Homepage

    Láska k druhým jako projev lásky k sobě

     Přirozený stav je ten, kdy milujeme druhé a druzí milují nás. V podstatě se dá říci, že pokud nás druzí nemilují, nemají právo od nás lásku očekávat, když nám žádnou nedávají. Nezapomínejme, že láska je výměnný obchod - energie za energii.
     Ve vyšších sférách duchovních světů se duše milují navzájem a nedochází k tomu, že by nějaká duše milovala ty druhé, aniž by ony její lásku neopětovaly. To by se totiž rychle vyčerpal její zdroj energie lásky a ona by pak musela do horších sfér duchovního světa, kde je lásky méně, nebo by se musela narodit dříve, než se narodit má.
     Protože duše před inkarnací na tento svět mohou být informovány o svém Osudu, lidé, kterými se stanou, podvědomě vědí, co je v jejich životě čeká. A to je také jedním z hlavních důvodů sympatií či antipatií, respektive lásky nebo nenávisti jednoho člověka k člověku druhému.
     Například dva vzájemně energeticky kompatibilní lidé se mají mít docela dobře a podvědomě vědí, že jeden druhému nemá ublížit. Také vědí, že jejich duše si neublíží dokonce ani v několika dalších životech. Proto k sobě budou mít takoví lidé lepší vztah, nežli k těm lidem, o kterých buď podvědomě vědí, že jim mají ublížit nebo nějak překážet, nebo že duše těchto lidí ve svých hmotných životech působí ve světě právě tím směrem, který určitým způsobem uškodí tomu typu člověka, kterým dotyční dva lidé právě teď jsou nebo kterým se stanou v dalších životech svých duší:

·    Stoupenec nějaké úzkoprsé církve, který má povrchní a jednostranné myšlení, cítí antipatii až nenávist k člověku, který propaguje rozdílnou ideologii, o níž je dáno, že se mezi lidmi rozšíří a ve vzdálenější budoucnosti způsobí úpadek jeho víry.

     Ve skutečnosti lidé - prostřednictvím lásky k jinému člověku - milují do značné míry sami sebe. Tu část sebe, kterou představuje ten druhý člověk, který jim má buď pomoci, nebo s nimi má sdílet společné zájmy či názory a který jim nemá Osudově škodit. Jinými slovy, takového člověka mají rádi právě proto, že je má udělat spokojenými a šťastnými. Láska k druhým je tedy do značné míry projevem lásky k sobě.