Homepage

    Intenzita lásky

     Je zcela jasné, že typ duševní příbuznosti mezi lidmi má rozhodující vliv na to, jakým způsobem prožijí svojí pozemskou lásku, protože jednotlivé duše spolu prožívají jen ten typ lásky, který odpovídá typu jejich duševní příbuznosti.

Intenzita lásky

     Pro prožívání lásky je nejdůležitější její intenzita a to mnohem důležitější nežli čas, během kterého je láska prožívána. Také si uvědomme rozdílnou transformaci energie lásky u vztahů, které začínají rychle, jako je láska na první pohled, kdy bleskově vzplane jeden milenec pro druhého, nebo naopak u vztahů, které začínají pozvolna, a u nichž se vzájemná láska rozvíjí pomalu.

     Láska na první pohled, tedy rychlý vzestup intenzity, avšak většinou kratší doba trvání:

Láska na první pohled

     Pozvolna se rozvíjející láska:

Pozvolna se rozvíjející láska

     Z lidského pohledu dělíme partnerskou lásku dle její intenzity a doby trvání na extrémně intenzivní lásku dlouze, středně či krátce trvající; na lásku střední intenzity dlouhého, středního či krátkého trvání; a na lásku nízké intenzity, též dlouhého, středního či krátkého trvání.
     Ze života podstatné části lidské populace můžeme uvést tři nejčastější typy partnerské lásky dle intenzity a doby jejího trvání:

     1. Láska extrémně vysoké intenzity a krátkodobého trvání (nejčastěji u sesterských duší):

Láska extrémní intenzity

     2. Láska střední intenzity a středně dlouhého trvání (nejčastěji u mystických bratranců a sestřenic):

Láska střední intenzity

     3. Láska nízké intenzity a dlouhodobého trvání (u nižších druhů duševní příbuznosti):

Láska nízké intenzity

     Vzhledem k odlišné duševní individualitě každé jednotlivé duše a vzhledem k rozdílnému způsobu prožívání jejích jednotlivých hmotných životů, prožívají také jednotliví lidé v jejich životě lásku a nelásku ve větší či menší míře - každý člověk prožívá svoji lásku jiným způsobem a jinou intenzitou ve srovnání s člověkem jiným. Jednoduše řečeno, každý z nás je jiným střípkem mozaiky veškeré lásky a proto také každý z nás jiným způsobem prožívá svoji lásku, tedy svůj vlastní střípek z této mozaiky lásky, který mu náleží a kterým je.

     Následující obrázky nám ukazují pět základních typů lidí z hlediska prožívání lásky:


     (Význam barev v obrázcích: žlutá = intenzivní štěstí lásky, zelená = vlažnější štěstí lásky, hnědá = menší trápení kvůli lásce, černá = velké trápení kvůli lásce.)

     Typ I. - lidé prožívající intenzivní štěstí lásky

     Na tomto obrázku výrazně převažuje barva intenzivní lásky. Jedná se o lidi, kteří ve svém životě zažili jen velmi málo zklamání z lásky a intenzivně milovali a byli šťastní.

     Typ II. - lidé prožívající intenzivní trápení kvůli lásce

     Na tomto obrázku je jasně vidět, že převažuje barva intenzivního neštěstí. Jedná se o lidi, kteří velmi milovali, ale trápili se kvůli tomu, že je ten, koho milovali, nemiloval. Ve svém životě si užili jen velmi málo šťastné lásky a většinu svého života se trápili kvůli lásce nešťastné.

     Typ III. - lidé, prožívající poloviční štěstí i neštěstí lásky (vyrovnaný typ)

     Tito lidé v sobě zahrnují částečné štěstí i částečné neštěstí lásky stejnou měrou. Pokud milují, tak jen napůl, a pokud se trápí kvůli lásce, také jen napůl. Ve svém životě nezažijí žádnou skutečně intenzivní lásku, ale také žádné skutečně intenzivní trápení kvůli lásce.

     Typ IV. - lidé, vyznačující se extrémním štěstím i neštěstím lásky (extrémní typ)

     Tito lidé ve svých životech prožívají velmi intenzivní šťastnou lásku, ale i velmi intenzivní trápení kvůli lásce. Osud s nimi hraje podivnou hru. Jednu část života jsou s láskou nevýslovně šťastni, ale druhou část života se kvůli ní nevýslovně trápí.

     Typ V. - univerzální typ

     Univerzální typ je součet všech čtyř předcházejících typů, lépe řečeno spojení těchto čtyř typů dohromady v typ pátý. Jedná se o lidi, kteří ve stejné míře prožívají jak málo, tak i velmi intenzivní štěstí lásky, a jak málo, tak i velmi intenzivní trápení kvůli lásce.