Homepage

    Úvod

     Bojová umění byla kdysi dávno velmi důležitou součástí hmotné existence mé duše, neboť se jim věnovala v několika svých minulých životech.

     Na světě existuje bezpočet bojových škol i umění, a každé z nich má svojí vlastní filozofii, částečně podobnou a částečně odlišnou od těch ostatních.
     Cílem této knihy je poukázat na skryté a mystické pozadí bojových umění i na některá tajemství, která se za těmito uměními skrývají. A rád bych vás též seznámil s mým názorem na to, jakým mají být tato umění správně praktikována.
     Za vznik této knihy bych chtěl poděkovat bytostem, které mě jí pomohly napsat, a též několika lidem, kteří k jejímu vzniku také přispěli. S tvorbou fotografií mě pomohli zejména Si-Fu Luděk Šulda a Mnich Šali. Uvědomuji si však, že kniha potřebuje být ilustrována více lepšími fotografiemi, které však nebylo v mých možnostech pořídit.     Právní prohlášení: Informace uvedené v této vzdělávací knize nemusí být kompletně pravdivé. Jsou pouze osobním a subjektivním úhlem pohledu autora, který se může mýlit. Z toho důvodu se autor zříká jakékoli právní odpovědnosti za přesnost, pravdivost, kompletnost, bezpečnost či užitečnost jakékoli v této knize uvedené informace.