Homepage

    Mystický slib lásky

     Tento slib se dělí na duchovní mystický slib lásky a pozemský mystický slib lásky. Duchovní formou tohoto slibu je vlastně Osud, se kterým jsou duše před svým vtělením seznámeny. Před vstupem do hmotných těl spolu mohou duše v myšlenkách “hovořit” o svém společném Osudu. A těšit se na to dobré, co je má potkat, tedy v daném případě na jejich společnou lásku, kterou mají v jejich nadcházejícím vtělení prožít.
     V některých životech mají sesterské duše prožít skutečně šťastnou lásku a hodnotný život po boku ideálního partnera. Tyto duše se těší, až ji budou moci prožívat, hovoří o tom a tak si vlastně v jistém slova smyslu “slibují”, že spolu tu lásku prožijí. A záruku prožití jejich lásky jim dávají vyšší duchové, kteří přidělují jednotlivé Osudy konkrétním lidským duším.
     Nás však zajímá zejména pozemský mystický slib lásky. Když se dva lidé milují, oba jsou věřící a znají alespoň základní zákony duchovního světa, mohou si dát vzájemný mystický slib lásky, aby tak svojí lásku proměnili ve věčnost.
     Milenci si na sebe udělají několik dní času, odjedou do přírody a tam provedou prostý a jednoduchý obřad. Udělají si výlet do lesa, kde nejsou jiní lidé, kde je klid a mír (samozřejmě, že tento obřad lze provést na jakémkoli místě, kde mají milenci potřebný klid a kde je jim příjemně, třeba i v městském bytě). Vyjdou na kopec a vzájemně se modlí k Bohu a v modlitbách jej prosí o to, aby proměnil jejich lásku ve věčnost a aby se mohli v dalších životech jejich duší znovu setkávat pro šťastné a plnohodnotné prožití vzájemné lásky. Povolají Ducha Lásky a nejvyšší anděly za svědky jejich lásky i jejich mystického slibu a prosí o to, aby spolu směli prožívat šťastnou lásku ve svých dalších vtěleních. A aby jejich láska nikdy nekončila, aby byla věčná.
     Je důležité vědět, že pokud si lidé slíbí mystickým slibem svoji vzájemnou lásku, bylo samozřejmě Osudem určeno, že si mystický slib lásky dají, i že bude vyslyšen. Mystický slib lásky totiž nemůže zůstat nevyslyšen. Na to je zákon.
     Ve zcela ojedinělých případech je možné, že je tento mystický slib důsledkem lásky duší z jejich minulých životů a ne tak úplně příčinou jejich lásky budoucí.
     Naplnění a vyslyšení pozemského mystického slibu lásky trvá dlouho a může trvat i několik životů obou duší, výjimečně dokonce až do zopakování tohoto vesmíru. Je-li však mystický slib lásky proveden se skutečnou láskou, pak nemůže zůstat nevyslyšen.
     Protože se vše opakuje stále dokola, ten samý mystický slib, kterým si slibují věčnou lásku dva milenci, byl stejným způsobem nekonečněkrát vysloven i vyslyšen a nekonečněkrát vysloven i vyslyšen bude.
     A proto se milujte a zpečeťte vaši lásku mystickým slibem, aby byla věčná. Ona by sice byla věčná i bez vašeho mystického slibu, ale s ním může získat více požehnání do dalších životů vašich duší.
     Avšak může se stát, že je mystický slib proveden v náhlém milostném poblouznění těmi lidmi, jejichž duše se k sobě v podstatě ani nehodí - ba naopak, pro které by bylo daleko vhodnější zpřetrhat vzájemnou sexuální Karmu a vzdálit se od sebe, protože delší milostný vztah jim má přinášet více zlého než dobrého. A proto velký pozor na to, s kým si mystický slib lásky dáváte! Ne vždycky totiž víte, jaká je vaše duševní příbuznost s tím druhým a do jaké míry pro vás bude dobré či zlé si ho k sobě tímto slibem připoutat!