Homepage

    Fyzická láska a její účinky na organizmus

     Pohlavní pud vyjadřuje potřebu spojit se s příbuznou duší, vyměnit si s ní energii sexuální lásky a pomocí pohlavního styku se rozmnožit, čímž vzniknou nová těla, která umožní hmotné životy dalších duší.
     Sexuální pud je prý řízen z mezimozku prostřednictvím neuroendokrinního regulačního mechanizmu. Pohlavní žlázy čili gonády jsou u mužů varlata, u žen vaječníky. Mužské i ženské pohlavní hormony patří v lidském těle k jeho důležitým a základním složkám. Hlavní mužské hormony jsou testosteron a androsteron, a hlavní ženské hormony jsou estrogen a progesteron. Pohlavní hormony estrogen, progesteron, testosteron i androsteron se vyskytují jak u mužů, tak u žen. Z toho vyplývá, že muž i žena jsou si do jisté míry podobní. Oba v sobě mají zastoupeny jak ženské hormony (prvek ženskosti), tak mužské hormony (prvek mužskosti). Tato skutečnost poukazuje také na fakt, že muž i žena mají společný původ.
     Muž má více prvku mužskosti, což se projevuje vyšší koncentrací mužských hormonů - testosteronu a androsteronu. Žena má převahu prvku ženskosti, což se projevuje vyšší hladinou ženských hormonů - estrogenu a progesteronu.
     Do mužů je vložena silná touha po pohlavním aktu, při kterém dochází k výronu semene. Při orgasmu dojde k energetickému uvolnění a “oživení” celého organizmu. Občasné prožití orgasmu nejen u mužů, ale i u žen, prospívá činnosti hlavní energetické dráhy organizmu, Přední střední dráhy (Tu-mo). Výron semene při souloži nebo při onanii má příznivý vliv na zdárný vývoj energetické konstituce mužského organizmu v době dospívání. Občasný sexuální akt má v jisté míře příznivý vliv také na činnost srdce a celkový metabolizmus.
     Zdravý a pravidelný sex podporuje činnost srdce, regeneraci organizmu a působí příznivě proti stresu. Prý zvyšuje i hladinu hormonů, které mají kladný vliv na pozitivní náladu a celkový klid člověka.
     Dalším důležitým faktorem, který má vliv na prožití sexuálního aktu, je činnost nadledvin a hypofýzy (podvěsek mozkový), hlavní řídící žlázy lidského organizmu. Nadledviny vylučují adrenalin, kortikoidy a glukokortikoidy (stresové hormony), zejména však adrenokortikotropní hormon (ACTH), který vytváří vazbu mezi činností nadledvin a podvěsku mozkového. Činnost těchto žláz má vliv na stres, na činnost pohlavních žláz, na intenzitu emocí, i na celkovou funkci organizmu.
     Každý člověk má jinou potřebu lásky. Záleží především na vedení Osudovými silami, na hladině hormonů, na činnosti nadledvin, pohlavních žláz, hypofýzy, mozku a vegetativního nervstva.
     Absence sexu a fyzické lásky vede u obou pohlaví ke zdravotním poruchám. Úplné potlačování pohlavního pudu může vyústit v různé zdravotní problémy, vede k přetlaku a stresu, který se může ventilovat formou agresivity a fyzických či tzv. psychických poruch. Mnoho žen i dívek, které se lásce brání, mají potíže se ženskými orgány a většinou i bolestivější menstruace, než ostatní ženy.
     Duše zpravidla dostává odpovídající tělo, které má takovou energii, takové endokrinní žlázy a takové koncentrace hormonů, které odpovídají její sexuální Karmě.
     Nyní bych se rád pozastavil nad nadledvinami. Tato žláza souvisí s reakcí organizmu na stres a ohrožení, tedy s emocemi. Vzrušení při pohlavním aktu působí minoritně podobným způsobem, jako stres. Také podráždí nadledviny, zvyšuje se krevní tlak, vegetativním nervstvem proudí vyšší proud. Sexuální selhání z důvodu trémy až strachu z pohlavního styku mají na svědomí často právě nadledviny. Jejich činnost je prý dle akupunktury závislá na čakře Múládhára (ovládá pohlavní žlázy a orgány malé pánve), na čakře Sahasrára (ovládá podvěsek mozkový) a na čakře Svádhišthána (ovládá nadledviny). Pro prožití pohlavního aktu je důležitá ovšem i energetická konstituce organizmu, protože duší dodávaná životní energie proudí do čaker z Přední střední a Zadní střední dráhy.
     Naše fyzická těla mají kód, který je nutí toužit po sexuálním aktu a hledat si partnera. Naše těla také k tomu, aby dobře fungovala, pohlavní styk či v akutním případě alespoň onanii pravidelně potřebují. Pokud v sobě tuto potřebu uměle potlačíme, projeví se nedostatek sexu nějakou zdravotní poruchou.
     Avšak existují lidé, kteří dobrovolně absolvují sexuální půst, aby sexuální energii transformovali na energii jinou, například telepatickou, jasnovidnou, výjimečně i psychokinetickou. Taková umění jsou ale velmi vzácná.