Homepage

    Závěr

     Mým přáním je, aby Duch Bojových Umění dále žil a aby ho nezlikvidovala tato stále se rozvíjející civilizace. Věřím, že bojová umění budou dále správně praktikována těmi, kdo je chtějí zachovat v jejich původní podobě. Udržujte tyto staré klenoty stále se třpytící a leštěte je svojí pílí, houževnatostí i láskou k nim. A hledejte v nich tak dlouho, až dokud v nich nenajdete Světlo Ducha Lásky.