Homepage

    Láska a nemoc

     Prožívání nejen emocí lásky, ale emocí jako takových vůbec, má velký vliv na lidské zdraví. Onemocnět lze totiž jak z lásky nadměrné, tak i z lásky nedostatečné intenzity.
     Celý duchovní svět čerpá část energie pro svojí lásku z jejího protikladu, nenávisti. Prožitím nelásky a zdravotních problémů duše načerpá tolik energie, že jí to umožní prožití lásky v dalších vtěleních a v inkarnačních mezidobích, které může trávit v blaženosti v duchovních světech. Z toho důvodu jsou nemoci a utrpení do značné míry vedlejším a smysluplným produktem lásky.
     Zdravotních problémů z nadměrné či nedostatečné lásky existuje celá řada. I často se vyskytující infarkt nebo kolísání krevního tlaku stejně jako poruchy imunity, bývají někdy podmíněny výkyvy v intenzitě prožívání lásky nebo jsou naopak jejich příčinou. Na druhé straně, zdravotní poruchy se často vyskytují v celkově nepříznivém životním údobí, ve kterém není ani láska ani zdraví.
     Ve vztahu lásky a zdraví existují čtyři hlavní skupiny lidí: lidé mající lásku i zdraví, nemocní lidé mající lásku, zdraví lidé bez lásky a nemocní lidé bez lásky. Protože však prožívat šťastnou lásku do značné míry znamená i celkově se dobře cítit, většinou tedy šťastnou lásku najdeme tam, kde je i vcelku dobré zdraví.

     Nedostatečná láska je buď nedostatečnou touhou po výměně energie lásky s příbuznými dušemi nebo touhou dostatečnou, ale zato neukojenou. Duše lidí s nedostatečnou intenzitou lásky buď transformují malé množství energie lásky, avšak někdy po dlouhou dobu, nebo musí prožívat relativní absenci transformace energie lásky. Pokud je někdo citově chladný a energii lásky ani nevydává ani nepřijímá, si zachovává podobnou hodnotu svého duševního zdroje energie lásky, jakou měl před narozením a téměř se nemění. Učí se být bez lásky. Energie takovéto duše bude při hromadných mystických svatbách použita jako okrajový duševní spoj, který má celkovou stabilní energii a chybějící energii lásky nasaje z ostatních duší, které jí mají více.

     Nadměrná láska vede k neklidu, poruchám spánku, poruchám soustředění a k přetížení nervového systému nadměrnými energetickými výboji. Je nezdravá stejně jako láska nedostatečná, ale ke zdravotní poruše dojde opačným způsobem.