Homepage

    Vnitřní prožití bojové sestavy

     Nácvik bojové sestavy má svojí fyzickou i duchovní stránku. Proto pokud se nácvik provádí jen po stránce fyzické, sestava ztrácí svůj pravý smysl.
     V bojových sestavách jsou po dlouhé generace uchovávány správné techniky a postoje příslušného bojového stylu. Sestava je odkazem těch, kdo příslušné bojové umění v potu krve i odříkání vytvořili. Je také ukázkou ideálního souboje daného bojového stylu a představuje jakousi miniaturní ideální válku s daným počátkem, průběhem i koncem.
     Každý pohyb v sobě ukrývá osobnost starých Mistrů a jejich celoživotní dílo, kus přírody, jsou-li tyto pohyby převzaty z říše zvířat, a mnohaletou tradici země, kde příslušné bojové umění vzniklo.
     Kdo nacvičuje bojovou sestavu, musí se do ní hluboce ponořit. Musí si živě představovat imaginárního soupeře, před kterým se kryje, a na kterého zároveň i útočí. Při úderu musí vidět, jak jeho ruka zasahuje tělo imaginárního protivníka a při provádění krytu musí krýt jeho imaginární úder.
     Oči cvičence jsou tedy zaostřeny jen na vzdálenost tohoto imaginárního soupeře. Cvičenec se nesmí soustředit na své okolí, například dívat se na jiné lidi a odvádět tak svojí pozornost od prováděné techniky.

     Příklady provedení bojové techniky:

          

     Mnoho lidí nacvičujících bojové sestavy se soustředí jen na jejich zevní, fyzickou stránku. Ale každý kryt v bojové sestavě blokuje úder imaginárního soupeře, a každý úder tohoto imaginárního protivníka zasahuje. Proto musí být techniky doprovázeny jasnou představou imaginárního soupeře, a musí být prováděny opravdově a razantně.
     Avšak na druhé straně příliš reálná představa vašeho imaginárního protivníka může mít škodlivý vliv na váš mozek, budete-li s touto představou cvičit každý den a nebudete-li mít pravidelně skutečné živé soupeře.
     Staré Čínské přísloví říká: „Oživ namalovaného draka tím, že vložíš zřítelnice do jeho očí.“ Stejně tak při cvičení bojové sestavy musí být duch cvičence oživen jejím duchem a musí se do ní plně vžít. A také by se měl snažit provádět jí ideálním způsobem, který reprezentuje všechny, kdo jí stvořili a cvičili před ním.
     Bojové sestavy je také občas vhodné nacvičovat s větším počtem soupeřů, kteří se postaví kolem toho, kdo sestavu provádí, a útočí na něj tak, aby proti nim použil jen techniky jeho bojové sestavy. Tím se zajistí, že budou techniky v bojové sestavě prováděny dostatečně razantně.
     Duchovní podstata bojové sestavy je asi takováto: V případě bojové sestavy stylu tygra zasahuje imaginárního protivníka bojující tygr, v případě stylu opice zasahuje imaginárního protivníka skutečná bojující opice a podobně.
     Správně prováděný nácvik bojové sestavy spojuje cvičence s duchem příslušného bojového umění a razí mu cestu k jeho kořenu. Cvičenec nalézá toto jádro a přebírá do své osobnosti osobnost bojového umění i s celou jeho historií. A bojová sestava ho doprovází na jeho cestě za nalezením a prožitím jejího odkazu ze starých dob.