Homepage

    Umění války

     Během let se umění války značně změnilo. Přirozené lidské schopnosti a síly musí čelit stále modernějším a účinnějším zbraním.

     Dříve se tasil meč, dnes se tasí pistole:

     Když na silného a vycvičeného muže padne bomba, kterou odpálil stiskem tlačítka muž slabý, jež by při fyzickém střetu s tím silným mužem rychle prohrál, děje se z hlediska přírodních zákonů nespravedlivá věc. Bomba roztrhá silného muže na kusy, a slaboch, který jí odpálil, je nespravedlivým vítězem v této předem vyhrané “válce”. Vyhrává dle umělého a nespravedlivého zákona moderní lidské společnosti.

     Umělé zbraně, proti kterým nemá ten, kdo bojuje jen holýma rukama a nohama, žádnou šanci:

          

     Berte na vědomí, že pokud by se technika stále rozvíjela a vojáci i obyčejní lidé by se přestali cvičit v boji muže proti muži, kterýžto by časem vymizel ze života lidí, vedlo by to k likvidaci mužskosti jako takové, respektive k rozhodujícímu poškození genetické výbavy mužů.
     Kdyby lidstvo žilo v míru, kdyby mělo jakkoli vyspělou válečnou technologii, díky které by bylo v bezpečí před jakýmkoli eventuálním nepřítelem, přesto by měli muži v určité míře cvičit bojová umění a silové sporty, a ženy by měly pěstovat lehký a jemný tělocvik. Pamatujme na to, že muž musí zůstat mužem a žena musí zůstat ženou. A bojová umění jako jeden z hlavních faktorů pomohou žádoucí odlišnost mužů a žen i charakter a podstatu jejich pohlaví udržet.
     Díky penězům a moderní technice se může prosadit a rozmnožit slabý jedinec, neschopný fyzického boje či obrany. Dle původních přírodních zákonů měl právo na družku a děti jen zdatný muž, nikoli slaboch, a zdatný muž se množil a předával svojí zdatnost dalším generacím. Naopak množí-li se slaboch, je to jeho slabost co předává svým potomkům. A navzdory tomu, že právě díky těm slabým mohou vynikat ti silní, pravdou zůstává, že kdyby všude byli jen slabí, nadmíru slušní a jemní muži bez trochy agresivity, vedlo by to k zániku mužskosti jako takové.
     Fyzický boj je krutý. Ale pamatujme, že kromě ničení také oklikou pomáhá budovat i udržovat prastaré hodnoty a pravou mužnost mužů.