířatům atd.], a miluje-li ji naopak příliš málo nebo vůbec, automaticky se láska k ostatním komponentům v tom Kruhu zvýší [takže zvýšení lásky k přátelům či domácím zvířatům, silnější výbuchy láskyplného tepla mezi tím mužem a stromem v lese, obzvláště jedná-li se o strom, který si dotyčný vybral za svého "bratříčka" a od jeho "dětství", tedy vysazení, ho pravidelně navštěvuje a "objímá se" s ním].)

Výcvik

     Před jeho zahájením by budoucí studenti museli složit přísahu a podepsat prohlášení, že nikdy nikomu bez souhlasu vedení "kláštera" nepředají informace a dovednosti, které se naučí při studiích.

     Fyzická výuka: První lekce by byla o něco více mentální, než fyzická (sám jsem takovou kdysi zažil). První cvičební den by trenér odvedl nováčka na "svaté místo" v Přírodě, kde by mu vysvětlil, že k tomu, aby se mohl stát bojovníkem, musí nejprve ztratit zábrany udeřit jiného člověka. Po té by trenér navlékl nováčkovi boxerské rukavice a nechal by se od něj udeřit (budoucí student by mlátil tak, jak mu narostly ruce, bez jakékoli techniky). Některým ranám by trenér uhýbal a některými by se naopak nechal zasáhnout. Pak by nováček po zbytek dne o této lekci přemýšlel. Další den by dostal bílý pásek, a začalo by se s výcvikem.

     (Možná by bylo vhodné nejprve přivést začínajícího studenta třeba k velké soše a říci mu, že přestože je ta socha velká a silná, nijak mu nedokáže uškodit [aby mohla, musel by jí nejprve někdo oživit nějakou magií a podobně]. A pak studenta přivést k mraveništi a ukázat mu mravence: "Podívej, jak je ten mravenec malý a přitom jakou má vůli bojovat! Nakousne ti kůži, a ta mnohem větší a silnější socha to nedokázala. Sebevětší a sebesilnější tělo je k ničemu, když nemá dostatečně silnou vůli, která by ho vedla. Proto pamatuj, že bojovníka dělá bojovníkem především vůle bojovat!")

     Pohyby, přirozené pro lidské tělo, se lze naučit velmi rychle. To se týká i technik na světle šedý pásek, který by ti nejvíce talentovaní dokázali získat již za jeden jediný rok poctivého tréninku, a ti méně talentovaní za jeden a půl až dva. Dostat se na úroveň pokročilého (co přemůže začátečníky, nebo ty netrénované, co se neumí moc prát), jde dost rychle, ale tam dál, k tmavě šedému pásku, je již cesta delší a obtížnější.

     (Pamatuji jednoho talentovaného mladíka, co se naučil trochu boxovat již za pouhé tři měsíce, zatímco dva o něco méně talentovaní za půl roku. Jednomu talentu dali asi pět tréninků na lapu, pak měl první souboj [v očích mu byl vidět malý kousíček strachu, ale hlavně vůle ho překonat a nedat se], při kterém projevil "boxerské vlohy", a během několika málo dalších tréninků se rozvinul. Většině lidem by dokázal "rozbít hubu" již po šesti či sedmi trénincích.)

     Tělo se nemá přetěžovat a má se mu poskytnout dostatek času na regeneraci. To znamená trénovat buď více intenzivně jednou za několik dní, nebo málo intenzivně každý den, a to například takhle:
     Kromě každodenní hodiny nějaké teorie by lekce fyzického výcviku mohla vypadat kupříkladu takto: jeden den se boxuje, druhý den je nácvik kopů, třetí den nácvik chvatů ve stoje, čtvrtý den nácvik boje na zemi, pátý den sparring s použitím všeho, a šestý den posilování. A sedmý den by pro odpočinek mohly být střelby a nauka o chovu i výcviku strážních psů.

     Každý nováček by dostal přiděleného "opatrovníka" (bílo-světle šedý pásek), který by mu ve všem pomáhal. Žáci by ve většině případů měli vyučovací lekce po jednom. Tělocvična plná lidí s jedním učitelem není moc dobrá, nejlepší je, když se učitel plně věnuje pouze jednomu jedinému žákovi. Je učitel, asistent (může jím být i "opatrovník") a žák. Příklad výcviku: učitel se dívá, jak žák udeří do lapy, kterou drží asistent.

     Když pomyslím na posilování, vybaví se mi jeden dobrý bojovník, co cvičil zejména kliky na dlaních s tlesknutím, sklapovačky a dřepy s výskokem (s dotykem prsou koleny). Občas použil obouručnou činku (myslím, že lehčí váhy, jeden ze cviků byl "rychlý benchpress ve stoje", prostě stát a dělat s činkou rychlé pohyby od prsou dopředu do předpažených rukou a zpátky).
     Zvedání činek, stejně tak jako sklapovačky, může škodit na páteř. Je ale možné se tomu vyhnout, tedy činky vůbec nepoužívat, a místo sklapovaček dělat třeba jen leh-sedy a držení pozvednutých natažených nohou nad zemí se zády opřenými o ruce s lokty na zemi.

     "Světle šedí", konkrétně IBU I., žádnou mimořádně velkou sílu nepotřebuje (tam stačí základní posilování s vlastní vahou), ale IBU II. již trochu ano. A "tmavě šedí" ještě více. Vzhledem k tomu, že namáhají klouby i šlachy kopáním na hlavu a mají celkovou větší zátěž, se teoreticky mohou zdravotně opotřebovat a něco dříve, než "světle šedí". Pokud ano, platí zde staré přísloví: "Někdy méně bývá více."

     Příklady posilování:

     IBU II. – IV. (1 den v týdnu, třeba středa)

     Bench press - Nejprve série s prázdnou osou a postupně s těžšími vahami. Požadovaná síla u muže na jednorázové vytlačení by měla být alespoň 60 kg na IBU I., 70 kg na IBU II. a 80 kg na IBU III. – IV.
     Maximální váha, která by se neměla překračovat, je 100 kg. Pokud jí nějaký bojovník vytlačí, přestane svoji sílu dále rozvíjet a už ji bude jenom udržovat. Je tomu tak zejména kvůli harmonii mezi silou kostí, vaziva, svalů a rychlostí.

     Posilování s obouručnou činkou ve stoje - Začíná se s prázdnou osou, na kterou se postupně přidává váha tak, aby došlo ke třem navýšením (takže zvedání například 10, 20, 30 a nakonec 40 kg). Bojovník zvedne činku ze země až k ramenům (bez vzpěračského nadhozu nebo jiného ulehčení), pak s ní udělá dřepy (u prázdné osy a prvního navýšení dva, a u druhého a třetího navýšení už jenom jeden, protože dřepy s velkou váhou způsobují nadměrné osvalení nohou a jejich zpomalení při kopech, a tak jich doporučuji dělat jenom malé množství), po té se s ní postaví na špičky (pak dá samozřejmě zvedlé paty zase na zem), a potom činku pětkrát zvedne od ramen nad hlavu do vzpažených rukou a zpátky, a pak ji položí na zem.
     Zvedání těžkých vah, obzvláště ze země až nad hlavu, je ale nebezpečné (páteř, kolena, břišní kýla a další) a z toho důvodu je lépe zvedat jen ty menší až nejvýše střední. Proto by se váha činky při posilovacích sériích určovala asi takto:
     Všichni by začali s prázdnou osou vážící dejme tomu 10 kg a slabší žena by během několika tréninků postupně navýšila na 20 kg. Silnější žena a slabší muž by postupně navýšili na 30 kg, a silnější muž na 40 kg. Přičemž i kdyby bojovníci dokázali zvednout ještě mnohem více, než tuto váhu, eventuálně než v následujícím odstavci uvedených 50 kg, nikdy by se o to při posilovacích sériích s činkou ve stoje nepokoušeli.
     Možná, že by bylo vhodné, kdyby bojovníci při sériích ve stoje posilovali s polovinou té váhy, kterou vytlačí v bench pressu (to znamená, že bench press 60 kg = 30 kg ve stoje; bench press 70 kg = 35 kg ve stoje; bench press 80 kg = 40 kg ve stoje; a bench press 100 kg = 50 kg ve stoje, což by bylo nejvyšší povolené maximum).

     (Pokud se jedná o silného muže, ten v případě 40 kg těžké činky výše uvedené rozcvičení s třemi navýšeními nepotřebuje. To jsem uváděl zejména kvůli slabším lidem a/nebo těm, pro které je ze zdravotních důvodů lepší se nejprve rozcvičit s lehkou váhou. Silný muž těch 40 kg samozřejmě zvedne bez jakéhokoli rozcvičení, ale lepší je mít alespoň jedno navýšení, tj. nejprve se rozcvičit s 20 kg a pak zvednout těch 40 kg.)

     (Jednoruční činky by se nepoužívaly [ty se lépe hodí na kulturistiku], pro přiměřený rozvoj celkové síly jsou vhodnější ty obouruční.)

     IBU I. – IV. (1 den v týdnu, třeba sobota nebo neděle)

     10 normálních kliků; 10 normálních dřepů; 10 sklapovaček; držení nohou nad zemí se zády opřenými o lokty; 10 leh-sedů; shyby; 10 kliků s tlesknutím dlaněmi; 10 dřepů s výskokem a koleny na prsa; a vyběhnutí do kopce a zpátky se závažím v rukou, které se přitom střídavě zvedá.

     O zvýšených nárocích na sílu IBU III. – IV. jsem se již zmínil. U IBU II. výše uvedeným posilováním stačí zvýšit sílu jen o něco a pak se na ní po dokončení studií už jen udržovat. To v praxi znamená, že místo toho, aby bojovník posiloval dva dny v týdnu, jako v době studií, bude posilovat pouze dva dny v měsíci. Takže obouručnou činku vezme do ruky jenom jednou za měsíc.
     "Tmavě šedí" by po dokončení studií udržovali svoji sílu posilováním čtyři dny v měsíci, přičemž s obouručnou činkou by to byly dva.
     Rozdíl ve stravě mezi "světlými" a "tmavými" by byl ten, že "světlí" by jedli jen průměrně výživnou stravu (kvůli přirozenému růstu síly), kdyžto "tmaví" vysoce výživnou (kvůli zvýšenému růstu síly).

     (Mimochodem, při pohledu na moderní pomůcky pro adepty bojových umění a na vybavení soudobých tělocvičen si okamžitě vzpomenu na bojovníky, co žádné takové prostředky neměli, a přitom byli velmi dobří. Nebo na staré gladiátory, co v arénách podávali téměř nadlidské výkony, a přitom se při svém výcviku s žádnou moderní pomůckou ani jednou nesetkali. Jde to i bez nich, "po staru", přirozeně. I když, na druhou stranu, některé z těchto pomůcek jsou užitečné.)

     Aby se adepti komplexněji rozvinuli (platí pro IBU II. a výše), před uděláním zkoušek (nebyly by jednorázové, ale jak by se adept postupně zlepšoval, trenéři by mu v jeho kartě do políček s jednotlivými disciplínami psali "splněno") by na ně útočili bojovníci různými způsoby boje:
     Jeden by používal hlavně kopy na hlavu, druhý zejména "single and double leg takedown", třetí by se snažil především podrážet nohy nebo do nich kopat, čtvrtý by používal údery kolenem a podobně (každému z těchto bojovníků by se za "kolečko sparringu" s adeptem samozřejmě zaplatilo).
     Další věcí by bylo vylepšit mentální úroveň odoláváním útokům v různých prostředích. Například takhle:
     Studentka by byla sama na dvoře nějakého městského domu a tam by přišel potetovaný, hrůzu vzbuzující násilník, sprostě by na ní mluvil a napadl jí, a ona by se mu musela bránit.
     Nebo by byl student na ulici, či dokonce na svém vlastním pozemku, náhle přepaden dvěma násilníky. Samozřejmě vždy v normálním oděvu a také bez jakékoli předchozí rozcvičky (viz "Praktické rady pro zvýšení bojové připravenosti" z mé knihy).

     (Jestliže jsou zkoušky jednorázové, student může být před jejich termínem ve stresu. A když je neudělá, musí pak dlouho čekat na náhradní termín a jeho stres se tím ještě zvyšuje. A já bych nikdy nedopustil, aby mu byli studenti v mém IBU vystaveni.)

     Pokud jde o pozdější udržování získané bojové úrovně, delší pauza v tréninku vede samozřejmě k jejímu poklesu. Je nutné mít sparring alespoň jednou měsíčně a k tomu si jednou týdně udělat nějaké cvičení ve formě zopakování chvatů a/nebo "bouchnutí" do nějakého pytle či lapy.

     Teoretická výuka: K přednáškám o lidské psychologii, vztazích a duševnu by se použila má díla (kromě výše zmíněných "Own Self, Family and Children", články o tajných znameních ve filmech a hudbě a další) a také různá zajímavá videa, třeba jak snadno se někteří lidé nechají ovlivnit a přimět k protizákonnému jednání, jako tomu bylo v "Sign Petition to Support ISIS".
     K teorii o bojové připravenosti bych použil pár dobrých videí, ukazujících nějaký ten "blind attack" a několik vhodných ukázek z "real street fights". Také videa bleskových proher z turnajů, jako třeba: 1. Dva bojovníci stojí proti sobě, boj začne a jeden rychle kopne druhého do obličeje, čímž vyhraje. 2. Nečekaný knockout directem nebo back fist. 3. Nečekaný takedown a rychlé vítězství útočníka na zemi.
     Pro lepší informovanost o psech by se studentům promítlo pár videí obrany psovoda od "Ares" a k nim dvě extrémní videa – ruské "Terrible dog" a mé "Attack on the Throat". Kromě toho ještě pár vybraných smíšených psích zápasů a kavkazské šampionáty volkodavů.

     Studovat by se ale nemuselo jenom v klášteře. Jednotliví bojovníci s nejméně světle šedým páskem - trenéři - by mohli zakládat malé kroužky v lokalitách, ve kterých pobývají, a zkušební komisař z "kláštera" by se tam dojížděl dívat, jak se trénink žáků vyvíjí. Později by jim s trenérem udělili bílo-světle šedý pásek. A vždy by se také udělalo pár fotek a videí "žáků v akci".

Způsob života

     V průběhu studií by měl každý cvičenec k dispozici svůj vlastní pokoj, ve kterém by se v době spánku zamykal. Mohl by sice na studia i dojíždět, ale pobyt uvnitř "kláštera" by měl tu výhodu, že by cvičenec v průběhu svého učení ani jednou nenarazil na nikoho, kdo by mu vzal sebevědomí, nebo pokazil jeho pozitivní vnitřní atmosféru z pobytu a výuky v prostředí "kláštera".

     (Jedním z nejhorších případů je silnějšími spolužáky šikanovaný chlapec, který v průběhu svého šikanování dochází na tréninky sebeobrany. Sice se může časem naučit bojovat a ubránit se těm spolužákům, ale je vystavený takové mentální zátěži, že se mu to nemusí podařit.
     V takovém případě je nejvhodnější izolace od všech agresorů v průběhu celého výcviku a opětovné setkání s nimi až po jeho ukončení, kdy už je cvičenec sebevědomý a dostatečně silný na to, aby je přemohl. Přičemž při prvním setkání s nimi po ukončení výcviku může jako psychickou oporu použít blízkost jiného cvičence - bojovníka.)

     Nováčků by se pokročilejší studenti ujímali velmi přátelsky. To, že jsou v klášteře déle a mají nějaký ten pásek, neznamená, že se budou vytahovat jako nějací "mazáci". Naopak, dokud nováček nezíská alespoň bílo-světle šedý pásek, jedná se s ním, kromě trochy tvrdosti při tréninku, jako v rukavičkách.

     Aby se adept mohl cítit "v klášteře" jako doma, měl by v něm mít oficiální, přechodné nebo dokonce i trvalé, bydliště (popřípadě ještě i další smluvně dané jistoty a úrazové pojištění). Pak by byl jeho celkový pobyt tam včetně výcviku takový, jaký má být, s dobrým vnitřním pocitem, uvolněním, a bez křečí ze stresu a nejistot.
     Na to, aby se studenti cítili dobře, by vedení "kláštera" pamatovalo neustále. Když se například vymění zámek od hlavních dveří ("kláštera" a/nebo ubytovny) a student to neví, přijde, chce si odemknout (svým starým klíčem) a ono to nejde, může se mu v hlavě na okamžik mihnout myšlenka, že něco není v pořádku nebo že už ho tam nechtějí. Ale když se mu o té výměně zámku řekne předem a včas dostane klíč od nového (nebo na něj alespoň u těch dveří čeká hlídka, která mu je odemkne), teprve pak je to v pořádku.
     Zámek ke svému pokoji by si student koupil sám v nějakém městě, a k tomu eventuálně i trezor (ve kterém by měl pistoli a náboje). Jednu kopii klíčů by "v klášteře" nosil u sebe a druhou by si nechal u příbuzných (pokud by nějaké měl, a když ne, tak třeba v nějaké bance). Pak by měl pocit, že mu do jeho osobních věcí nikdo neleze.
     Ale čas od času by vedení "kláštera" mohlo studenta požádat, aby jim pokoj a trezor odemkl, a oni se v jeho přítomnosti podívali, co tam má.

     U absolventů by se střídala údobí pravidelného styku s kolektivem či lidskou společností se životem o samotě a meditacemi v Přírodě (což by asi hůře zvládaly hezké mladé ženy). Tato dvojakost - společenskost i samotářství - by se projevovala také v bydlení.
     Pokud by měl bojovník pozemky, umístil by na ně dvě stavby - větší a menší domek, přičemž každý z nich by byl oplocený zvlášť. Pes by hlídal pozemek s větším domem, a ten menší by byl bez psa.
     Do většího domu by nikdy nesměly žádné návštěvy, ale do menšího by směli příbuzní, známí a ostatní bojovníci, když některý z nich přijde na návštěvu.
     Ovšem pokud by měl bojovník místo pozemků třeba jenom městský byt, mohl by návštěvy pouštět pouze do první místnosti a ne do těch ostatních, ve kterých by měl všechno důležité. I když z hlediska bezpečnosti je samozřejmě nejlepší nepřijímat do bytu návštěvy žádné.

     Nejen pokud absolvent žije sám (nebo "jenom" se psem), což je někdy u duševně vyspělých jedinců nejvhodnější, ale i když má rodinu a děti, měl by pamatovat na pravidelné opakování znalostí svého "Ideálního Bojového Umění", a to nejenom těch bojových. Prostě životní filozofie, psychologie, všechno co se "v klášteře" probíralo. Pravidelně se v duchu rozpomenout na jednotlivé přednášky, od počátku do konce studia (při tom mu může pomoci sešitek s heslovitými připomenutími obsahu jednotlivých témat).
     A i když bude absolvent žít ve městě mezi lidmi, doporučuji, je-li to možné, pravidelné malé výlety do Přírody, tam se uvolnit, znovu pocítit lásku ke stromům, eventuálně i napojení na "Boží Proud" (což asi dokáže jenom někdo) a tak dále.
     S krajinou, ve které bojovník praktikuje a kam chodí do Přírody (ať již jsou to "klášterní" nebo jiné, třeba i veřejně přístupné, pozemky), i s živými bytostmi v ní existujícími, se snaží udržovat láskyplný vztah (v ideálním případě se stanou pozitivní součástí jeho "já").

     Některé základní aktivity bojovníků "IBU":

     Práce - Pěstování zeleniny, péče o domácí zvířata s vlastní produkcí vajec a mléka, údržba "kláštera".

     Sex - Pohlavní styk (nejraději "Nebesky", pravidelně normálně, v případě zájmu výjimečně i análně), masáže s mazlením, spanking dívek. Někteří bojovníci ovšem mohou žít i bez pohlavního styku, a to pokud ho mít nechtějí nebo nemohou.

     Ostatní - Toulání v Přírodě, modlitby o samotě, meditace lásky ke stromům a krajinám.

     Preferované hodnoty v životě:

     Životní prostředí - Pestré, střední nadmořské výšky, kombinace odkrytých i zarostlých míst, louky, pole i lesy, roviny i vrchovina.

     Nauky - Výběr toho základního a podstatného z péče o zdraví a děti, zeměpisu, občanské výchovy a podobně.

     Psi - "Typ vlka" (tím myslím ti postavou vlku podobní a/nebo na vlka používaní, takže ovčáčtí a pastevečtí).

     (Služební plemena psů, svojí silou se nacházející na hranici mezi silnými a slabými psy [velký knírač, rottweiler, německý ovčák a druzí], jsou těmi posledními, které lze pro účely IBU použít. Je ale více jiných plemen, která jsou na to dostatečně silná:
     Na prvním místě jsou samozřejmě velcí pastevečtí psi [kavkazský ovčák, středoasijský pastevecký pes, akbaš, kangal, kuvač, mongolský volkodav a jim podobní], ale kromě nich to může být i pyrenejský horský pes, moskevský strážní pes, tibetská doga a další.
     Jak již bylo psáno jinde, když máme více věcí, musí to být soulad. Pouze pokud máme jednu jedinou - tedy v daném případě jednoho jediného psa, co je na všechno sám - musí se dosáhnout její maximální efektivity [takže u toho psa 100% agresivity, což jde ruku v ruce s absolutní samostatností a sníženou ovladatelností]. U psů, co pracují ve smečce a/nebo bojují společně se svým pánem, se agresivita rozvine na 75% místo na maximum. Pak je možné lépe korigovat jejich chování ve složitějších situacích a zlepšit jejich spolupráci s ostatními psy i lidmi, což společně s cvičením obrany v různých typech situací nahradí efekt chybějících 25% agresivity.)

     Hudba - Zvýšená citová vazba nejen na lidi, ale i na stromy v lese, krajiny, zvířata (zejména domácí) a podobně. Správnější použití hudby, viz můj článek "Compassion and Bonds in Music".

     Strava – Normální, pestrá, s pravidelným kouskem syrového ovoce a zeleniny. Vitamínové preparáty s minerály používat jenom minimálně, jednu až dvě tablety týdně (organizmus musí být schopen vzít si vše potřebné z normální stravy a umělé preparáty tuto jeho schopnost snižují).

     Voda - Buď jedna ideální, nebo doplňování té méně kvalitní jinými (majícími to, co jí chybí).

     Filmy a knihy - Menší počet, ale pravdivě zobrazující podstatu naší existence a povahy včetně odpovídajícího emocionálního působení na diváka či čtenáře. V současné době takové ještě asi moc nejsou.

Další související informace

     V plné síle: Lidský život je krátký. V jeho první části - dětství - jsme slabí a nevyvinutí, v jeho druhé - mládí – postupně vstupujeme do plné síly, ve třetí - středním věku - ji udržujeme i zároveň už pomalu začínáme ztrácet, a ve čtvrté - stáří - již ji ztrácíme výrazně.
     Uvědomte si, že pokud se dejme tomu ve 25 letech naučíte bojovat, tak až vám bude řekněme 45, již začnete slábnout. To znamená, že pokud žijete například 70 let dlouhý život, v plné kondici jste pouze 20 let, a zbylých 50 let jste již slabší.
     Já osobně bych se chtěl vyhnout nadměrné zátěži v mládí i přílišné slabosti ve stáří. V raném věku bych pozvolným cvičením, bez maximálního vyčerpávajícího nasazení, dosáhl určité bojové úrovně, kterou bych se pak snažil udržovat co nejdéle (od 20 do nejméně 50 let věku = 30 a více let života v plné formě).
     A pokud by bojovníkovi pokročilý věk a/nebo horší zdravotní stav odebraly sílu a ještě k tomu by mu bylo zle, měl by být ukončen euthanasií. Prostě buď být při síle a cítit se dobře, anebo raději nebýt. Nebojte, taková smrt nevadí, bojovník bude se svým mládím i silou zopakován (viz učení o "Superboží Kouli", ve které se cykly dějů opakují). Naopak, kdyby byl ponechán příliš starý a nemocný, byl by zopakován i s tím stářím a nemocí, což je nežádoucí (znáte "let us die young or let us live forever" z písně "Forever Young" od skupiny "Alphaville"?).

     (Věřím tomu, že Pekelní lidé mají tajné prostředky, jejichž pomocí lze zlepšit zdravotní stav, urychlit regeneraci organizmu i prodloužit [mládí a celkovou] délku života. Takové by se nám také hodily. Na druhé straně, kdybychom žili v čisté Přírodě bez Pekelných lidí, možná by se nám podařilo rozvinout samoléčení při meditacích.)

     Vynikání: Ovládat toto umění má pro adepta cenu zejména tehdy, když ho skoro nikdo z ostatních lidí neumí.
     Aby mezi kočkovitými šelmami vynikal lev, nesmí žít tam, kde žijí tygři, ale naopak tam, kde žijí menší kočkovité šelmy, než je on sám, tedy v daném případě řekněme nejvýše do velikosti levharta. A podobně aby mohl vynikat bojovník, musí žít tam, kde jsou horší bojovníci, než je on sám, nebo kde vůbec žádní nejsou.
     Pokud budete mistrem, co žije jenom mezi samými velmistry, budete prohrávat a ženy ve vás nikdy neuvidí silného bojovníka. Ale pokud budete "jenom" pokročilým adeptem "mého umění" a budete žít mezi lidmi, kteří jsou pouze začátečníky, nebo dokonce vůbec nic takového neumí, teprve pak budete moci vyniknout. Pamatujte: "Je to slabost druhých, co dává vyniknout naší síle."

     (Kdysi v raném mládí [to jsem byl ještě zdravý a trochu rekreačně trénoval] jsem seděl v "bojovém domě" a dozvěděl se tam, že to, co umíme, bude umět hodně lidí, protože výuka těchto bojových umění bude uvolněná pro veřejnost. V tu chvíli jsem pocítil smutek. Napadlo mě, že cvičit už ani nemá moc cenu, když bude umět dobře bojovat tolik lidí. Pomyslel jsem si, že by to mělo cenu jen tehdy, kdybychom to uměli jenom my jako nějaký klan, jehož členové se mezi sebou znají, jeden druhého nenapadají a k rvačkám dochází jenom s normálními lidmi, kteří se většinou prát tak dobře neumí.
     Zde je citát ze slavného filmu "AVP: Alien vs. Predator": "The hunters would battle with these great serpents to prove themselves worthy to carry the mark. But if the hunters lost, they made sure nothing survived. An entire civilization wiped out overnight." A podobně, jako by "Predátoři" vyhladili civilizaci, jejíž členové by byli silnější, než oni, a porazili je, i já, pokud bych měl ten "klášter" a byl dostatečně mocný, bych vyhladil kohokoliv, kdo by byl silnější, než my, aby "můj styl", můj svět a mé hodnoty mohly vyniknout [žádné týrání, prostě jedna rychlá bomba například na jinou planetu, odkud pochází ti silnější, co nám překáží, a vynikají tady před normálními lidmi místo nás].)

     Upřímně řečeno, v dnešním světě by "můj styl" již pravděpodobně nemohl vynikat, protože MMA a podobně jsou už na vysoké úrovni, a k informacím o bojových uměních i k jejich učení má přístup celá veřejnost. Musel by být tedy praktikovaný ve světě, ve kterém by tomu bylo jinak.
     V něm bych si "mé umění" představoval jako něco trochu utajovaného. Praktikovalo by se v různých nemovitostech v Přírodě a pod rouškou oficiálně existující organizace. Její členové by se znali nebo poznávali podle nějaké maličkosti na šatech a podobně, a měli by svá pravidla toho, že jeden druhému nikdy úmyslně neublíží a mimo členů své organizace nebude toto umění učit nikoho jiného.

     (Kromě výše uvedeného bychom mohli vynikat také tím, že bychom měli ty nejlepší pastevecké psy, jež by pomáhali střežit náš "klášter" a normálním lidem bychom jejich štěňata nikdy neprodávali. Ale nyní si představte, že by někomu z nás nabídli za štěně desetkrát větší cenu, než jaká je ta skutečná. Zradil by nás, prodal by ho těm lidem a zbohatnul, nebo by nám zachoval věrnost a zůstal chudší?)

     Možné kažení štěstí: Pokud by v dnešní době někdo vybudoval nějaký "klášter", ve kterém by se cvičil "můj styl", Pekelní lidé (nebo možná i někdo jiný) by tou jeho tamní pohodou asi znatelně otřásli.
     Mohli by třeba vmanipulovat některého z bojovníků do boje s nějakým jejich šampiónem, aby "můj styl" prohrál a dostal "Černý puntík". Nebo by v tom "klášteře" mohli nějak pokazit vztahy mezi lidmi či výcvik psů. Důležité by bylo nikdy nepřijmout výzvu k zápasu s někým cizím a nikdy nedopustit, aby některý ze cvičenců komunikoval s někým zvenčí (mohl by být nepřítelem získaný pro spolupráci).

     (Za normálních okolností jsou žena, pes, osobní počítač, motorové vozidlo a pistole něčím, co se nepoučí a na co se nesahá. A teď si představte, že vy si těchto pět základních věcí hlídáte a za vašimi zády vám na tento váš intimní soukromý majetek někdo drze sáhne [třeba tajný spolupracovník "v klášteře", když jste mimo dohled, nebo příslušník tajné služby, co se vloupe k vám domů, když jste pryč].)

     Na cvičence, kterých je v "klášteře" více, se lze spoléhat převážně jen za příznivých okolností, protože za těch nepříznivých už to bohužel není možné (viz "Ultimátum ublížit" z mého článku "Porušování pravidel"). Totiž za určitých okolností, které jdou kdykoli uměle vytvořit, je zrádnost mezi lidmi takřka 100% a tají se to (například skoro žádná žena, když na ní příslušníci "vyšší policie" správně zatlačí, pak neřekne svému muži, že je za jeho zády pustila k jeho osobním věcem nebo psovi).
     Pravdou je, že i kdyby nikdo žádným přímým způsobem naše "klášterní štěstí" nekazil, udělaly by to alespoň skryté odposlechy s mikrokamerami a různé "Pekelné maličkosti", které se dávají všude možně (některým lidem zřejmě nenápadně i přímo na tělo, když se ví, že si mohou kdykoli vyměnit osobní věci, šaty i boty). V našem "klášteře" by byly nepřímou příčinou toho, proč by cvičenci měli horší výsledky zejména při meditacích, modlitbách a prožívání lásky, o drobných zdravotních následcích včetně nepatrně horší nálady, či o nejméně jedno procento méně efektivního myšlení, ani nemluvě.

     Obrana proti možnému kažení štěstí: Když vám nebo vašim psům Osud, a to mnohdy právě prostřednictvím Pekelných lidí, zařídí nějaký ten "Černý puntík", a to ať již ve formě prohry (třeba při naražení na někoho silnějšího a/nebo konfliktu v nějakých pro vás nepříznivých okolnostech) nebo zhoršení vašich vztahů (svedou někoho z vás, nabourají vaše vzájemné myšlenko-energetické pochody a podobně), snažte se přenést se přes všechny tyto vám způsobené křivdy. Řekněte si třeba tohle: "I když jsme s někým prohráli, mohlo to být zaranžované nebo v nepříznivých okolnostech a nemůžeme za to. Nic to nemění na tom, že se umíme dobře prát a že přemůžeme drtivou většinu ostatních lidí! Prostě jsme machři!" Anebo tohle: "I když jsme se k sobě díky špatným okolnostem nezachovali dobře, nic to nemění na tom, že se milujeme, a že je náš vztah čistý a krásný!"

     Výběr budoucích studentů: Trochu se budou pozorovat lidé a když se objeví někdo, kdo má určité rysy, navštíví ho absolvent se světle šedým páskem, psem a pistolí u boku, a podá mu dopis s nabídkou, že se může stát studentem. Ve většině případů se jedná o trochu jemnější muže a trochu tvrdší ženy s heterosexuální orientací (konstituce "jenom Yang" u mužů a "jenom Yin" u žen s příliš malým množstvím nutného protikladu nedoporučuji). Ve výjimečných případech, jsou-li přítomny velké mentální kvality, lze povolit bisexuálního jedince nebo někoho s omezením či poruchou pohlavní funkce, přičemž homosexuální jedinci jsou zakázaní (jejich porucha s sebou nese přílišnou jednostrannost a omezenost).

     Finance: Pokud by se našel dobrý sponzor, bylo by to krásné. Mohl by poskytovat pravidelnou částku, nebo by se jednorázový finanční dar dal na úroky a ty by "klášteru" pomáhaly přežívat. Pokud by měl dostatek prostředků, mohl by vydržovat některé obzvláště chudé studenty po celý jejich život a ti by si nikdy nemuseli vydělávat, pouze by dělali drobné práce v klášteře.
     Ovšem pokud by sponzor nebyl, studenti by nemohli být "v klášteře" trvale, museli by do něj docházet a někde mimo něj si vydělávat. V tělocvičně by mohla být kasička, do které by každý občas hodil nějakou tu minci, a jednou za čas by se její obsah vybral a koupily by se nové boxerské či "ultimátní" rukavice, bouchací pytel a podobně. A kromě toho by se žáci museli složit alespoň na důchodové a zdravotní pojištění pro svého učitele.
     Přivydělávat by si bylo možné ochranou objektů, pozemků (IBU I. pro nenáročné zakázky a IBU II. pro ty náročnější) a osob (pouze IBU II.; vzhledem k možnosti "Černého puntíku" bych ze hry zcela vyloučil IBU III. i IBU IV.). Muselo by se ale jednat o zákazníka, jehož činnost a existence neodporuje filozofii "kláštera".

     Stravování: V klášteře by byla malá kuchyňka, ve které by se vařilo. Každý student by měl jedno vařené jídlo denně a mohl by si pro něj přijít, kdykoli by chtěl, ale ostatní jídla by si dělal sám, jak by chtěl (kromě "v klášteře" vypěstovaných plodin by měl koupené vlastní konzervy, těstoviny, rýži a tak dále).

     Ženy-bojovnice: Pokud by "moje bojové umění" trénovaly i ženy, musely by tvrdost tréninku vyrovnávat jemnou ženskou činností (třeba péčí o štěňata, děti a nemocné), jemně ženským vnímáním světa v ostatních nebojových aspektech života (což už souvisí s jejich konstitucí) i submitivitou a pasivitou (například během předem domluvené hodiny by taková žena poslouchala muže, nechala si poroučet a trochu se od něj ponižovat nebo dokonce i znásilnit, kromě toho bych doporučil také spanking, třeba ve formě švihání prutem přes zadek [ale muselo by se s tím začít po malých kouskách a nějak hezky, potřebné rady jsou v mém článku "Krásné ženy potřebují na holou"]), a podobně. Totiž jakmile ženy začnou hrubnout bojem a posilováním, potřebují vyrovnání a změkčení.

     Psi: Každý nováček by dostal štěňátko pasteveckého psa (žena fenku a muž pejska) a to by v průběhu jeho výcviku postupně vyrostlo v dospělého psa. Platilo by zde pravidlo, že žádný adept by se psů ostatních adeptů nesměl všímat a bylo by mu zakázáno přiblížit se k boxu, ve kterém by byli umístěni (jednotlivé boxy by nebyly těsně vedle sebe, ale s nejméně několikametrovým odstupem jeden od druhého).
     Adept jako majitel psa by byl tím jediným, kdo by ho směl vodit na procházky. Ale pro případ náhlé indispozice adepta by musel být ještě jeden člověk, na kterého je pes zvyklý, a který by ho v případě potřeby mohl vyvenčit a nakrmit.
     Ten by psa každý den v době nepřítomnosti adepta-majitele na chvíli vypustil (ale až po té, co by ho nejprve opatřil náhubkem, někteří tito psi se totiž mohou rozčílit, když se pořádně nevyvenčí a chcete je znovu zavřít) a pak by ho opět zavřel do kotce. A teprve po té by mu sundal náhubek a vsunul mu tam misku se žrádlem (někteří tito psi mohou být u žrádla agresivní).
     Otázkou zůstává, kdo by měl být takovým člověkem. Pokud by rodina adepta-studenta neměla dům, do kterého by se mohl po dokončení výcviku vrátit a kde by s ním žil i jeho pes, musel by s ním zůstat žít "v klášteře" a v takovém případě by tím "náhradním majitelem" mohla být bojovnice, mající na starosti psy.
     Pokud by studentova rodina měla dům a počítalo by se s tím, že v něm bude po návratu žít i se svým psem, bylo by vhodné, aby si ten pes na ten dům i v něm žijící rodinu od štěněčího věku zvykal. A to tak, že by s ním byl student do toho domu pravidelně dovezen. Samozřejmě by měl doprovod, který by tam byl po celou dobu s ním, aby ho střežil.
     Eventuálně by štěně mohlo v tom domě s rodinou i několik dní zůstat, ale ti příbuzní by museli být poučeni o tom, že k němu nesmí nikdo cizí, protože má vyrůst ve psa agresivního ke všem (dospělým) cizím lidem.

     Vyšší bytosti: Protože bychom byli na vyšší duševní úrovni, než obyčejní lidé, mohli bychom si dovolit trochu jiný přístup k mezilidským vztahům. Například jeden den by se francouzskými polibky líbali chlapci s dívkami a od dalšího dne by spolu všichni byli zase "jen" přátelé, jakoby ten předchozí "erotický den" vůbec nebyl. Ale někde v nich by pak zůstala o malinko větší jiskra, než jaká bývá mezi přáteli (= krok směrem k "upgraded friendship" jako "Nebeskému systému vztahů").
     Mužskost i ženskost studentů by spolupracovaly lépe, než jak je tomu u obyčejných lidí. A k tomu by studenti museli získat i určitou představu o tom, jak se cítí opačné pohlaví. To znamená, že by v některých lekcích student na chvíli prožil pocity studentky, a naopak. Studentka by se například oblékla do mužských šatů, eventuálně si k rozkroku připnula i umělý penis, a pohleděla by na nějakou hezkou ženu, může být i na video sebe samotné, mužskýma očima, a pocítila by mužskou touhu tu ženu či sebe pomilovat, popřípadě i sešvihat. A podobně. No a nakonec by si studenti do jisté míry dokázali představit i to, jaké pocity má "Nebeský člověk", chcete-li též "androgyn", tedy jak se cítí ten, kdo je na půl cesty mezi mužem a ženou.

     Ostraha "kláštera" a studentů: Dovnitř by se nikdy nevpouštěl nikdo se zbraní, musel by ji, stejně jako mobilní telefon, tablet či fotoaparát, nechat na vrátnici. Návštěvy by byly něčím zcela výjimečným, nikdy žádné televize (ty si z toho, co natočí, vystřihnou, co chtějí, a mohou vás pak ukázat v horším světle)! Jediné video, které by se eventuálně mohlo publikovat, by bylo to, co byste si udělali vy sami (aby vás ukázalo v tom světle, ve kterém chcete být ukázáni).
     Po všech pozemcích "kláštera" by neustále chodily dvě hlídky (kromě té, co je na vrátnici), což by byl "pes + pistole (i s náhradním zásobníkem) + nůž + bojovník (s alespoň světle šedým páskem)", a spolu by se dorozumívaly vysílačkou.
     Bylo by velkou chybou, kdyby se lidský člen hlídky, co nosí pistoli, pouštěl sám, bez psa, do rvaček beze zbraně. Kdyby ho totiž narušitelé přeprali, mohli by mu pak sebrat i tu pistoli. Proto fyzický boj by měl strážník až na posledním místě. Pokud konflikt nezačíná rovnou přestřelkou, většinou nejprve útočí pes, je-li přemožen, následuje střelba z pistole do nepřítele (dovolují-li to zákony), a teprve na posledním místě je fyzický boj s ním (obvykle když dojdou patrony nebo když zákon nedovoluje použít střelnou zbraň).
     Pokud by adept s bílým páskem musel opustit "klášter" (třeba za účelem návštěvy lékaře), celou cestu by ho doprovázel dozor (bojovník s alespoň světle šedým páskem), aby ho ochránil od všeho, co by mohlo ohrozit jeho studia.

     Bez "kláštera": Pokud by ten "klášter", o kterém sním, nebyl, mohli byste cvičit bez něj, a to třeba takhle:
     Můžete chodit do nějaké tělocvičny MMA a k tomu mít pár kamarádů, se kterými si zkusíte boj proti 2 či 3 soupeřům najednou a další věci z "mého stylu".

     (Kromě chození do tělocvičny si lze zaplatit trenéra, který bude dojíždět k vám domů, ale je třeba pamatovat na jednu věc. I kdyby byl váš učitel sebelepší, musíte po té, co vás naučí bojovat, absolvovat sparring i s někým jiným, než je on. A to minimálně se dvěma jinými soupeři.)

     Doma v baráku budete mít místnost, nebo místo ní přístřešek na zahradě, kde si budete moci zacvičit. Eventuálně tam může být i bouchací pytel, který ale není nutný, postačí kopy a údery do bloku a lapy, držených kamarádem. Pokud ho nechcete pustit na váš pozemek (jestliže už ze zásady nepřijímáte žádné návštěvy), můžete se místo toho scházet například někde v lese.
     K tomu budete nějaký krátký čas chodit na "nožový boj" a popřípadě i šerm s kratší holí (co vás naučí obranu proti útoku trubkou či basebalovou pálkou), a pořídíte si pasteveckého (popřípadě i jiného, třeba ovčáckého služebního) psa (ten musí být samozřejmě cvičený), k němu si uděláte zbrojní pas a budete mít i pistoli. No a mimoto si ještě nastudujete příslušnou moudrost z mých článků a knih, a pokusíte se poznat "vyšší duchovní náhled na svět" (v ideálním případě i pocítit "Boží Proud").
     Jako muž sice můžete trénovat i s vaší partnerkou, ale musíte být samozřejmě silnější, než ona. A pro chvíle, požadující největší soukromí (například "nejvyšší forma sexu", rozhovory o choulostivých soukromých věcech, modlitby, meditace), se snažte dodržovat pravidla, popsaná v kapitole "Soukromí pro lásku" mé knihy "Další Tajemství lásky".

     Dobrý vnitřní pocit: I když ve vašem životě nikdy nedojde k žádné reálné situaci, ve které někoho přeperete, probodnete nebo zastřelíte, nebo ve které váš pes zneškodní nějakého padoucha, přesto vaše síla, účinnost vašich zbraní i síla vašeho psa vítězí každý den. Je tomu tak proto, že každý den máte dobrý vnitřní pocit, že je ta síla na vaší straně a že ji můžete kdykoli použít. A už jenom tím jí denně používáte a denně s ní vítězíte.


     Jako dodatek sem dám různé zajímavosti:

    - Co se týče menšího počtu technik, byl bojovník, jehož se bojím jmenovat a který jich používal pouze 7 (boxerský direkt a hák, úder s rukou v otočce, jeden základní bojový postoj, a výše zmíněné tři základní kopy na pás) a všechno ostatní vyřadil (včetně kopu s otočkou, který se dříve naučil a co mu moc nešel; pro zajímavost, jeden předčasně dospělý 15 letý rváč mu nohu při otočce chytal a házel ho na zem). Pořád je cvičil stále dokola v bojích s kontaktem a nakonec byl jako někteří okresní přeborníci, kteří znali mnohem více technik.
     Hlavní úspěch měl ten bojovník s nečekaným úderem rukou v otočce, kterým se, Bůh ví proč, vždycky trefil. Naučil se ho tak, že zahlédl jednoho člověka, jak ho dělá, zkoušel ho napodobit, a šlo mu to.
     Když ten bojovník v malé místnosti bojoval s expertem Kung Fu, který přešel na kickbox a hodně používal kopy na hlavu, dokázal jim uhýbat. Vždycky mu ale rozcuchaly vlasy na hlavě, bylo to jen tak tak. Musel si vyčíhat okamžik, kdy noha prolétne ve vzduchu, v ten zlomek vteřiny uskočit, a po té, co prolétla, bleskově přiskočit k soupeři a zasáhnout ho direkty do obličeje.

    - Kdysi bylo jedno místo, kde se praktikovala bojová umění. Bylo tam málo lidí a navzdory nebezpečnému plnému kontaktu tam neměli k dispozici žádného doktora. Přesto si ale s případným úrazem vůbec nelámali hlavu. Duchovní bytosti jim dopředu oznámily, že k žádnému (většímu) nedojde, a také nedošlo. Jejich ochraně věřila mladá žena tak mnoho, že například za jízdy v autě s velmi špatným řidičem odmítla použít bezpečnostní pás.

    - Vše podstatné by mělo být k dispozici, kdykoli je toho zapotřebí. A to nejlépe najednou, a ne po oddělených a samostatně nefungujících kouscích, jako tomu bylo v různých životních obdobích například u mě samotného:
     Nejprve jsem měl kavkazského ovčáka a částečnou bojeschopnost, ale vůbec nic jsem nevěděl ani o tom psu, ani o lidech, a neměl jsem zbraň ani vlastní pozemek. Pak už jsem byl bojeneschopný s o něco slabším, služebním psem, zato však s vlastní pistolí, jenže stále ještě bez potřebných informací a vlastního pozemku. Po té jsem byl bojeneschopný a beze zbraně, dokonce i s bojeneschopným psem, i bez informací, ale na svém vlastním pozemku, což mi vzhledem k okolnostem nebylo moc platné. Nakonec jsem měl posledního psa, kterého jsem pochopil až po jeho smrti, a kromě něj jsem neměl nic jiného. No a nyní nemám ani psa, ani bojeschopnost, ani střelnou zbraň, ani pozemek, ale poprvé v životě mám určité cenné informace, které už ale bohužel nemohu využít ke svému skutečnému osobnímu štěstí.
     Správně by ale mělo být k dispozici všechno najednou: I bojeschopnost, i zbraň, i dobrý pes, i vlastní pozemek, i všechny potřebné znalosti. To všechno je nutné, jedno bez druhého samo o sobě nestačí.
     Ovšem než člověk to všechno získá sám, stráví tím mnohdy i celý život, a to platí zejména pro znalosti. Jen když mu všechny potřebné dá jeho společenství již v raném mládí, může je v dospělosti plně využít. Naše současné společenství mu je bohužel všechny nedá, ale "můj klášter" by mu mnoho z nich dal.

    - Někteří rváči, co to tu a tam srovnají v nějaké té hospodě, na zábavě, při sporech mezi lidmi, nebo prostě občas někoho trochu "trknou", bývají tajnými spolupracovníky tajné služby. Bylo to překvapivé odhalení.

    - Kdysi po internetu kolovalo video, na kterém byl na ulici jeden boxer napadený několika, tuším čtyřmi, útočníky, a dokázal se jim všem ubránit. A teď se vás zeptám: Kolik procent bojovníků Brazilského Jiu-Jitsu by si dokázalo takhle skvěle poradit, když jsou zvyklí bojovat zejména proti jednomu útočníkovi a mnohdy ještě převážně jenom na zemi?

    - Člověkem, který mě částečně inspiroval k napsání mé knihy a díky němuž je v tomto dokumentu o pár dobrých informací více, je můj někdejší učitel "Romio". Přičemž určitě nesdílí úplně všechny mé názory, i když leckteré určitě ano.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.