Homepage

    Smysl prožívání lásky

     Smyslem prožívání lásky je (kromě mnoha jiných důvodů, kterými se zde pro zjednodušení nebudu vůbec zabývat) udržování duševní a energetické příbuznosti s blízkými dušemi vzájemnou transformací pozitivní kladné energie.
     Obvykle nejprve toužíme po lásce. Naše energie lásky touží po výměně a spojení s energií lásky námi milované bytosti. Jsme zamilovaní, naše aury září, a v tu chvíli máme blízko k Duchu Lásky a prožíváme čistší část naší duše, upevňujeme ji a zlepšujeme se.
     Pak se nám podaří lásku, po které toužíme, získat. Když máme lásku, transformujeme její energii. A Bůh je s námi a my jsme s ním.
     A když ztratíme lásku, musíme prožívat nenaplněnou touhu po lásce a odloučení od milované bytosti. Tím dobíjíme (a zároveň i vybíjíme, neboť všechno má dvojí efekt) svojí duši a dodáváme energii duchovnímu světu, protože duchovní svět čerpá potřebnou energii pro svojí existenci také z utrpení živých tvorů – nejen z jejich přímé fyzické bolesti, ale i z jejich touhy po něčem, co nemohou mít (což je ale svým způsobem vlastně také bolest). A také se připravujeme na smrt, což pro mnohé bývá odchod do ještě větší lásky, než jakou prožili v jejich pozemském životě.