Až přeteče pohár

                    Vyjdou bílou září oblaků a dokreslí jejich vzhled silou Beránkovy hněvající se světle červené barvy,
                    a pak sestoupí dolů k vám, aby napravili po tisíce let na vás páchané, do Nebe volající křivdy.

                    Po celé věky se jinam než dolů k vám dívají,
                    ale teď po čekání předlouhém čas pomsty nadešel:
                    Poprvé k vám lidem, co obýváte Zemi, pohledí,
                    neboť čas smýt z ní Pekelnou špínu konečně už přišel.

                    Oči Pekelné: Vaše strašné zlo tam nahoře Svatí tak dobře znají,
                    ale teď na prach shoříte - zblízka se do vás podívají!
                    Kradly jste lidské duše a z nich lektvar věčného mládí sobě vařily,
                    abyste vy samy nezaslouženě místo nich sta tisíce let žily!

                    Váš podvod ohavný však byl odhalen,
                    a žalob na vás desetitisíce dostalo se až tam za Nebeskou bránu:
                    Počet hlasů lidí ze Země o pomoc prosících byl dovršen –
                    přetekl modlitbami věky se plnící obsah Svatého poháru:

                    „Pohledem odhalíme slabost “silných” a konec života jejich démonických duší způsobíme:
                    Vše, co jejich Pekelný zrak měl proti vám lidem, my proti nim obrátíme.
                    Oka jejich temný svit necháme naší energií navždy uhasnout:
                    Pak s Nebeskou láskou budeme o vás pečovat a ona vám bude vládnout.”


     (Tato krátká báseň na téma "Až Oni přijdou" je na rozdíl od básně "O lidské slabosti a Svatých Bytostech" zcela nezávažná. Dokonce si ani nejsem jistý tím, zda je její "rezonance" správná, když tolik zmiňuje "oči", které spíše indikují Pekelné záležitosti. A navíc, Svatí asi zaútočí spíše na Peklo, než na lidstvo tady na Zemi. Takže pokud tuto báseň někde ocitujete, přidejte k ní prosím i tento komentář. Je zcela nezávažná a možná i nesprávná. Ale ne ve všem.)

Home

     Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.