Homepage

    Karmická astrologie lásky aneb diagnostika duševní příbuznosti partnerů

     Vztah mezi partnery, má-li být hodnotný, bývá doprovázen jejich vzájemnou duševní příbuzností (také se ale může stát, že je vztah mezi partnery hodnotný jen díky jejich energetické kompatibilitě, a to i když nejsou blízce příbuzní; v takovém případě oba pocházejí z vzájemně kompatibilních částí lidské části Centrální Kosmické Duše). Tato láska mezi příbuznými dušemi bývá ve většině jejich hmotných životů oboustranná, protože se tyto příbuzné duše vzájemně milují.
     Intenzivní láska mezi lidmi, jejichž duše jsou příbuzné, je jednou z nejkrásnějších věcí, které lze ve hmotném životě prožít. K tomu, aby tato láska byla opravdu plodná a pro obě duše přínosná, musí mít společnou sexuální Karmu. Také jejich Osudy se musí prolínat ve více jejich hmotných životech.
     Nyní bych se pokusil seznámit vás s jednou metodou, jejímž prostřednictvím lze diagnostikovat duševní příbuznost partnerů pomocí Karmické astrologie. Tato Karmická astrologie je důležitějším oborem, než tradiční evropská astrologie, kterou se zabývá většina astrologů. Vyčíst z horoskopu Karmu člověka a z partnerského horoskopu společnou Karmickou vazbu lásky mezi partnery, stejně tak jako jejich duševní příbuznost, je těžkým úkolem. Ale zkušený Karmický astrolog to alespoň částečně dokáže.
     Příbuzné duše mají často Mars a Venuši ve stejném znamení a blízko sebe, nebo alespoň v silném pozitivním aspektu. Mars je mužský princip a Venuše je ženský princip. Proto mají tyto dvě planety velký význam pro milenecký vztah zkoumané dvojice i pro diagnostiku duševní příbuznosti partnerů.

     Příklad:

     Žena má Mars v Rybách a její partner má Venuši v Raku. A Venuše ženy leží ve Vodnáři blízko Marsu jejího muže. Slunce mohou být v opozici, dokonce Měsíce obou partnerů mohou mít kvadraturu. I když to jsou negativní aspekty, mohou dokládat duševní příbuznost.

     Dalším opěrným bodem jsou měsíční uzly v horoskopu partnerů, které, mají-li vůči sobě aspekt, hovoří o společné minulosti i budoucnosti jejich duší. Ale i ostatní aspekty vůči měsíčním uzlům vypovídají o společných Osudech duší partnerů. Pokud spolu ale příbuzné duše nemají z důvodu jejich špatné Karmy v současném životě žít, nemusí jejich partnerský horoskop vykazovat dobré aspekty.

     Nejdůležitějšími aspekty při diagnostice duševní příbuznosti partnerů jsou:

     1) Postavení Marsu a Venuše (často konjunkce, trigon nebo sextil).

     2) Postavení Měsíce (citová stránka i duševní příbuznost, například Měsíc ženy ležící poblíž sestupného měsíčního uzlu muže často ukazuje na manželství z jejich minulého života) a Černé luny (slabý bod či negativní Karma).

     3) Také vzájemné postavení Slunce a ascendentu hovoří někdy o duševní příbuznosti. Trigon Sluncí nebo Slunce a ascendentu bývá často u mystických bratranců a sestřenic, opozice často u sesterských duší.

     Další diagnostickou metodou duševní příbuznosti partnerů je zkoumání jejich povahy a fyzického vzhledu. Zda má tvar jejich obličeje a výška jejich těl vůči sobě jistou úměrnou podobnost, zda je jejich povahový typ v souladu s povahovým typem partnera a vykazují-li jejich duše jisté shodné vlastnosti. Velmi důležitá je také podobnost v barvě očí, vlasů i pleti v obličeji.
     Tato diagnostika je velmi těžká a zvládne ji jen skutečný odborník. Těch je ale tak málo, že téměř nejsou. Mnoho lidí nabízí věštecké a diagnostické služby jen za účelem svého zisku a často tito falešní “odborníci” poskytují svým klientům nesprávné informace, vedoucí k mnoha neshodám a omylům v partnerských vztazích.
     Mělo by platit pravidlo, že nežli chybně diagnostikovat, raději nediagnostikovat vůbec. Pro každého je dostupné porovnat si u astrologa postavení svého Slunce, ascendentu, Měsíce, černé luny, měsíčních uzlů, Marsu a Venuše s jejich postavením v horoskopu partnera. Astrologie tak mnohé napoví, ale k přesným závěrům o duševní příbuznosti s partnerem je rovněž vhodné nechat se vést vlastní intuicí.