Homepage

    Závěr

     Doufám, že jsem v této knize popsal to největší tajemství lásky, které před vámi po celé věky až dosud ukrývala. Nejsem schopen vám vysvětlit všechna tajemství obklopující pojem “láska”, ale pevně věřím, že pokud budete uvažovat v duchu té její podstaty, kterou jsem vám v této knize vyložil, to ostatní, co jsem nenapsal, si dokážete domyslet sami.