Homepage

    Meditace lásky

     Z lásky jste vzešli a do lásky se vracíte. Snažte se proto rozvíjet vaší schopnost milovat okolní svět. A můžete se o to pokusit třeba právě meditacemi lásky.
     Meditace lásky mají mnoho podob a forem. Můžete začít jednoduchou meditací lásky a postupně ji více a více prohlubovat.
     Jako příklad uvedu muže, který ve svém životě miloval pět žen. Tento muž si najde nějaké klidné místo, kde má dostatek soukromí a kde není nikým rušen. Pak si vzpomene na první z těch pěti žen a na svoji lásku k ní i na to, co spolu prožili. Tyto pocity si podrží v paměti. Pak si vzpomene na druhou z těch žen a na její lásku. Opět si tyto pocity zapamatuje společně se vzpomínkami na lásku k první milované ženě. A nakonec si vzpomene na svoji lásku ke třetí, čtvrté, páté ženě a také na to, co spolu prožili.
     Pak jde v meditaci ještě hlouběji a představí si všech těch pět žen, které miloval, ve stejnou chvíli všechny najednou. Současně přitom živě vidí jejich tváře a vzpomíná na jejich lásku.
     Pokud ten muž opravdu hluboce znovu prožije všech těchto pět svých lásek najednou, uvědomí si, že každá z nich je střípkem jeho vlastní ženské mozaiky lásky. A že konečnou podobu této mozaiky dává pouze všech těch pět žen dohromady.
     Dále si k lásce těch pěti žen přidá ten muž ve své mysli postupně všechny další lásky, které kdy v životě prožil: lásku k rodičům, dětem, sourozencům, přátelům, zvířatům, k Bohu, krajinám, hvězdám, zkrátka a dobře všechny jeho lásky najednou. To je již náročné a jen málokdo to zvládne. Avšak pokud ano a dokáže-li skutečně spojit ve své mysli všechny jeho životní lásky ve stejnou chvíli dohromady v lásku jedinou, dozví se mimo jiné i to, že ve všech těch, které kdy miloval, se nachází kousek jeho samotného a že on sám by nebyl sám sebou, kdyby nebylo jeho lásky k nim všem a kdyby oni nebyli takoví, jací jsou. Také se tímto prožitkem dostane k představě pravé lásky a k duševnímu napojení na její zdroj. Ale může se dostat ještě dál. Tam, kde už není jen láska, ale kde je i všechno ostatní – celý VšeOrganizmus.
     Tuto meditaci lásky může samozřejmě dělat kdokoli - muž, žena, dítě, stařec. Zkrátka a dobře každý, kdo se chce nejen o své lásce dozvědět něco víc.
     Faktem je, že v každém kousku čehokoli živého i mrtvého je světélko lásky, jsou na něj napojeny duchovní světy a z toho důvodu lze při meditaci lásky napojit vlastní mysl na tato světélka lásky, která jsou ve všem kolem nás.
     Nejprve si představte světélko lásky třeba v kusu hlíny na zemi, pak v kusu kamene, pak třeba ve zvířatech a rostlinách, v každé buňce vašeho těla. Rozložte si ve vaší mysli to všechno na buňky a molekuly, a v nich spatřete zářit Světlo Lásky Univerzálního Boha a pokuste se s ním spojit.
     Spojte ve své mysli lásku rostlin, ryb, hmyzu, lidí, bytostí žijících v mikrovesmírech i makrovesmírech - prostě spojte všechny existující lásky najednou v jednu jedinou a pravou lásku.
     Protože je však tato nejhlubší meditace lásky velmi složitá, pro většinu lidí bude vhodnější praktikovat pouze jednodušší meditace lásky. Začátečníkům v této oblasti radím začít s nějakou jednoduchou meditací lásky, například ke stromu v lese.
     Všimněme si, že když rychle procházíme lesem, nevnímáme příliš jednotlivé stromy. Ale když lesem jdeme pomalu a všímáme si jednotlivých stromů, nebo když dokonce na každý strom nahlížíme jako na individuální bytost, již z těch stromů máme jiný a hlubší pocit, než kdybychom kolem nich jen rychle a bez zájmu prošli. A také si detailněji všimneme jednotlivých větví i kůry.
     Vědomé prožití určité konkrétní lásky, v daném případě lásky ke stromu, lze částečně prožívat a korigovat pomocí rozumu. Rozumem se rozhodneme k prožití lásky, avšak když jí začneme prožívat, náš rozum ustupuje do pozadí.
     Člověk, který si chce navodit lásku ke stromu, se u nějakého zastaví a soustředí se na to, že ten strom miluje. Představí si uvnitř sebe i uvnitř toho stromu zářivé světlo lásky. A zároveň si představí, jak se to jeho světlo lásky k tomu stromu přibližuje a jak ho láskyplně objímá. Když je prožitek skutečně hluboký, strom může tuto lásku cítit a také opětovat, a tak dojde k láskyplnému objetí mezi člověkem a stromem.
     Zkuste někdy prožít nějakou meditaci lásky. Budete překvapeni, že opravdu funguje a že se její pomocí můžete skutečně zdokonalit.