Homepage

    Tajemství boje

     V duchovních světech se duše nás všech milují a ve hmotných světech spolu často bojují. Boj pomáhá prožít energetický opak lásky, soucitu a pomoci, což je pro naše duše z určitých důvodů a v určité míře nutné. Také pomáhá udržet jistou míru agresivity, obranyschopnosti a zvířecích kvalit hmotných bytostí.
     Jestliže je lidský život transformací energie, pak boj mezi lidmi je to samé. Při pohledu do historie lidstva bychom si ale měli uvědomit, že úloha boje, a tedy i bojových umění, byla přece jen více negativní než pozitivní. A naším cílem je tuto skutečnost změnit.
     Konflikty mezi lidmi a národy se vždy řešily cestou fyzického násilí, zejména bojem muže proti muži. Proto všechny lidské kultury vyvinuly své vlastní styly boje. Tak vznikl box, capoeira, judo, jiujitsu, kickbox, kuk sool wun, kung-fu, ninjutsu, pentjak silat, taekwondo, thajský box, wrestling a další bojová umění.
     Pozitivní skutečností je, že tato umění při svém vzniku neměla jen svojí fyzickou stránku, ale zejména v případě kung-fu i stránku duchovní. Staří mistři kung-fu provozovali své umění nejen pro účel obrany před útoky nepřátel, ale především pro svůj duchovní růst a udržení svého zdraví v hlubším slova smyslu.
     Například bojové styly zvířat, jako byl styl medvěda, opice, tygra, hada, orla, jeřába a další vyžadoval pochopení duše zvířete a vcítění se do něj (podobně je tomu i s bojovými styly hmyzu, například styl kudlanky nábožné). Tak člověk cvičící zvířecí styl boje poznal přírodu a zvýšil svojí citovou schopnost a senzibilitu. Styly tai-čchi pak sloužily především k samoléčení a k duševnímu rozvoji vyjadřováním pocitů a potřeb duše pomocí pohybů. Pohybová cvičení tak vlastně byla hlubokou meditací, která vedla cvičence k rozvíjení jeho duševních schopností v kladném slova smyslu.
     Na tyto aspekty bojových umění nikdy nezapomínejte. Je smutnou skutečností, že někteří lidé si zvykli cvičit jen proto, aby byli fyzicky silnější než ostatní a mohli si svojí sílu dokázat například tím, že někoho zmlátí. To však již původnímu duchu zejména asijských bojových umění v plné míře neodpovídá.
     Z filozofického hlediska je fyzický boj vyřizováním Karmických účtů mezi lidmi a rozvíjením negativních vlastností duše, která za své násilné činy bude pykat ve svých dalších životech. Každý úder, který je zbytečně zasazen jinému člověku, se může vrátit tomu, kdo jej dal, v jeho dalších životech, i když ne vždy tomu tak musí být. Avšak může se mu stát, že bude sám snášet rány, které uštědřil druhým lidem.
     Při fyzickém boji nezáleží jen na tom, kdo z bojujících má lepší výcvik. Rozhodující je psychická kondice, avšak největší váhu má Osud. Kdo má zakusit porážku, jeho boj bude vyššími silami řízen tak, aby prohrál. A kdo má vyhrát, ten vyhraje, i kdyby na tom byl fyzicky hůře, než jeho soupeř.
     Jedna věc je trénink v tělocvičně a něco úplně jiného jsou chvíle skutečného ohrožení a nebezpečí, když jde opravdu o život. Pak může zklamat ten, kdo má výcvik, a může zvítězit ten, kdo trénovaný není. Fyzický výcvik nezaručuje vítězství, pouze zvyšuje jeho pravděpodobnost. Vždyť jsou známy případy, kdy i trénovaný bojovník prohraje souboj s obyčejným netrénovaným člověkem.
     Proto přistupujte k bojovým sportům tak, abyste trénovali pro zvýšení obranyschopnosti, pro zlepšení své kondice a zdravotního stavu, a především proto, abyste udrželi v harmonii své tělo se svojí duší. Berte bojová umění jako prostředek k sebezdokonalování a duševnímu růstu, nikoli jako prostředek k nadvládě nad ostatními lidmi. Jen pak splní bojová umění svůj pravý účel, ke kterému byla starými Mistry vytvořena.