Homepage

    Tajemství úderu

     Mozek vyhodnocuje situaci a vyšle prostřednictvím nervů signál do svalů ruky. Její prsty se zavírají v pěst, svaly paži vymrští vpřed a pěst zasáhne cíl. Tak nějak vypadá úder.

     Přišel jsem vám podat svědectví o pěsti, která zachovává lásku a čistí Karmu, o pěsti, která buduje skutečné hodnoty a ze které září Světlo Ducha Svatého.
     Když jsem ve svém předminulém životě žil ve Východní Asii, nějaký čas jsem strávil cvičením v jednom z horských klášterů, kterých tam bylo ve středověku mnoho. Nácviky úderů při bojových uměních, které se tam praktikovaly, byly nedílnou součástí života většiny z nás mužů. Tato umění cvičilo za našich časů též mnoho žen. Umět udeřit bylo nedílnou součástí života, podobně jako je přirozené dýchat a jako koluje krev v žilách člověka.
     K tamější přírodě, k našim šikmým očím a slaměným kloboukům, k horám naší rodné země, k jejím řekám a horským potokům i k její tradici patřil úder naprosto neodmyslitelně. Ženy obdivovaly muže pro jejich fyzickou zdatnost při cvičení, též ale pro jejich náboženské znalosti, které k těmto bojovým uměním neodmyslitelně patřily.
     Jak je známo nám mystikům, duše každého člověka žije ve většině svých životů do jisté míry podobně zejména tím, že v nich projevuje její základní povahové vlastnosti. A mnoho lidí je podvědomě přitahováno asijskými bojovými uměními a jejich tradicí, protože jejich duše ve svých minulých životech v Asii žily a techniky bojových umění tam cvičily.
     Pro takové lidi je nácvik technik úderů vzpomínkou na staré časy, na minulé životy jejich duší, na starou a neporušenou přírodu, na dobrodružství a lásky jejich minulých životů. Je také vzdáním pocty staré tradici i vzpomínkou na dávnou rodnou vlast. V pohybu zaťaté pěsti i otevřené dlaně, která se vymrští vpřed zasáhnout cíl, je vzpomínka na dávné staré Mistry i na moudrost klášterů ukrytých v horách.
     Úder, sloužící k obraně a vedený přímo duší, je svým způsobem i meditací. Vyjadřuje souznění duše s celým vesmírem i její nesmrtelnost, jsouce přinejmenším manifestací její energie a síly. Je vyjádřením skrytých tužeb a přání lidské duše a oživuje její dávno zapomenutou energii z minulých životů. Je také modlitbou k Bohu, projevem toho, co je v člověku dobrého i zlého.
     Stvořitel stvořil přírodu a všechna zvířata v ní žijící. Proto údery, které kopírují pohyby zvířat, jsou vlastně projevem jejich Stvořitele.

     

     Úder, který je veden z nespravedlivé pomstychtivosti, který chce zlomit slabšího člověka za účelem sebeprosazení, je projevem Ďábelské moci a zhoršuje Karmu duše. Týž úder, zevně stejně vypadající, sloužící jen k obraně a není-li veden s nenávistí, obzvláště když doprovázen je ještě studiem duchovní moudrosti a veden je s láskou k Bohu, nabývá nesmírných hodnot a slouží k pozitivnímu vývoji duše.
     Važte si proto, prosím, vaší schopnosti udeřit. Je to posvátný dar. Nezneužívejte ho. Používejte tohoto daru k osobnímu růstu a sebezdokonalení. Pak budete dělat čest těm, kdo váš úder stvořili a vymysleli.