Homepage

    Skrze nenávist k lásce

     Jak víme, v každé lásce je kousek nenávisti a v každé nenávisti je kousek lásky. Určitý minimální prvek lásky je tedy i v každém zlém počínání, ke kterému vedla nenávist, tento prvek lásky obsahující.
     Kdybychom pozorovali dva psy, kteří se rvou o vůdčí postavení, mohlo by se nám zdát, že jsou oba ti psi zlí a že se chtějí rvát jen proto, aby ublížili jeden druhému. A přesto je toto jejich agresivní chování motivováno kromě touhy vybít agresivitu a dominovat také podvědomou touhou po lásce, tedy láskou. Každý z těch psů chce získat vůdčí postavení třeba proto, aby si vydobyl přednostní právo jako první jít uvítat svého pána a být od něj pohlazen dříve než druhý pes. Je v něm podvědomá informace o tom, že jako dominující pes bude moci prožít více lásky a to včetně lepší potravy a krytí fen, od kterých odežene slabšího psa a bude to vše mít místo něj. Také ve smečce vlků si chce vlk vydobýt vůdčí postavení třeba proto, aby měl přednostní právo na lepší kus kořisti (aby se lépe najedl a díky tomu se i lépe cítil) a aby si mohl jako první z vlků vybrat vhodnou vlčici a prožít s ní lásku. A podobným způsobem to funguje i u lidí, i když dnes převážně ve finanční oblasti – prostě mít více toho dobrého, než ti druzí.
     Láska je za vším, tedy v daném případě i za tímto zdánlivě jen zlým zápasem dvou psů či vlků. To samé pravidlo platí i u všeho ostatního.

     Příklad:

     John a Walter se nenávidí - ale pozor - John a Walter se také milují a vůbec o tom nevědí!

Skrze nenávist k lásce

     1. Walter miluje svoji sestřenici Laaru
     2. Laara miluje svého bratra Jacka
     3. Jack miluje svoji dívku Shanendoah
     4. Shanendoah miluje svého otce Mikeho
     5. Mike miluje svého kolegu Adriana
     6. Adrian má rád svého učitele Charlese
     7. Charles miluje svého syna Johna
     8. A konečně John nenávidí Waltera.

     Pravdou je, že se John a Walter nenávidí, ale zároveň se také milují, aniž o tom vědí, a to skrze Laaru, Jacka, Shanendoah, Mikeho, Adriana a Charlese! Každý miluje každého, ale často jen v nejhlubším podvědomí a/nebo velkou oklikou!
     Podívejme se nyní na několik dalších příkladů nenávisti a povězme si, jakým způsobem může negativní energie nenávisti prospívat lásce. Vysvětlení se nabízí, stejně jako u všeho ostatního, v nauce o vyváženosti protikladných energií, působících ve VšeOrganizmu.

     Nenávist k rodičům: Díky tomu, že někdo prožívá negativní energii nenávisti ke svým rodičům, někdo jiný, protiklad takového člověka, transformuje energii opačnou, pozitivní, a své rodiče miluje.

     Nenávist k dětem: Díky tomu, že někdo prožívá negativní energii nenávisti k dětem, někdo jiný, protiklad takového člověka, transformuje energii opačnou, pozitivní, a děti miluje.

     Nenávist (závist) ke zdravým lidem: Díky tomu, že někdo nemocný prožívá negativní energii nenávisti a závisti ke zdravým lidem, někdo jiný, protiklad takového člověka, transformuje energii opačnou, pozitivní, a jiné zdravé lidi má rád a jejich zdraví jim přeje.

     Nenávist k partnerovi: Díky tomu, že jeden člověk nenávidí svého partnera, může někdo jiný, protiklad takového člověka, svého partnera milovat.

     Nenávist k Bohu: Díky tomu, že jeden člověk nenávidí Boha, může někdo jiný, protiklad takového člověka, Boha milovat. Kromě toho lidské duše podvědomě milují Boha tak mnoho, že si od této jejich lásky k němu musí občas odpočinout a v některých svých hmotných životech proto musí Boha nemilovat, popřípadě jej i nějaký čas nenávidět.

     Když si duše předají velké množství pozitivní energie lásky, mohou na čas propadnout ve vzájemnou nelibost až nenávist, díky níž se v jejich duších dobíjí a regeneruje jejich duševní zdroj energie vzájemné lásky. Ale jakmile si duše jejich nenávistí odpočinou od prožívání lásky, opět se mohou krásně a vřele milovat, jako kdyby mezi nimi v jejich hmotných životech nikdy žádná nenávist nebyla.
     Vezměme si příklad milenců, kteří se pohádají a prožijí okamžik vzájemné nenávisti. A o to více se pak díky jejich krátkodobé nenávisti milují, když jejich hádka skončí a nastane čas usmíření. Nenávistí si totiž odpočali od vzájemné lásky a tímto odpočinkem znovu nabrali sílu se opět intenzivně milovat.
     Je pravdou, že nenávist je špatná a zlá. Ale věřte nebo ne, velkou oklikou lásce určitým způsobem nakonec přece jen prospívá.

     (Ježíš řekl dvě paradoxní a protikladné věci:

     Lukáš, kapitola 10, verš 27:
     „Milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své, i ze vší mysli své, a bližního svého jako sebe samého.“

     Lukáš, kapitola 14, verš 26:
     „Jde-li kdo ke mně, a nemá-li v nenávisti otce svého, i mateře, i ženy, i dětí, i bratří, i sester, ano i té duše své, nemůže býti mým učedlníkem.“)

     (Jeden zajímavý úryvek o souvislosti lásky s nenávistí, převzatý z “Proroctví Sibyly”, kapitoly “Láska”: „Čím větší nenávist, tím větší láska… Běž, přemýšlej a po tisíci letech k jinému výsledku nedojdeš jen, že láska jest ve skutečnosti nenávistí a základem pudu sebezachování.“)

     Často se k lásce můžeme dostat právě prostřednictvím nenávisti. Musíme prožívat oba tyto protiklady. Jsou spolu dokonale propojené a jeden nemůže být bez toho druhého.