Ať o vás ty krysy ví co nejméně!

(Verze 1.1)

     Tajná služba chce mít informace o normálních lidech a (nejen) z toho důvodu se její tajní spolupracovníci stávají jejich známými, přáteli i příbuznými. A cílem tohoto článku je dát normálním lidem některé rady, jejichž uposlechnutím si zajistí to, že se o nich tajná služba dozví o něco méně, než jak by tomu bylo za normálních okolností.
     Prvním předpokladem k úspěchu, kterým je co možná největší ochránění soukromí, je to, že na úplně každého člověka budete nahlížet jako na možného tajného spolupracovníka. Jednomu z nich se svěříte a je to jako kdybyste to rovnou řekli celé té jeho Tajné službě. Proto jedno z mých přísloví říká: "S čím se někdo svěří jednomu Borgovi, s tím se svěří i celému jeho Společenství."
     Prostě musíte podezřívat úplně všechny ostatní lidi včetně členů vlastní rodiny. Jak dobře víte z mého případu, když je zájem z vysokých míst, spolupracuje a vyzradí vaše soukromí úplně každý.
     - Když před vámi někdo hovoří o svých soukromých věcech, nikdy nezačněte hovořit o těch vašich.
     - Jestliže někde narazíte na člověka, který je pro vás nějakým lákadlem (vede psa plemene, jaké máte rádi; mluví před vámi o něčem, co vás zajímá; má vzhled nebo oblečení, přitahující váš zájem; a další), nikdy ho neoslovte a nikdy nezačněte rozhovor s ním.
     - Buď nemějte, pokud možno, žádné vztahy (někdy je to nejlepší), anebo je mějte, ale všem ujasněte, že se o svém soukromí nikdy nebudete bavit (což je ale trochu těžké).
     - Jestliže se najde člověk, který se s vámi pokouší navázat rozhovor a trochu se seznámit (při společném čekání na autobus, při nakupování zboží v obchodě a jiné), "utněte nit", což znamená, že přerušíte komunikaci s ním a poodejdete. Nemůžete-li (třeba pokud si ve vlaku sedne na místenkové sedadlo vedle vás), buďte trochu nezdvořilí a nereagujte na jeho slova, čímž dáte najevo, že se nechcete bavit. A pokud to nepomůže, rovnou mu řekněte, že vás nezajímá, co vám říká, a ať si to vykládá někomu jinému.
     - Nikdy se nesmíte ptát druhých lidí na nic z jejich soukromí, aby když se zeptají oni vás, jste jim mohli odpovědět, že jim to nechcete říkat (nebo rovnou říci, že když se na jejich soukromí neptáte vy jich, tak ať se na to vaše neptají oni vás). Musíte vědět, že soukromí se nevyzrazuje ani tomu, kdo vypadá důvěryhodně (v minulosti byl trestaný, je chudý a působí dojmem oběti, která nemůže dělat pro tajnou službu; je lékařem, co vám slibuje, že dodrží lékařské tajemství a nikomu nepoví to, s čím se mu svěříte; je farářem, který přísahá, že dodrží zpovědní tajemství a nikdy nevyzradí, co mu na sebe řeknete, a podobně). I chudý recidivista může být spolupracovníkem, a každý lékař i dokonce každý farář prozradí všechno, co o vás ví, když se na něj zatlačí (vyzkoušeno v praxi).
     - Nikdy k nikomu nechoďte na návštěvu (ani když bude mít na svém pozemku něco pro vás zajímavého nebo když vám nabídne jít se schovat k němu domů, protože se venku rozpršelo) a nikdy sami žádné návštěvy nepřijímejte. A dobývá-li se někdo k vám domů, řekněte mu, že ho nepustíte dál, a aby k vám nechodil, když vy k němu také nechodíte. A pokud je to někdo, ke komu máte nějakou povinnost, dejte mu raději peníze na nocleh v penzionu, jenom ho nenechte nocovat u vás.
     - Pokud si své soukromí chráníte a nikdy o něm nemluvíte s druhými lidmi, můžete být chytře vmanipulováni do situace, kdy o něm budete muset začít mluvit. Třeba vám někdo nabídne zaměstnání, u kterého se ale vyplňuje dotazník, ve kterém musíte uvést nějaký údaj z vašeho soukromí. Nebo o sobě budete muset něco říci na povinném vyšetření u psychologa. Anebo se stanete součástí nějakého policejního vyšetřování, ve kterém vás pod pohrůžkou trestu za zamlčení informací donutí je o sobě vyzradit. A podobně.
     Další poučení najdete v mých podobných článcích, jako je tento, konkrétně "Neočekávaná akce jednotlivce" a "Počet tajných spolupracovníků".

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.