Homepage

    Yin a Yang v tréninku bojových umění

     Nejen lidský život, ale veškeré dění v celém prostoru jsoucna, se skládá z činnosti prvků Yin a Yang. V souladu s jejich principy by mělo být každé lidské konání, tedy i bojový trénink.
     Cílem cvičence je v sobě harmonicky rozvíjet tyto prvky a v souladu s jejich principy vést nejen svůj soukromý život, ale také praktikování svého bojového umění.
     Jak je všeobecně známo, prvek Yin je prvkem ženskosti a pasivity, zatímco prvek Yang je prvkem mužskosti a aktivity. Obrana je charakteru Yin a útok je charakteru Yang.
     Kdo je svojí přirozeností Yin, tedy většina žen nebo muži takříkajíc slabších povah, neměl by cvičit bojový styl, který je vysloveně Yang. A naopak, kdo je svojí přirozeností Yang, tedy většina mužů nebo příliš zmužštělé a tvrdé ženy, neměl by cvičit bojový styl, který je vysloveně Yin.
     I když z hlediska tai-čchi se léčí nedostatek prvku Yin právě cvičením stylů Yin a nedostatek prvku Yang právě cvičením stylů Yang, platí to převážně jen pro cvičení tai-čchi, a pro harmonizaci a léčbu oběhu lidské čchi v těle. Z hlediska praktikování bojového umění je tomu však trochu jinak.
     Když bude muž s převahou prvku Yin cvičit například kickbox, může mu to uškodit. Kickbox je bojový styl s nadbytkem prvku Yang, tedy tvořený především jen útočnými a tvrdými akcemi. Proto lidé typu Yin se díky cvičení kickboxu mohou dostat do vnitřní disharmonie, neboť jejich “citlivá” duše, pobývající v těle typu Yin, nemá bojovat stylem Yang. Je to jako by žena musela žít životem muže. A proto může takový člověk z této disharmonie, vzniklé cvičením pro něj nevhodného bojového sportu, časem onemocnět.
     Když však bude cvičit kickbox pro změnu muž s převahou prvku Yang, pak u něj nemůže dojít k disharmonii, jako kdyby měl převahu prvku Yin. Jeho duše pobývá v těle s konstitucí Yang, protože to odpovídá jejímu charakteru a tedy bojový styl typu Yang, v daném případě kickbox, je pro takového člověka vhodný.
     Každý bojový styl je orientován buď více Yin, či více Yang, s výjimkou “harmonických” bojových stylů. A nejen jednotlivé styly, ale dokonce i jednotlivé techniky, mají své Yin či Yang zaměření. Adept by měl tedy preferovat nejen ten styl, který odpovídá jeho Yin/Yang konstituci, ale více používat ty techniky, jež jsou s jeho konstitucí v co možná největším souladu. Jinými slovy používat pro něj nejkompatibilnější taktiku boje, kterou zahrnuje jeho bojový styl.
     Jak se říká, vše souvisí se vším. Když někdo cvičí bojový styl Yang a zároveň vykonává profesi typu Yin (kupříkladu péče o nemocné, kompozice měkké hudby, příprava speciálních jídel, jemné malby), harmonizuje tím svojí duši, neboť svým cvičením prožívá Yang a svojí profesí prožívá Yin.
     Harmonické bojové styly (obsahující aktivní útočné akce v kombinaci s pasivními obrannými postoji a blokováním, údery různými plochami, chvaty i hmaty, bojové sestavy, nejen tvrdý, ale i měkký nácvik technik) mohou být vhodné pro naprostou většinu lidí. V nich se střídá prožívání Yin (zejména kryty a vyčkávání, až soupeř první zaútočí, hluboká filozofie, meditace pomocí bojových technik) s prožíváním Yang (zejména tvrdé údery a kopy). Z toho důvodu se cvičením takového stylu dostane do disharmonie jen málokdo.
     Obecně vzato je u muže žádoucí převaha prvku Yang a u ženy převaha prvku Yin. Má-li muž svojí konstitucí převahu Yin, měl by sice rozvíjet Yang, ale jen do určité míry. A to tak, aby se u něj jeho nedostatečný Yang bojovým cvičením trochu zvýraznil, ale jen do té míry, aby nebyl v přímém rozporu s jeho konstitucí Yin. A stejně tak obráceně, má-li žena svojí konstitucí převahu prvku Yang, měla by se snažit zvýraznit svojí ženskost, tedy svůj prvek Yin, ale jen do té míry, aby to nebylo v přímém rozporu s její konstitucí Yang.
     Je vhodné poznat svojí konstituční převahu jednoho z těchto dvou univerzálních prvků, a v souladu s ní si zvolit vhodné bojové umění i přiměřený způsob tréninku.