Homepage

    Tajemství bájných hrdinů starověku

     Staré legendy a mýty hovoří o dávných bohatýrech, kteří konali podivuhodné hrdinné činy a vládli nadlidskou silou. A pro mnohé lidi může být až neuvěřitelné, že jsou alespoň některé tyto staré legendy a mýty pravdivé.
     Báje a pověsti starověku hovoří o několika mužích, kteří dokázali holýma rukama zabít lva, zvedat obrovské balvany, trhat silné řetězy a přemoci všechny ostatní lidi.
     Mezi tyto staré hrdiny a siláky patřil tolik známý Herkules, a také Samson. O obou těchto silácích se traduje, že nepřišli na svět normálním způsobem. Jejich matky byly údajně oplodněny bohy a těmto jejich synům se také říkalo synové boží. A právě ze strany svých božských otců zdědili tito slavní mužové starověku nadpřirozenou sílu a výjimečné schopnosti.
     V Bibli Svaté, první knize Mojžíšově a šesté kapitole, se píše: “Že vidouce synové Boží dcery lidské, any krásné jsou, brali sobě ženy ze všech, kteréž obdivovali. Obrové pak byli na zemi v těch dnech, ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodili jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí.” Tento citát hovoří o křížení synů božích, tedy příslušníků starobylých, Stvořitelem utvořených civilizací, s lidmi.
     Některé mimozemské rasy dosahovaly většího vzrůstu než my lidé, protože pocházely z větších planet, než je naše Země, a na kterých byla mnohem větší gravitační síla. Proto také měli příslušníci těchto mimozemských ras mnohem větší fyzickou sílu oproti nám lidem. A když se s námi lidmi zkřížili, dali tak vzniknout jedincům, kteří měli nadlidskou sílu.
     Na planetách, kde je dvacetkrát větší gravitační síla, je dvacetkrát těžší se pohybovat a také veškerá hmota tam váží dvacetkrát více. Když se příslušník civilizace žijící na takovéto planetě zkřížil s člověkem, dítě z takových rodičů vzešlé mělo sílu sice menší než jeho mimozemský otec, avšak stále ještě několika násobně větší, než obyčejný člověk. Tedy v daném případě asi desetinásobnou. A pokud měly převahu geny otce, pak ještě větší. To znamená, že takový jedinec by zvedl v tlaku v leže tunu, a jelikož měl celkově odolnější a silnější tělo, mohl v boji beze zbraně přemoci i medvěda nebo lva holýma rukama. Dokázal jej chytit do rukou, pevně sevřít a uškrtit, nebo mu zlámat vaz.
     Mýty a legendy hovoří o tom, jak Herkules zabíjel obludy a bestie, které ubližovaly lidem. Mimozemšťané tehdy prováděli genetické experimenty se zvířaty i s lidmi. Například stvořili několikahlavou šelmu, které implantovali umělou inteligenci, nebo zkřížili člověka s koněm, z čehož vznikl známý kentaur.
     Cílem některých genetických experimentů prý bylo vytvořit inteligentní a fyzicky téměř nepřemožitelné tvory, tedy živou armádu neporazitelných vojáků. Řada těchto experimentů se však nepovedla, po Zemi se množily zrůdy a situace se mimozemšťanům, jak se ne vždy správně říká, “vymkla z rukou”. Nakonec byla tato nepovedená civilizace ukončena potopou světa. Po ní již dostali mimozemšťané od vesmírného velení zákaz tímto způsobem zasahovat do evoluce na Zemi. Avšak k některým křížením člověka s mimozemšťany docházelo výjimečně i po potopě, i když zdaleka ne už v takové míře, jako před ní.
     U bájných hrdinů starověku je popisováno, jak jejich matky navštívila bytost, kterou považovaly za anděla či posla Božího, přičemž za nějaký čas po návštěvě té bytosti zjistily, že jsou těhotné. A když se jim narodilo dítě, mělo ve srovnání s jinými dětmi mimořádné schopnosti. Vynikalo silou i vzrůstem.
     Matky Herkulese i Samsona otěhotněly dle dochovaných zpráv bez pohlavního styku s mužem, protože mimozemšťané je uvedli v umělé těhotenství. Možná však tehdy v některých případech docházelo i k početí přirozenému.
     Matka Samsona byla neplodná, avšak jednoho dne jí navštívil “posel Boží” a řekl jí (Bible Svatá, kniha Soudců, kapitola 13): „Hle, ty jsi neplodná, nerodila jsi, avšak otěhotníš a porodíš syna.“ A ona pak řekla svému muži: „Přišel ke mně muž Boží, vypadal jako Boží posel, tak byl hrozný.“ Pak otěhotněla a porodila Samsona. A ten byl tak silný, že dokázal holýma rukama přemoci lva, sám pobít tisíc mužů a vytrhnout i se závorou městskou bránu Gázy, položit si jí na ramena a odnést jí na důkaz své síly na vrchol hory.
     Faktem zůstává, že existence některých bájných hrdinů starověku je skutečností. Takoví siláci na Zemi skutečně byli. A kdyby některý z nich žil v dnešní době, vyhrál by všechny silácké soutěže a na mistrovství světa ve vzpírání by stanul na prvním místě.