Homepage

    Tajemství mystické střely

     Mystická střela, podobně jako mystický úder, patří k vrcholným projevům lukostřelby a bojových umění vůbec. Tam, kde místo šípu letí k cíli kus duše lukostřelce a tam, kde místo pěsti zasáhne cíl zhmotnělá myšlenka, leží vrchol dovednosti starých asijských mistrů.
     Pravdivé legendy, hovořící o šípu bez šípu, o letícím “nic”, které zasáhne cíl, patří mezi svědectví o teoretické možnosti člověka překonat sebe sama, dosáhnout nedosažitelného a stanout na relativním vrcholu svého duševního vývoje v oblasti bojových umění.
     Příběhy o zázračných lukostřelcích, kteří odložili hmotný luk a hmotné šípy, uchopili imaginární luk a do něj místo šípu vložili zhmotnělou myšlenku, namířili na nebe a tímto mystickým šípem skolili letícího orla, jsou pravdivé.
     Dřívější doby poskytovaly více možností této úrovně dosáhnout, než doba dnešní. Rušivé civilizační vlivy, kterými jsou vibrace satelitů, radarů, únik radioaktivního záření, úbytek ozónu a snížení síly pulzního magnetického pole Země, škodlivě působí na buňky cvičencova těla, a brání mu v dosažení hlubší spolupráce mezi schopnostmi duše a těla. A také ztěžují spolu s přelidněním planety možnost bez vyrušení po dlouhá desetiletí trénovat a dosáhnout dokonalého uvolnění duše, která posléze plně ovládne tělo, a dosáhne souladu mezi svými duševními a fyzickými schopnostmi. Proto je v této době jen těžko možné probudit v sobě tyto schopnosti a zároveň si přitom uchovat dobré zdraví.
     Lukostřelec, který chtěl střílet bez luku a bez šípů, a bojovník, který chtěl udeřit soupeře, aniž se ho dotkl, museli podstoupit cestu plnou odříkání a meditací. Museli se naučit využívat sexuální energie, kterou shromažďovali v období sexuálního půstu, museli umět soustředit své myšlenky a přání do jediného bodu, na zasažení cíle a dosažení hmotného projevu své duševní touhy.
     Úder, podobný mystickému, tedy obdařený vysokou energií schopnou přenosu na jiného člověka s cílem ovlivnit různé pochody v jeho těle včetně myšlenkových, může při zásahu určitého speciálního bodu lidského těla výrazným způsobem ovlivnit jeho činnost. Mezi tyto speciální údery patřily i tzv. “údery smrti”, které způsobily energetickou blokádu v určité části lidského organizmu a za několik dnů po zasažení takovým úderem dotyčný člověk zemřel na selhání některého orgánu svého těla. Jiné speciální údery dokázaly (zlepšit či) zhoršit psychický stav udeřené osoby. Tato nižší forma mystického úderu zasahující tělo člověka s fyzickým kontaktem místo vzdáleného cíle, byla používána celou řadou tajných bojových sekt.
     Pokud jde o nejvyšší formu této mystické dovednosti, jsem přesvědčen, že nejlepších výsledků mohou dosáhnout služebníci Ďábla, provozující vysokou černou magii v kombinaci s bojovým uměním. Je tomu jako i v ostatních oblastech lidské činnosti, kde ti kdo slouží démonickému paralelnímu světu mnohdy vynikají více, než normální poctivě se snažící lidé.
     V dnešní době je téměř nemožné dosáhnout vysoké úrovně přirozeným způsobem, jen na několika místech této planety, kde je ještě relativní klid a neporušená příroda, žije pár zasvěcenců, kteří dokáží zasáhnout cíl mystickým úderem a mystickou střelou, a kteří tyto schopnosti zároveň získali poctivým tréninkem. Ale i oni ubývají spolu s degenerující přírodou a degenerujícím lidstvem. A ubývat budou dále, dokud se lidé nenaučí žít v harmonii s přírodou a nenavrátí se k duchovně-přirozenému způsobu existence, k tomu způsobu života, jakým žili ve starších dobách.