Homepage

    Tajemství prázdnoty

     Ve východních náboženských filozofiích, zejména v taoizmu, se často vyskytuje pojem “prázdnota”. Tento pojem v sobě ukrývá velké tajemství a proto mu věnujme trochu pozornosti.
     Prázdnota je zdánlivě prázdná. Zdá se, že v ní nic není. Málokomu je však známo, že v prázdnotě je vše. Prázdnota sice je opakem plnosti, ale protože má v sobě každý protiklad prvek svého protikladu, je v prázdnotě i plnost, a v plnosti i prázdnota.
     Metodou prázdnoty bojovalo mnoho velkých bojovníků. Cvičili tak dlouho, až byly všechny jejich reakce natolik automatické, že na ně nemuseli ani myslet. Jejich fyzické akci tedy nepředcházela žádná myšlenka. Vítězili bez myšlenky na vítězství, bez strachu z prohry i bez nenávisti ke svému soupeři. Tak “ničím” přemohli vše.
     Někteří lidé, kteří se věnují meditacím, metodou “prázdnoty” čistí svojí mysl a to jim umožňuje klidně, bez předsudků a rušivých myšlenek, pohroužit se v meditaci ještě hlouběji.
     Tak jako vakuum okamžitě nasaje vzduch, není-li uzavřeno ve vzduchotěsné komoře, podobně také prázdnota může pohltit vše právě proto, že sama nic neobsahuje. Naopak plnost, opak prázdnoty, může po proběhnutí všech dějů v ní se odehrávajících zmizet a proměnit se v prázdnotu.
     Stejně jako civilizace na planetě po dosažení vrcholu svého vývoje skončí katastrofou, při které dojde ke zničení planety třeba výbuchem nějaké bomby a z této planety i z této civilizace nezbude nic, podobně se může z prachu a vesmírných plynů v kosmu utvořit nová planeta, na níž vznikne nová civilizace a nový život.
     Plnost předchází prázdnotu a prázdnota je předzvěstí plnosti. Tam, kde není nic, bude jednou všechno, a tam, kde je všechno, jednou nebude nic.
     Prázdnota byla, je a bude nedílnou součástí plnosti, aby jednou mohla v nic proměnit vše, co existuje. A aby pak z ničeho mohlo opět všechno vzniknout.