Homepage

    Probouzení pohlavní síly

     Lidská láska začíná prvním nadechnutím narozeného dítěte. Nejprve se jedná o lásku dítěte k rodičům, sourozencům a příbuzným, tedy k rodině, ve které se dítě narodí. Tato láska se až později rozšiřuje na jiné lidi z širšího okolí dítěte. A smyslnosti a intenzity nabývá většinou až s probuzením pohlavní síly.
     Zodpovězme si otázku: Co se v člověku děje, když se v něm s příchodem puberty probouzí pohlavní síla?
     V období fyzického, respektive pohlavního dospívání, se “ke slovu” dostává jiná část duše, která “pubertálnímu věku” vládne. Též se mění způsob proudění energie mezi dotyčným člověkem, jeho duší a jinými světy, s nimiž je propojen. Když se lidé dostanou do puberty, často se mění jejich duchovní vedení, tedy přítomnost duchů, kteří je obklopují. To platí zejména tehdy, když se zamilují a Osudové síly řídí jejich lásku.
     Když dochází ke zvyšování hladin “sexuálních hormonů” a pohlavní orgány se začínají “probouzet”, začíná se “aktivovat” další část duše, která je spojena s pohlavními orgány přes Přední střední dráhu a která dosud “spala”; a také se probouzí další část emočního centra v mozku. Duše “procitá” a intenzivněji touží po energetické výměně lásky s blízkými dušemi. Začíná si uvědomovat potřebu prožití sexuální energie lásky a tím, že se duše prostřednictvím pohlavní síly “probudí”, se také dostává k silnějšímu spojení se světem a více přilne k dění kolem sebe.
     Jak víme, jsou duchové, kteří mají na starost lidskou lásku. Když přijde to životní údobí člověka, ve kterém pohlavně dozrál a kdy má dle svého Osudu potkat svoji první lásku a prožít poprvé sexuální styk, přichází k němu duchové, kteří jej i toho člověka, se kterým se má poprvé fyzicky milovat, k pohlavnímu styku dovedou. Duchové působí na mysl obou milenců, podílejí se na evokaci pocitů vzájemné náklonnosti a lásky i na řízení jejich pohlavního styku. A Duch Lásky je milencům nablízku a dívá se na jejich lásku.
     Náboj milenecké lásky však prožívají chlapci i děvčata v jisté podobě ještě dříve, než získají první praktické sexuální zkušenosti. Údobí, kdy chlapci poprvé onanují a kdy si vyprávějí o své probouzející se lásce k dívkám; chvíle, kdy se dívky poprvé začnou zdobit a toužit po lásce chlapců a vyprávějí si o tom, kteří chlapci se jim líbí. Tyto chvíle, ač ještě bez přímých sexuálních zkušeností chlapců i dívek, jsou již provázeny erotickou atmosférou a prvním nábojem probouzející se pohlavní síly a lásky.