Co jsem odhalil

     V mých starých knihách bylo, kromě nějakých těch chyb, i mnoho skutečné duchovní moudrosti. K ní jsem později přidal pár kousků "moudrosti Superboha" se správným vysvětlením tajemství naší existence, které mi bylo zjeveno (z mých nových prací si přečtěte alespoň články "Základní moudrost" a "Několik tajemství", a knihu "Další Tajemství lásky") a "odhalení Pekelných lidí" (ti vedou jakousi "Vyšší Policii", jejíž jméno neznám, ale vy asi ano; každá šestá rodina nebo alespoň její část je tvořena tajnými informátory této Organizace, přičemž někteří se stávají členy řady normálních rodin). Tak na co jsem o těch "Pekelných lidech" přišel:
     Na jejich tajná znamení ve filmech, jejichž popis je nyní trochu lepší, než dříve. Jsou to zejména "Dvě tváře Pekelných lidí", "Dva v jednom a ten třetí" a "Cesta do Pekla" (spolu s její oslavou). Často bývala na konci filmů a televizních seriálů jako "rozlučka", nebo před nějakým Pekelným dějem. Tajným znamením byla též taková dějová linie filmů a televizních seriálů, která připomínala něco Pekelného.
     Dále jsem odhalil tajné použití písmen ve jménech, což je téma, o kterém, podobně jako i o těch ostatních, píšu v odděleném článku. Jedná se o vazbu na jméno subjektu (tím je jak člověk, tak i nějaké místo), o písmena a jména s Pekelným významem a další.
     Pak jsem přišel na tajná pravidla chování, z nichž pro zajímavost jedno přikazuje úmyslné udělání nějaké té chybičky (a to aby některé věci nebyly dokonalé), výjimečnou vynechávku v poskytované přátelské pomoci či pravidelné přítomnosti někde (aby to nevypadalo podezřele stoprocentně), nebo mírné zhoršení chování někoho slavného (třeba aby se malinko zvětšila přízeň lidí k někomu, kdo je nový, mladší a má se stát slavným).
     Kromě výše uvedeného jsem objevil zaranžované události, například za účelem tajného psychologického výzkumu lidí, chybného informování veřejnosti prostřednictvím podvodných televizních vysílání nebo kažení životního štěstí (tomu poslednímu se říká "Černý puntík").
     Též je nutné zmínit superpočítač, který napsal předlohy knih pro řadu slavných autorů, složil melodie pro mnohé slavné hudební skupiny i zpěváky, a rozpočítal jednotlivá "Připomenutí Pekla" ve filmech a seriálech tak, aby každé vypadalo jinak, než ty ostatní. To celé dohromady působí dojmem nezávislé práce mnoha nezávislých lidí. Pravda je ovšem opačná.
     Také jsem zjistil, že Pekelní lidé jsou velcí podvodníci. Viděl jsem padělky knih; filmů; přípravu podvodných videí o mé osobě; vytváření událostí, vypadajících jako zázraky (zvuky a hlasy, poletující světla, voda padající ze suchého stropu); umělé pavučiny; křivení předmětů a staveb; falešná svědectví o duchovních věcech, aby lidé věřili v něco jiného, než v pravdu; vytvoření spojky na paralelní svět (jak pomocí vibrace z tajného zařízení, tak pomocí lidské myšlenky) a jeho otevření v tomto, s cílem vraždy oficiálně uzavřené jako přirozená smrt; modifikace záznamů o některých událostech z naší historie; různé další lhaní veřejnosti (třeba tajení strašné finanční částky z celkového rozpočtu, kterou "Pekelná policie" spotřebovává, nebo existence jejich skrytých kamer v domácnostech lidí i Přírodě) a jiné.
     Kromě podvodníků jsou Pekelní lidé i velcí zločinci. Zabránili Nebeské Boží Moci to tu ovládnout a udělali civilizaci, ve které, kromě velkých dobrých věcí, pravidelně zařizovali i různé zlé. A když jsem je začal odhalovat, udělali o mně podvodné televizní vysílání.
     Vše výše uvedené mohu samozřejmě vysvětlit detailněji a uvést i konkrétní příklady. Problém je ale v tom, že jestli nikdo nepošle mojí moudrost na Internet, svět jí nikdy neobdrží. Já přístup k Internetu nemám, ale vy všichni ano. Má moudrost musí prorazit a vy tomu můžete pomoci. Začněte třeba tím, že vyfotíte tuto zprávu vaším mobilem a ten obrázek pošlete na nějaké diskusní fórum i vašim přátelům. Děkuji.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.