Homepage

    Tajemství síly a slabosti

     Většina mužů touží být zdraví a silní. Někteří chtějí být za každou cenu silnější než ti ostatní a z toho důvodu cvičí buď kulturistiku, aby měli velké svaly a sílu, nebo bojové sporty, aby se stali bojeschopnými, tedy silnými.

     U některých jedinců dosáhla touha po síle a fyzické nadřazenosti nad jinými lidmi dokonce i takových rozměrů, že tito lidé jsou schopni udělat takřka cokoliv, jen aby sami sobě i druhým dokázali, že jsou silní. Svojí sílu si dokazují například fyzickým napadením jiného člověka, kterého zmlátí, což jim přináší pocit seberealizace a spokojenosti.
     Avšak málokdo z těchto lidí si uvědomuje, že touto svojí agresivitou a silou si do jisté míry chystá svojí budoucí slabost.
     Pokud duše žije několik životů nadměrnou touhou po fyzické síle a vědomě v sobě rozvíjí agresivitu, pak si navykne na takový způsob života, a postupně v sobě vypěstuje silný sklon řešit všechny problémy a konflikty fyzickou agresí.
     Zákon Karmy nechá duši několik životů prožít tímto násilnickým způsobem, ale když v sobě duše stále více a více agresivitu rozvíjí a počet lidí, kterým ublížila, stále vzrůstá, pak se tato negativní nashromážděná Karma většinou musí vybít (vyrovnat) nejméně jedním nebo dvěma životy, ve kterých bude takováto duše nucena trpět.
     V těchto “vyrovnávacích životech” se tato duše opět narodí se svými násilnickými sklony, ale již bude mít smůlu. Více lidí tomuto člověku během jeho života ublíží a on se jim nebude moci pomstít. Bude nemocný nebo jinak handicapovaný a bude mu ublíženo třeba právě těmi lidmi, jejichž duším jeho duše ublížila ve svých minulých životech.
     Na tomto příkladu je jasně vidět, jak může vést síla ke slabosti. Stejně tak obráceně ale může vést i slabost k síle.
     Kdo je více životů slabý, nerozvíjí v sobě nepřiměřenou agresivitu a spíše lidé ubližují jemu, nežli on jim, jeho duše tímto způsobem života odčiní (vyrovná) negativní Karmu a v následujících životech může mít více zdraví a síly.
     I když je pravda, že duše v každém svém životě žije do jisté míry podobně, jako ve svých ostatních životech, přesto Zákon Karmy často zasahuje a vyrovnává jak přemíru slabosti, tak přemíru síly.
     Je zajímavé, že i když někdo nadměrně rozvíjí svojí sílu, aniž by jí používal proti jiným lidem, přesto mu to škodí. Jeho duše si navykne obývat silné tělo s nadměrně vyvinutými svaly a časem se v ní upevní potřeba takového těla. Ocitne-li se pak v dalším životě ve slabším těle, může jí to nadměrně vadit.
     Pěstovat agresivní sílu lze jen v rozumné míře a činnost člověka má být zaměřena především na uchování zdraví a síly jen do té míry, aby se mohl bránit a mohl pracovat, a tato zdravá míra se nemá překračovat. Kdo chce být za každou cenu silnější než ostatní lidé, ubližuje tak nejen jim, ale i sám sobě.